Интернет-транслация
13 февруари, неделя, 14 часа българско време

Розарий на Любовта
(Розарий Любви)

lubvi_clip_image001.jpg


Необходим ви е имунитет срещу злото Възлюбената Гуан Ин 27 март 2005 год.

Аз съм Богиня на Милосърдието и Състраданието. И аз изпълнявам мисията за подпомагане на всички живи същества, намиращи се на тази планета. Изпълнявам своята мисия на Изток, точно така, както Майка Мария изпълнява своята мисия на Запад. Няма разлики между нашите мисии. Ние дойдохме да помагаме на жителите на Земята и ще изпълняваме нашата мисия без да се спираме пред нищо.

Всеки път, когато видите възрастна жена, която е в дрипи и моли за милостиня, знайте, че аз, Богинята на Милосърдието съм дошла в образа на тази жена, за да пробудя Милосърдието и Състраданието във вашите сърца.

Вие трябва да се покланяте на Жената-Майка, която ви е дала живот, която е довела вашата душа във въплъщение.

Не е важно колко несправедливо и сурово се е отнасяла вашата майка с вас в детството ви. Вие не знаете, какви кармични отношения ви свързват с нея.

Казвам, че във вашата Вселена действа закона за възмездието и вие сами сте заслужили това несправедливо, както ви се струва, отношение на своята майка към вас. Вие не знаете, колко пъти в своите предишни животи сте мъчили и дори убивали този индивид, който сега е въплътен във вашата майка. Повярвайте ми, Бог ви е дал най-лекия шанс да отработите вашите кармични взаимоотношения с този индивид, който се явява сега ваша майка.

На вас ви се струва, че вашето правителство постъпва несправедливо с вас, че вие сте заслужили по-добра съдба. Да, действително, вие

Учение за енергията на Божествената Майка Възлюбения Павел Венецианеца 12 май 2005 год.

АЗ СЪМ Павел Венецианецът, дошъл при вас.
Сега си представете, че влизате в сексуални взаимоотношения с много партньори. Представете си, че много от тях имат много по-малък процент отработена карма от вас. И техните кармични дългове могат да са много по-тежки от вашите. Възможно е те да са дошли в този свят да отработят карма за убийство или предателство и други най-тежки видове карма. И ето вие, без въобще да се замислите, влизайки в сексуални отношения с тях, поемате част от тяхната карма. И ако при това имате законен брак, после вие пренасяте тази карма в своето семейство. И след всичко това се чудите защо възникват всичките ви житейски проблеми?

Сексуалната енергия има същата природа като енергията, използвана за творчество и съзидание във вашия свят. И когато пилеете своя сексуален потенциал за наслаждение, се лишавате от творческа енергия, сами ограничавате своето развитие. Фактически голямата част от населението още в зряла възраст е толкова опустошено от злоупотреба със сексуалната енергия, че е съвсем неспособно за висша съзидателна дейност. То просто не е способно да стане не само сътворец на Бога, но и да изпълнява обикновена за вашия свят творческа работа.

КАРТИНА НА БОЖЕСТВЕНОТО АЗ И ВЛАДИЦИТЕ

КАРТИНА НА БОЖЕСТВЕНОТО АЗ И ВЛАДИЦИТЕ
КАРТИНА НА БОЖЕСТВЕННОТО АЗ ВЪВ ВСЕКИ ЧОВЕК И УЧИТЕЛИТЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО,ВЪЗНЕСЕНИТЕ ВЛАДИЦИ ОТ ЛЯВО НА ДЯСНО:МАСТЕР КУТХУМИ,ВЪЗЛЮБЕННИЯ ИИСУС, СЕН ЖЕРМЕН И ВЛАДИКА ЭЛ МОРИЯ.

интернет транслация

интернет транслация
ИНТЕРНЕТ - ТРАНСЛАЦИЯТА
СЕ ИЗВЪРШВА ОТ АШРАМА НА ТАТЯНА


moria1.jpg
Нерадостно послание
Владика Мория, 2 януари 2011 г

...Ние гледаме с надежда към бъдещето и предвиждаме тези времена, когато начело на държавите, градовете и териториите ще застанат просветени мъже, преминали поне няколко степени на посвещения. Тогава хората ще си спомнят добрите стари думи: чест, достойнство, порядъчност, култура и вяра. И тогава ще дойде времето, когато новата раса ще може да дойде във въплъщение и да донесе със себе си съзнанието на Златния Век...


Скъпи Приятели ,
Толкова много Владици дойдоха за това да дадат своите Послания на Мъдростта чрез Татяна Николаевна... Майка Мария , Иисус , Санат Кумара , Гаутама Буда , Господ Майтрея , Възлюбенния Алфа , Эл Мория, Кутхуми , Сен Жермен , Павел Венецианец , Владика Иларион , Йоан Възлюбенния, Господ Сурия , Архангел Михаил , Серапис Бей , Господ Шива , Гуан Ин и много ,много други.
Всеки Владика даде необходимото ръководство за този момент . Да се преразказват Посланията е почти невъзможно , Всички те дойдоха със желанието да помогнат , да подкрепят човечеството и да намерят тези най-точни слова на мъдростта , които да ни подкрепят в тези тежки минути и да ни позволят на нас отново да се повдигнем и придвижим по нататък продължавайки нашето Пътуване по еволюционният път на развитие. Всяко Послание съдържа в себе си частица от тяхната безусловна Любов към нас и топлината на техните сърца. Тези послания започнати през 2005 г. са побликувани в серии книги " Слово на Мъростта " от 2005-2011 г.г. чрез Посланника Татяна Николаевна Микушина.
Възнесените Владици или Владиците на Мъдростта , или Владиците на Шамбала са известни още и като Учители на Човечеството.
Способа по който Възнесените Владици се обръщат към човечеството представлява предаване на Послания или Диктовки , които Посланника записва , като е овладяла специален метод , обезпечаващ приемането на Послания от Висшите , эфирни октави на Светлината.
Информацията , която се съдържа в Посланията не принадлежи на определени системи от вярвания и на конкретни религии.
Единствено знанията , които се съдържат в Посланията са стари колкото света.
Тези Послания са дадени от Владиците с чувство на огромна любов и се явяват ръка за помощ , протегната към човечеството от целия свят в критичните моменти от неговото развитие.

от редакцията
Превод М.Михайлова
http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко mtv757@yandex.rу

Мир вам, Свет и Любовь!ТАТЯНА МИКУШИНА ПОСЛАНИКА НА ВЕЛИКОТО БЯЛО БРАТСТВО

УРАН В ОВЕН СТАТИЯ НА ТАТЯНА


Уран в Овен - статия на Татяна Микушина

Рьорих пристигнал в Москва като посланик на Махатмите от Изтока. Главната задача поставена от тях на преговорите, се състояла в това да се подготви правителството на страната чрез неговите конкретни представители Чичерин и Луначарски за приемане на Махатмите. В открит текст било предложено наставничеството на Хималайските ръководители, от името на които били подписани посланията.

За съжаление, ръководството на Съветския съюз не приело предложенията на Владиците за сътрудничество. А през март 1927 година Уран влезе в активния знак Овен. И тъй бил отхвърлен Пътят, предложен от Владиците, наложило се да се върви по друг път.

И в Съветския съюз започна насилствената колективизация, Майката Земя отговори, като не даде урожай в края на 20-те и началото на 30-те години, през 1932 – 1933 години от глад в Украйна умряха около 4 млн. човека( в различните източници данните се разминават), започна култът на Сталин и репресиите.

И тъй като цикълът на планетата Уран е 84 години, то и до сега Русия и бившите съветски републики жънат плодовете на кармата.

На 12 март 2011 година Уран отново ще навлезе в Овен. Точно седем години преди това събитие, на 12 март 2004 година Господ Сурия възложи на моите плещи мантията на Посланик на Великото Бяло Братство. И ето вече повече от шест години аз нося тази мантия на плещите си и изпълнявам работата, която Владиците ме молят да върша за Тях.

За това време бяха приети и публикувани около 400 послания на Владиците. Този път Те избраха друга тактика: да действат не чрез ръководството на страната, а чрез интернет да влязат непосредствено във всеки дом, където чакат вест от Тях.

Разчиташе се на това, че съзнанието на хората ще се възвиси до необходимото ниво. Тогава въздействието на планетата Уран би довело действително до революционен скок и революционни преобразувания във всички сфери на живота. Уран би проявил своите позитивни аспекти и надеждата на Владиците за бързи преобразувания в началото в Русия, а после в целия останал свят, би станала реалност. Защото духовната съставяща, вътрешният нравствен закон, присъщ на хората, определя живота във всички останали сфери: и в политиката, и в икономиката, и в науката, и в образованието и т.н. А ако народът в своята по-голяма част не приеме нравствения закон( а диктовките на Владиците не са нищо друго освен разяснение преди всичко на нравствения закон в неговата неразривна връзка със Закона на Карма), то такъв народ може да се управлява само от позицията на силата, тоталитаризма. Защото го няма вътрешният управител в човека – съвестта.

Според Владиците, за да станат позитивни промени в обществото, е необходимо един процент от населението да е усвоило Учението на Владиците. В Русия това са 1,5 милиона човека, а в света – около 60 млн. човека. Затова ако такава страна като Русия се обърне с лице към нравствения закон, към космическия закон на тази вселена, то измененията във всички останали страни биха могли да станат по-бързо.

Обаче вие можете сами да наблюдавате как хората възприемат Учението, давано от Владиците. Има ли някакви изменения в обществото? Отчитат ли се препоръките на Владиците в областта на образованието, теле- и радиопредаванията, в другите области? Как всеки от вас, който чете тези редове, прилага Учението в своя собствен живот? Удаде ли ви се за тези шест години да се освободите поне от един вреден навик, привързаност, негативни черти на характера? Следвате ли нравствения закон в своя живот?

За втори път в продължение на 84 години се отхвърлят помощта и ръководството на Владиците: първия път от страна на властта, вторият път от страна на самия народ. И цялата тази енергия, която се съдържа в диктовките на Владиците и не е усвоена от човечеството може да легне като кармично бреме върху това и следващите поколения хора.

Ние сами правим избор.

Бих искала да се тръгне по по-лекия и възвишен път, а не да се блуждае в тъмнината. Но ако хората отхвърлят ръководството на Висшите сили, то неминуемо ще влезе в сила Законът на Карма. И човечеството ще седне на чина и ще се учи в училището на жестоките уроци на живота...

Татяна Микушинаучебен център

учебен център
УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР НА ТАТЯНА ДО ГР. ОМСК

КАРТИНИ НА ПРОФЕТ

КАРТИНИ НА ПРОФЕТ
МАРК И ЕЛИЗАБЕТ ПРОФЕТ

УЧЕНИЕ ЗА ВЛАДИЦИТЕ

УЧЕНИЕТО НА ВЪЗНЕСЕНИТЕ
ВЛАДИЦИ

Ученията на Възнесените Владици ни се дава като най- висш дар в Эпохата на Водолея на Посланиците на Великото Бяло Братство Марк и Елизабет Профет през изминалия век чрез Татяна Микушина през 2005 г.

Възнесените Владици Иисус , Эл Мория , Сен Жермен , Кутхуми , Санат Кумара , Гаутама Буда , Майтрейя, Кришна , Зороастър, Майка Мария , Гуан Ин , Мелхизедек , Архангел Михаил , и много други са избрали точно тях за тази Велика Мисия .

Те са познати във нашия живот като понятията Бог , Йерархия , Възнесени Владици , Гуру , Златен Век , АЗ СЪМ Присъствие , Свято Христово АЗ , Светий Дух , Виолетов Пламък , Преобразуване/ Трансмутация / , Карма , Реинкарнация , Трилистен Пламък , Космически часове , Музика на Сферите , Шамбала , Элохим , Архангели , Ангели , Чакри, Призиви , Повели , Мантри , Диктовки.
Посланниците са ни дали огромно количество книги , сред които са със такъв епохален труд като " Чела и Път " - продиктувана от Ел Мория " Наука за изреченото Слово " " Досие на Възнесението ", " Курс по Алхимия " на Сен Жермен , "Владици Седемте Лъча " , " Ашрамни ритуали " и много други . Те са ни предали над 2000 диктовки чрез Профет и сега продължават чрез Татяна Микушина, също така и много лекции и материали.
През 1958 г. Марк Профэт основава Самит Лайтхауз за разпространение на Учението на Възнесените Владици , започвайки да пише " Бисери на Мъдростта ", в 1961 год. Эл Мория дава задачата да се основе Братство на Хранителите на Пламъка , в 1974 год. Иисус Христос призовава Элизабет Клер Профет да основе Неговата Църква Вселенска и Тържествуваща.

През 2004 година Възлюбеният Сурия поставя Мантията на Татяна Микушина за Посланик на Великото Бяло Братство на Земята , след като Елизабет Клер вече е тежко болна и Движението Самит Лайтхауз както и американския народ не оправдава доверието на Йерархията на Светлината . Фокуса на Светлината се дава в Русия , а именно чрез избирането на Татяна за Посланик.
От това как Русия и цялото човечество ще приеме това Учение , и Посланика на Бялото Братство Татяна Микушина , от това дали ще го приеме като поредното развлекателно четиво или ще го направи Ръководство по пътя на духовното ни израстване , от това как се отнасяме към Техния Представител тук на Земята , Учителите ще направят изводите , дали ще станем духовни същества каквито сме всъщност и дали ще продължим еволюцията на планетата , дали ще запазим Земята и ще влезем във Златния Век с най - малко загуби , или ще последваме съдбата на Атлантида ....

Мария Михайлова

ефирвата обител на ел мория

ефирвата обител на ел мория
ДАРДЖИЛИНГ ЕФИРНАТА ОБИТЕЛ НА ВЛАДИКА МОРИЯ
От Дарджилинския и Хималайски храмове към вас в момента потичат потоци на защитата и изцелението, както и сладкия аромат на цветя и на кедрово дърво. И последното,но не маловажно, което произлиза чрез нашата Божественна Дружба е посланието на Добрата Воля, Божията Воля към Вас!


/ Постоянно сърце /, Эл Мория том 1 № 1 от 15.08.1958 г.
Побликувано от Самит Лайдхауз


Да бъдете готови, да бъдете отрекли се, да бъдете наскърбени , да бъдете радостни , да бъдете ликуващи, да бъдете мълчащи , да бъдете принасящи и даващи и да бъдете в този живот посветени на Светлината на Слънцето - такива искаме да ви Видим , такива ви изпращаме. Така духът ви е приел поръчението. Не с царски скиптър , не през мазето на алхимика, не с магията на заклинателя - от живия живот идваме и се отбиваме при Вас, по големи Братя и Сестри, за да получим съхранените от Вас ракли, от нас напълнени, защото отиваме към обикновения Храм на Великия Дух. И ще се завърнем отново при Вас , защото такива искахте да ни видите . Товарът , който положихте на плещите ни , ще донесем като чаша на Безсмъртието.


/ Част от сборника " На прага на Новият Свят/ Елена Рьорих /

БОГ

БОГ
film_alfa.jpg

Послание до човечеството на Земятаplay_on.gif
Слайдов филм по диктовката на Възлюбения Алфа
от 1 юни 2005 г "Послание до човечеството на Земята"

"...АЗ СЪМ дойдох да дам важно послание, което ще ви позволи да запазвате фокуса на своя устрем в този момент от времето. Съсредоточете се върху сърцето си. Съществувате само вие и вашето сърце, възлюбени."
Възлюбеният Алфа, 1 юни 2005 г.

зимното слънчице

зимното слънчице

“В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, възлюбени Хелиос, моля те да изчистиш моята аура и моите чакри от всичко, което не е от Бога, моля те да изпълниш моето същество с твоята енергия, енергията на слънцето».


Възлюбеният Хелиос, 23 декември 2008 г

Вижте слайдове с изображение на зимното слънце

ДЕН НА ЕЛ МОРИЯ

Ел Мория ни дава диспепция/ милост / , своето Електронно Присъствие.На 4 -то число всеки месец той ...

Ел Мория ни дава диспепция/ милост / , своето Електронно Присъствие.
На 4 -то число всеки месец той ще помества своето Електронно Присъствие там където Хранителите на Пламъка четат молитви,повели, диктовки ,посветени на Него.
" Бисери на мъдростта " том 35,№ 68

" Възлюбений , Аз ще поместя Своето Електронно Присъствие във всеки град ,където група ученици,посветят себе си на мен и отдадат моите повели на синия пламък,както и да се четат диктовките от Слово на Мъдростта.
За това помнете ,че където и да се намирате,дори и да нямате при вас група на Пазителите на Пламъка,ако вие се обърнете към мен, или помолите да присъствам там където пребивавате вие,Аз ще дойда,ще бъда и ще пребъда и ще остана с вас пропорционално толкова,колкото светлина призовете. Необходимо е да се увеличи числото на Светлоносците,числото на преданните,числото на такива сърца,а така също и да се усили освобождаването на обременените сърца...
Работейки за изпълнение на тази цел ,аз мога да поместя своето Електронно Присъствие във всеки град.И правейки това,аз мога да помествам своето Електронно присъствие отново и отново,толкова,колкото повече светлоносци се включват в служението, и вие ще видите буквално 10,000 или 10,000000 Мории стоящи в пределите на вашата територия,в пределите на границите ви между градовете,разгарящи пламъка на Божията Воля за тези градове и светлоносците живеещи там.
Ако вие се събирате не достатъчно количество за това да ме задържите постоянно,аз мога да идвам при вас един път в месеца...
Приемете ме възлюбений,Защото аз зная,че градовете ви трябва да бъдат спасени.

Този ден е добре да се четат мантри , молитви диктовки , да се слушат песни посватени на Учителя Ел Мория , като не забравим да посочим ,че енергията от нашето служение молим да отиде за стабилизиране на положението на планетата Земя, за стабилизиране на ситуацията в Египет и за възстановяване на природния баланс в Америка и навсякъде където е необходимо да се окаже помощ.
ПРИЗИВ КЪМ СЪБРАТЯТА

" Братя молете се за мен , защото няма да падна,

Да се науча аз да Любя Бога със цялото си сърце, мое ! Не се отричам от Теб , Възлюбенний , Който така щедро ме благослови мен със Своето Свято Присъствие, О, мой Бог , мой Гуру , ела днес в моя храм ! "

Действието на" Свещенния ритуал на Единение" е проверен , за това свидетелства съкровенното откликване на душите .
АЗ ви призовавам всички вас да се присъедините към мен и другите Владици във тези трудни времена , за да можем да предадем факела на Божествената Литургия по целия свят от - един часови пояс до друг , по времето на Възвисената и Свята Медитация .
И така да се извърши пътешествието до Шамбала на стрелата на мисълта . Когато вие заспите , нека душата ви да полети като стрела , за да изпълни интересите на цялото човечество, това което тя може да свърши, само когато се намира в ефирния план зад завесата .

Нека светът да стане по- добър благодарение на нашето старание и да се постигне преден план на Силите на Светлината. Помнете , Вие не сте сами ,Бог и Великите Владици са навеки със вас, докато вие се трудите заедно за просветлението , на избраните и облекчаване на скръбтта обременяваща много от вас . В това тежко време се молете за изцеление на Световната криза :
не забравяйте да призовавате за просветление на президентите , монарсите и правителствата на всички страни, като и между впрочем за цялото население на света и на неговите избрани ръководители.
Нека в Зората на Водолея да изявим със пълна сила Сътрудничество и Любов , нека песента "Слава на Бог във Висините , и на земята Мир , и на хората Благоволение " да станат реалност в душите на всички хора .
Искам да подчертая дебело следното :Както и да се повтарят тези думи , Земята няма да стане свободна докато душите на хората не осъзнаят техния истински смисъл.

АШРАМНИ РИТУАЛИ
/ Молитвени ритуали /
ЭЛ Мория

Мория

Мория

обителта на Ел мория на финния план

обителта на Ел мория на финния план
ОБИТЕЛТА НА ЕЛ МОРИЯ НА ФИННИЯ ПЛАН

Значка на учениците на Ел Мория

Значка на учениците на Ел Мория
ЗНАЧКА НА УЧЕНИЦИТЕ НА ЕЛ МОРИЯ Носенето на този знак,може ежедневно да ви напомня за вашата Любов към Ел Мория,за вашата преданност по пътя наУченичеството под Учението на Възнесените Владици.Трите кръга на знака се явяват древни символи на много култури.Николай Рьорих,изобразил на картината Знаме на Мира този знак,като олицетворение на религията, изкуството и науката,заключени в кръга на културата.В свое послание дадено на 1 януари 1993 г. чрез Елизабет Профет Ел Мория казва"Аз ви съветвам да направите значки ,които ми се иска вие да ги носите ,и което да ви говорят"Аз искам мен да ме възпитават""Аз искам да чуя истината""Аз искам да ускоря,своето придвижване"или "Вие можете да говорите с мен открито в удобно време.Аз Съм до вас винаги.Победа!

Дарджилинг

Дарджилинг
ДАРДЖИЛИНГ ЕФИРНАТА ОБИТЕЛ НА ВЛАДИКА ЭЛ МОРИЯ

Дийпак Чопра

Дийпак Чопра
ДИЙПАК ЧОПРА

Иисус Благословия

Иисус Благословия
Духовните закони на живота Печат Е-мейл

"Ти си такъв, каквото е твоето силно вътрешно желание.
Каквото е твоето силно вътрешно желание, такава е и волята ти.
Каквато е волята ти, такива са делата ти.
Каквито са делата ти, такава е съдбата ти."
Брихадараняка Упанишад, І
V,4.5.

Дийпак Чопра е лекар-ендокринолог, основател на център за борба с неизлечими болести, вкл. рак. Изучава Аюрведа в родината на родителите

си и интегрира древните познания със съвременните постижения на официалната медицина. Той е един от най-големите духовни водачи на нашето време, един от "100-те най-известни мъже на 20-и век". Автор е на десетки книги, преведени на десетки езици. За труда си "Квантово лечение" е номиниран за Нобелова награда за алтернативна медицина.

Духовните закони на живота, които той представя, са седем:

· Закон за чистата потенциалност или единството
· Закон за даването
· Закон за кармата
· Закон за най-малкото усилие
· Закон за намерението и желанието
· Закон за необвързаността
· Закон за дхармата или целта на живота.

Седемте духовни закона на живота са мощни принципи, които правят живота ценен. Те ни дават възможност да постигнем самоконтрол и да се научим да материализираме всичко, към което се стремим: благоденствие, пари, успех, любов…Съществува естествена последователност за прилагането на тези закони във всекидневието, която ни помога да не ги забравяме. Законът за чистата потенциалност се практикува посредством мълчание, медитация, въздържание от преценки и единение с природата, но активира Закона за даването.

Принципът на Закона на даването е да даваме онова, към което се стремим. По този начин ние задействаме Закона за чистата потенциалност. Ако се стремим към благоденствие, трябва да даваме благосъстояние; ако се стремим към пари, да даваме пари; ако се стремим към любов, одобрение и внимание, да се научим да даваме любов, одобрение и внимание. Съобразявайки действията си със Закона за даването, ние задействаме Закона за кармата. Изграждаме добра карма, а това прави всичко в живота лесно: за да изпълняваме своите желания, вече не е нужно да полагаме големи усилия, а това автоматически води до разбиране на Закона за най-малкото усилие. Когато всичко става лесно и без усилие, ние спонтанно започваме да разбираме Закона за намерението и желанието. Изпълнението на желанията ни лесно и без усилия ни помага да прилагаме Закона за необвързаността.

Когато започнем да усвояваме тези шест закона, ние ще започнем да съсредоточаваме вниманието си върху истинската цел на живота си, а това ще ни доведе до Закона за дхармата. Прилагайки уникалните си таланти и задоволявайки потребностите на другите, ние ще започнем да създаваме всичко, което ни е необходимо винаги, когато ни е потребно. Ще бъдем радостни и безгрижни, а животът ни ще се превърне в проявление на безграничната любов.

1. ЗАКОН ЗА ЧИСТАТА ПОТЕНЦИАЛНОСТ

Първоизточникът на цялата Вселена е чистото съзнание, чистата потенциалност, търсеща израз от непроявеното към проявеното. Когато осъзнаем, че истинската ни същност е част от чистата потенциалност, ние се сливаме със силата, която създава всичко във Вселената. Нашата духовна същност е чистото съзнание - полето на всички възможности и на безкрайната съзидателност. То е безкрайно и неограничено; то е чиста радост, знание, безкрайно спокойствие, съвършено равновесие, непобедимост, простата и блаженство. Това е нашата основна природа.

Законът за чистата потенциалност може да се нарече и Закон за единството, защото в основата на безкрайното многообразие на живота е единството на Всепроникващия Дух, част от който е всеки от нас. Достъпът до полето на чистата потенциалност, част от която е всеки от нас, е заложен у нас по рождение. Контактът може да бъде осъществен по наше желание чрез всекидневно упражняване на МЪЛЧАНИЕ, МЕДИТАЦИЯ и ВЪЗДЪРЖАНЕ ОТ ПРЕЦЕНКИ, а общуването с природата ни дарява безкрайна съзидателност, свобода и блаженство.

Това е начинът да осъществим връзка с истинската си същност.Тази наша истинска същност е отвъд Егото.Тя е безстрашна, неуязвима за критика, не се бои от никакви предизвикателства.Тази наша същност не стои по-долу от нищо и никого, но и не превъзхожда нищо и никого. Тя е. Да осъществим контакт с чистата потенциалност, означава да се срещнем със собствената си същност и да имаме на разположение цялата мъдрост на Вселената, целия й творчески потенциал.

2. ЗАКОН ЗА ДАВАНЕТО

Вселената функционира посредством динамичен обмен. Даването и получаването са различните аспекти на енергийния й поток. В своята готовност да дадем онова, към което се стремим, ние поддържаме непрекъсната циркулацията на вселенското изобилие на Живота. Всички взаимоотношения се изграждат от даването и получаването. Даването поражда получаване; получаването поражда даване. Онова, което се издига, задължително пада; онова, което излиза, задължително се връща. Всъщност, получаването и даването са едно и също нещо, защото получаването и даването са само различните аспекти на енергийния поток на Вселената. Ако прекъснем потока на което и да е било от двете - даването или получаването, ще влезем в противоречие с разума на природата.

Колкото повече даваш, толкова повече получаваш, защото по този начин позволяваш на изобилието на Вселената да циркулира в живота ти. Най-важно в акта на даването и получаването е намерението. Когато даването е безусловно и от сърце, връщането е пропорционално на даването: енергията, с която е подплатено даването, се увеличава многократно. Да се прилага Законът за даването, е много просто: ако искаш радост, дай радост на другите; ако искаш любов, научи се да даваш любов; ако искаш внимание и признателност, научи се да даваш внимание и признателност; ако искаш материално благополучие, помагай на другите да забогатяват.

3. ЗАКОН ЗА КАРМАТА или ПРИЧИНАТА И СЛЕДСТВИЕТО

"Карма е вечното утвърждаване на човешката свобода.
Нашите мисли, нашите думи и дела са нишките на мрежата,
която хвърляме около себе си."
Свами Вивекананда

Когато избираме действия, които носят щастие и успех на другите, плодът на нашата карма е щастие и успех. Карма е както действието, така и резултатът от това действие; тя е едновременно причина и следствие, защото всяко действие генерира енергийна сила, която се връща при нас в подобен вид. Каквото посеем, това ще пожънем. Кармата включва правенето на съзнателен избор. Във всеки миг от живота си ние правим избор. Родени сме със свободна воля и правото на собствен избор. . Някои от решенията вземаме съзнателно, други - не. Най-добрият начин да разберем и използваме максимално Закона за кармата, е като възприемаме съзнателно избора, който правим във всеки миг от живота си; като започнем да живеем съзнателно.

Вселената притежава един много елементарен механизъм, с който ни помага винаги да правим правилния избор и да вземаме най-добрите решения. Това е механизмът "комфорт-дискомфорт", който обикновено се усеща в областта на слънчевия сплит или сърцето. Когато вече знаем какъв е механизмът, трябва само да попитаме сърцето си дали постъпваме правилно и да почакаме, докато чуем отговора. Отговорът е във вид на усещане. Може да е едва доловимо, но е там. Сърцето винаги знае верния отговор. Защото то е интуитивно. За да се възползваш максимално от Закона за кармата, трябва да осъзнаеш, че бъдещето ти се формира от избора, който правиш във всеки миг от живота си. Как стоят нещата с предишната карма и какво е влиянието й върху нас сега?

4. ЗАКОН ЗА НАЙ-МАЛКОТО УСИЛИЕ

Разумът на природата функционира без всякакво усилие, с безгрижие, хармония и любов. Това е принципът на най-малкото действие, на несъпротивлението. Най-малко усилия се изразходват, когато действията ни са мотивирани от любов, тъй като природата се крепи на енергията на любовта. Законът за най-малкото усилие има три компонента, с които бихме могли да задействаме принципа "Прави по-малко, постигай повече."

1. Приемане. Това означава да приемем момента точно такъв, какъвто е. Обратното означава да се съпротивляваме на цялата Вселена.
2. Отговорност. Това означава да не обвиняваш нищо и никого за своето положение, включително и себе си. Всяка ситуация може да донесе полза и да се преобрази в нещо по-приятно. Всяка ситуация, в която попадаме; всеки човек, когото срещаме, са наши учители. Чрез тях ние се изграждаме, вървим по пътя на собственото си усъвършенстване.
3. Непротивене. Не е нужно да убеждаваме никого в собствената си правота, а това означава, че не е нужно да се противим нито на ситуацията, нито на чуждите мнения. Ако се вгледаме около себе си, че видим, че хората прахосват 99 % от енергията, за да отстояват позициите си. Каква загуба.

5. ЗАКОН ЗА НАМЕРЕНИЕТО И ЖЕЛАНИЕТО

Този закон се основава на факта, че енергията и информацията съществуват навсякъде в природата. За да се възползваш от Закона за намерението и желанието, трябва да знаеш следното:

1. Многократно трябва да си установявал съзнателен контакт с Полето на чистото съзнание и да си проправил своя "коридор" (канал) до него. Постига се с упорита медитация, която ще ти позволи да се съсредоточиш в тихото пространство между мислите и да навлезеш в тишината - онова ниво на съществуване, което всъщност е нашето основно състояние.
2. Само в това състояние на тишина, което е нашето основно състояние на съществуване, можеш да освободиш намеренията и желанията си.
3. Трябва да останеш в състояние на самоориентиране. Това означава да не се наблюдаваш през очите на света; да се изключиш от мненията и критиките на другите; да останеш в постоянна (или поне преимуществена) връзка с Полето на чистото съзнание. Това състояние на самоориентиране се поддържа по-лесно, ако запазиш намеренията и желанията си единствено за себе си, т.е. ако не ги споделяш с друг, който няма твоята ориентация и желания.
4. Трябва да си готов да се откажеш от обвързаността си с резулататите и последствията. Това означава да живееш с мъдростта на съмнението. Мъдростта на съмнението е състояние на живот, в който се радваш на всеки миг, макар да не знаеш какво ще стане.
5. И задължително трябва да се откажеш да контролираш нещата. Остави Вселената да се занимава с подробностите. Твоите освободени намерения и желания имат безкрайна организираща сила. Довери се на тази сила и тя ще подреди всички детайли вместо теб.
6. Помни, че истинската ти природа е духовна. Където и да отидеш, носи съзнанието за своя дух. Освобождавай внимателно намеренията и желанията си и Вселената ще свърши останалото.

6. ЗАКОН ЗА НЕОБВЪРЗАНОСТТА

В необвързаността се крие мъдростта на неустановеността. В мъдростта на неустановеността се крие освободеността от нашето минало, от известното, което е затвор на старите обусловености. Обвързаността се основава на страх и съмнение. Нуждата от сигурност, която непрекъснато изпитваме, произтича от непознаване на истинската ни природа. Източникът на всичко в материалния свят е Духът; той е съзнанието, което знае как да се изпълни всяка необходимост. Истинското съзнание за нещата е способността да получаваш всичко, каквото поискаш; винаги, когато го поискаш; и с най-малкото усилие. За да придобиеш тази способност, трябва да усвоиш мъдростта на съмнението. В съмнението се крие свободата да създаваш всичко, каквото пожелаеш. В момента, когато се откажем от обвързаността с резултата, ние ще получим желаното. Всичко, каквото поискаме, може да бъде постигнато с необвързаност, защото необвързаността се основава на безусловната вяра в силата на нашата истинска същност.

7. ЗАКОН ЗА ДХАРМАТА ИЛИ ЗА ЦЕЛТА НА ЖИВОТА

На санскрит "дхарма" означава цел на живота. Законът за дхармата гласи, че всички сме приели проявление във физическа форма, за да изпълним дадена цел. Всеки човек има цел на живота. Всеки човек има уникална дарба и особен талант, който да подари на другите. Когато съчетаем своята уникална дарба със служене на хората, ние сме намерили своята цел на живота. Законът за дхармата съдържа три компонента:

1. Всички сме дошли на този свят, за да открием истинската си същност; да проумеем, че истинската ни същност е духовна; че сме духовни същества, приели проявление във физическа форма. Ние не сме човешки същества, които понякога имат духовни преживявания; ние сме духовни същества, които понякога имат човешки преживявания. Тук сме, за да открием сами своята духовна същност; да проумеем, че носим в себе си Бог, който трябва да прояви своята божественост чрез нас.
2. Тук сме, за да проявим своите уникални таланти. Няма друг човек, който като мен или като теб притежава своята уникална дарба или може да я проявява точно по този начин. Това значи, че в едно нещо аз, ти, всеки от нас, е по-добър от всички други на тази планета. Проявяването на този уникален талант ни води до усещането за вечност.
3. Тук сме, за да служим на човечеството. Когато съчетаем уникалните си таланти със служенето на човечеството, ние се възползваме в максимална степен от Закона за дхармата.

Дийпак Чопра


Дийпак Чопра

Дийпак Чопра

Майка Мария

Майка Мария

Възлюбени, вашите души приеха върху себе си тежкото бреме на въплъщението в това сложно за Земята време. И аз мога само да ви напомня за това и да кажа утешителни слова, и да изтрия вашите сълзи. Но вие трябва да продължите да изпълнявате своята мисия. Всеки от вас е много скъп на сърцето ми и тази специална връзка с мен винаги ще ви окаже помощ в минутата, когато ще ви се струва, че вече нямате сили и възможности да понасяте грубостта и невежеството около вас.

В най-трудните моменти на вашия живот намерете в себе си сили, за да влезете в мислено съприкосновение с мен. Просто помислете за мен и аз ще мога да се явя до вас и да споделя вашето бреме. И вие ще изпитате облекчение и ще можете да вървите по-нататък в живота и да изпълните своето Служение докрай.

Възлюбената Майка Мария, 11 юни 2010 г.

Богородичка

Богородичка
ПРИЗИВ НА МАЙКА МАРИЯ
*******************************************************

АЗ СЪМ МАРИЯ. Призовавайте ме така , за защита на вашата страна, на вашите души, вашите деца, вашите тела, ум и сърце. Призовавайте ме тъй като Отец Наш Небесний ме е надарил с прекрасния дар - Милостта да отговарям на призива , на който е невъзможна да се отговори без тази милост - призиви отправени към Майката и Пазителите на Пламъка.

/ Майка мария , 18 април 1987 г.
Б. М. том 30, № 16 /


ПРИЗИВ
***********
В Името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ и Свято Христово АЗ, възлюбенна Майко Мария , аз те призовавам за защита на нашата страна, нашите души , нашите деца , нашите тела, ум и сърца. АЗ съм ти благодарен / а / и на Благословенния ОТЕЦ , дал ти този прекрасен дар, благодарение на който ние можем да получим отговор на призива отправен към Майката и Пазителите на Пламъка по целия свят,на който е невъзможно да се отговори без тази диспенсация. това , което аз призовавам за себе си , аз призовавам за всички светлоносци на планетата. Да се извърши всичко , съгласно Святата Воля на Бог . АМИН !

ПРИЗИВ НА МАЙКА МАРИЯ ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ И ЗА
ИЗБАВЯНЕ НА ВСИЧКИ СЕМЕЙНИ ПРОБЛЕМИ
****************************************************

"Вие можете да ме молите за диспенсацията за поглъщане на свещенния пламък като горяща свещ както в Духа така и в Материята , семейната хипноза , обхванала възможно всички членове на вашето собствено семейство, вашите родители , кръвни родственици. благословенни сърца , тези души наистина се явяват част от мандалата на появата на Христос , единственото , което трябва да се знае , че те имат собствена карма , която е необходимо да преминат .
Ако вие искате да се възвисите до точката на Божественото синовничество , то преди всичко сте длъжни да приемете всемогъщия Бог като ОТЕЦ МАЙКА , както АЛФА и ОМЕГА . Ако вие се съгласите да ни приемете нас като прокровителстващи ви ОТЕЦ , МАЙКА , то доколкото ние можем да се възползваме от тази възможност, ние ще поместим сега Електронното си Присъствие , което ще пулсира двадесет и четири часа на ден в течение на всичките тези дни и във времето в бъдеще, преобразувайки страдание и болка , разногласия , недоразумения, и караници обсаждащи домовете на светлоносците . Вие можете да молите това за себе си и за всички светлоносци на планетата в този час.
АЗ моля , вие горещо да се молите за тези милости , тъй като те наистина се явяват възможност за поместване в Могъщия Пламък , в пламъка на Свещенния Огън значителен дял на семейната карма в това въплъщение . Поради това възлюбенний АЗ ви предоставям на вас възможността да преклоните колене пред вашето могъщо АЗ СЪМ Присъствие направо там където се намирате в момента.
О , Свещен огън на Живото Слово , О , Свещенно Сърце на Иисус , АЗ Мария , прекланям колене пред Господ Бог Всемогъщия , Бог Израил , и / Богът / на всичките хора , прекланяйки се пред Името на Бог , Неговото АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ и неговото въплъщение на Словото Господ Санат Кумара.
АЗ се представям пред Престола на Благодатта , за да ходатайствам от името на всички деца в сърцето Божие , което сведе до моето внимание в този час , когато чувайки моето слово , що то те чакат този Божествен взаимообмен и да предаде бремето на семейния хипнотизъм , чрез сърцето на Майката на Пламъка на моето собствено сърце , за да се отложи тази мъка . Именно в това се съдържа нашата диспенсация ; Да се приеме това в робата на посланника и в моето собственно тяло , за да можем ние заедно да носим за светлоносците това бреме и тази мъка , която така пречи на децата на Светлината .
АЗ ви приветствам вас в Своето Непорочно Сърце .
Нека този час да се положи годината , в течение на която , вие ще можете старателно да приемате Виолетовия Пламък, за да утвърдите моята диспенсация за преобразуване на целия семеен хипнотизъм.

/ Майка Мария , 24 декември 1980 г.
П . М. том 24 № 1/


ПРИЗИВ
****************

В Името на могъщото АЗ СЪМ Присъствие и Свято Христово АЗ , В Името на Архангел Рафаил , ние призоваваме Теб , възлюбенна Майко Мария и молим да предоставиш пред престола на благодатта , за да ходатайсташ от името на всички деца на сърцето Божие , които доведе до Теб в този час , тъй като ние чакаме този божествен взаимообмен по предаване на бремето на семейния хипнотизъм чрез сърцето на Майката на Пламъка и Твоето собственно Сърце за да се премахне това бреме .
Ние призоваваме Твоята милост за поглъщане на семейната хипноза , обхващаща нашите семейства , нашите родители , нашите кръвни родственици . Ние приемаме Бога Всемогъщия като ОТЕЦ -МАЙКА , като АЛФА и ОМЕГА , и ние приемаме Вас , възлюбенна Майко Мария и Архангел Рафаил като покровителстващи нас ОТЕЦ МАЙКА . Поради това поместете своето Електронно присъствие над нас и нека то да пулсира двадесет и четири часа на ден в течение на тези дни, за да може страданията и болестите , разногласията , недоразуменията и скандалите обхващащи домовете на светлоносците да бъдат преобразувани . Ние обещаваме старателно да прилагаме Виолетовия Пламък , за да утвърдим Твоята милост , за преобразуване на целия семеен хипнотизъм . Нека този могъщ пламък , Пламъка на Свещенния Огън да погълне всички същественни моменти на семейната карма в това въплъщение . Това , което ние призоваваме за себе си , ние призоваваме за всички светлоносци на планетата . Да се извърши всичко съгласно Святата Воля на Бог . АМИН !

Призивите са преведени от книгата на Елизабет Профет " Книга за изреченото слово " - превод Мария Михайлова

Богородичка с младенеца

Богородичка с младенеца

Медитации

Предлагаме на вашето внимание медитации, създадени от Татяна Микушина, Посланик на Великото Бяло Братство.

Мислите за създаването на медитациите са изпратени от Владиците и са били получени от Татяна по време на нейните медитации. Тези медитации са послания на Владиците и носят в себе си частичка от тях. Надяваме се, че ще ви помогнат да се докоснете до Божественото и да почувствате вибрациите на Любовта, Мира, Чистотата и Хармонията. Радостни сме, че можем да споделим с вас тези бисерчета.

Серафимна медитация

Любя те, Земя

Медитация на любовта

Медитация върху Пламъка на Майката

Медитация с Господ Сурия

Медитация за очистване на сърцето

Път към върха

Подарете вашата Любов на света

Медитация с Възлюбения Иисус

Замисъл на Бога за Русия

Поклонение на Пламъка на Майката

Да дадем Любов и Грижа на Децата

*** СИРИУС ***

Възнесените Учители

Възнесените Учители

Начало

Скъпи приятели,създадох този блок,с намерението да ви представя Извисените Учители на човечеството.Някои от тях на голяма част от вас са известни от трудовете на Блаватска, Рьорихови ,Марк и Елизабет Профет и сега от диктовките,които получава в реално време Представителя на Великото Бяло Братство тук на Земята Татяна Микушина.
Блогът е съзаден за хора,които дълго време се занимават с езотерика,и които съвсем осъзнато следват даваните препоръки на Учителите,хора които Вярват осъзнато и живота си са подчинили изцяло на Учението.


" Има и такива,които са достигнали директно до Бога.У тях не е останала и следа от ограниченията на този свят и те са си спомнили напълно своята истинска същност.Тях можем да назовем Учители на човечеството,защото макар да не ги виждаме,можем да ги призовем.И те ще се появят,когато и където е необходимо.На онези,които биха се уплашили от тяхната поява те дават идеи.Никой не ги вика напразно.Нито има човек,когото те да не познават.Те знаят всичките ни нужди,забелязват и разпознават всичките ни грешки.Ще дойде ден и той няма да е далеч,когато всички ще разберат това.А междувременно те дават всички Божествени дарове на всички,които ги помолят за помощ."

" Курс по чудеса"


НА БОГ, АРХАНГЕЛИТЕ , ИЗВИСЕНИТЕ УЧИТЕЛИ И ТАТЯНА МИКУШИНА, ПОСЛАННИКА НА ВЕЛИКОТО БЯЛО БРАТСТВО ТУК НА ЗЕМЯТА... С ВЕЧНА БЛАГОДАРНОСТ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ ЗА ТЯХНАТА БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ, НАСТАВЛЕНИЯ И ПОДКРЕПА В НЕ ЛЕКИЯ МИ ЖИТЕЙСКИ ПЪТ. БЛАГОДАРЯ ВИ И ПОКЛОН.


ВЕЛИКОТО БЯЛО БРАТСТВО

Духовен орден на западните светци и източните адепти,възсъединяващ се с Духа на Бога живия и съставляващ войнството на Небесата.Те са преминали цикъла на карма и прераждания и са се възнесли/ускорили/ в тази висша реалност,която се явява вечно жилище за душите.Възнесените Владици на Великото Бяло Братство,се обединяват заради висшата цел на братството на човечеството под Божественото Бащинство, са се раждали с всяка култура и религия във всички епохи, за да вдъхновяват творческите постижения в образованието,науката и изкуството,Бого-правителството,а също и достижението в изобилния живот чрез икономическото развитие.Думата " бяло " се отнася не към расата, а към аурата/ореола/ бялата светлина,ограждаща техните образи. Братството също включва в своите редици и някои невъзнесени чела, Възнесени Владици.

ОТ СТАРАТА КЪМ НОВАТА ЕПОХА

Извисените Учители са Велики лечители,учители или пророци,които някога са крачили по Земята,а сега пребивават в духовния свят и ни помагат от отвъдното.Те са дошли от различни култури,религии и цивилизации-древни и съвременни.Сред тях са легендарни фигури като Мойсей, Буда, Иисус,светци и светици,богове и богини,бодхисатви,деви и божества.
Архангелите,изключително могъщи ангели,които ни помагат и ръководят нашите ангели пазители,и Извисени Учители,Архангел Михаил,Иисус ,Богородица и много други.
Отваряйки каналите си за Божественото,спазвайки техните препоръки и наставления,ние всички ще можем да ги чуваме ясно,да ги виждаме ясно и да ги усещаме ясно.
Постъпваме като учени,пробваме да работиме с тях и отбелязваме резултат.
С това представяне на Извисените Същества аз не ви заставям да започнете да ги боготворите,а да ги уважавате и цените като дарове,които нашия Създател ни е предоставил,за да ни помогне да обичаме повече,да станем по състрадателни,добронамерени,милосърдни,да потърсим изцеление по всички възможни пътища и да израснем духовно.Да стъпим на Пътя на Посвещенията и да си спомним за Истинския Дом ,от който сме дошли и където всички трябва да се върнем.

Моля този блог да стане посредник между вас и Божествените Същества,които вярвам ще се превърнат във ваши близки и верни приятели.Нека да установите прекрасни взаимовръзки с Архангелите и Извисените Учители,защото повярвайте ми :Това блаженство и тази радост,тази топлина в сърцето не могат да се сравнят с нищо,което съществува тук в този илюзорен свят.Благодарение на денонощното ми обучение от книгите на Агни Йога , на книгите на Елизабет Профет и сега Учението дадено чрез Татяна Микушина Слово на Мъдростта,аз изживях възходи и падения.Имаше болка и радост.Изпитвах финансови затруднения,тъй като всичките си средства използвах за създаването на Детски Център за работа с деца в неравностойно положение по Метода на Мария Монтесори.
Много се случи и с мен самата.Животът ми се обърна на 180 градуса и пречистен.Натъкнах се на лошо отношение, на негативни очаквания,необичай ни страни от характера ми,които бях потискала,на страхове.Видях къде моята истинска същност е скрита зад маска.
Понякога ми бе трудно да погледна и интегрирам своите необичайни аспекти.Но винаги усещам любящата,безусловна подкрепа на Учителите.Медитациите ми засилваха моята вътрешна сигурност и успех.Дори когато нещата ставаха много трудни,имах подкрепата на Любимия ми учител Ел Мория,Богородица и Архангел Михаил и други Извисени същества.
Благодаря ви, и Поклон !

Днес се намирам на етап,на който животът ми е по-пълноценен.На своето развитие и помощта ,която получих,гледам с дълбока благодарност.Поглеждайки назад ,виждам,че съм постигнала по-голямо качество на живота и съзнанието по много бърз и необикновено лесен начин.Станах истински,уверена в себе си,жизнерадостна,удовлетворена и възприемам живота си по осъзнат начин.Научих се и продължавам да се уча,да стоя здраво стъпила на земята,да обичам света ,всички хора и всички живи същества , Да осъзнавам себе си във висшите взаимовръзки и своята Божествена същност-изживявам "духовността във всекидневието"

И това е нещото което ме прави жива.
Пожелавам ви душевно изцеление,и много Светлина по Пътя за Дома.


С много Любов към посетителите на този блог.
Ел МОРИЯ

УЧИТЕЛЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ВЛАДИКА ЕЛ МОРИЯ


ЭЛ МОРИЯ се явява сега в днешно време като Чохан /Господ/ на Първия Лъч на Божията Воля. Той представлява Божествените атрибути: мъжество,увереност,сила, решителност, самостоятелност,надеждност,вяра и инициатива.Това са качествата на принципа на Отец-ръководител,управител, най-висшия. Доколко Эл Мория може да изобрази в себе си тези важни добродетели,той пренася,чрез множество въплъщения венеца на славата и авторитета,управлява успешно и мъдро много царства.Неговото управление не е било управление на диктатор,който е искал да подчини хората на своята човешка воля.По скоро неговите принципи са заключени във формулата " Бог-над-човек ", истинския управител е "Божий началник".Той вдъхновява за озарение,за послушание пред свещенната Воля на Бог.
ВЪПЛЪЩЕНИЯ НА ВЕЛИКИЯ ЕЛ МОРИЯ

АВРАМ , МЕЛХИОР , АРТУР КРАЛ НА АНГЛИЯ , ТОМАС БЕКЕТ, ПРЕПОДОБНИЯ СЕРГЕЙ РАДОНЕЖСКИЙ, СЪР ТОМАС МОР , АКБАР ВЕЛИКИ ,ТОМАС МУР,ВЪЗНЕСЕНИЯ ВЛАДИКА ЭЛ МОРИЯ.

ХРАМ ДОБРА ВОЛЯ

СВЕЩЕННАТА ОБИТЕЛ НА УЧИТЕЛЯ ЕЛ МОРИЯ

НАД ДАРДЖИЛИНГ В ИНДИЯ

ХРАМ ДОБРА ВОЛЯ

Храм Добра Воля,Обителта на Учителя Ел Мория в Дарджилинг , е Ефирна Обител на Владика Ел Мория. Той се явява Йерарх на Храма на Добрата Воля,който е разположен на Ефирната Октава в предгорието на Хималаите над град Дарджилинг / Индия/ Прекрасни лъчисти потоци от Светлина струят от Тази Обител,която има също и физически фокус в гората обкръжаваща града.
Храма на Добрата Воля-е бяло сияещо здание в мавритански стил с минарета в неговите четири ъгъла и голям централен купол имащ формата на пламък.Стените на Храма са като в средновековен замък.Дверите имат полусферична форма или форма на пламък и са украсени в нежносин цвят както междувпрочем и дверите водещи до минаретата и различните орнаменти,отбелязващи разделянето на четирите етажа на обителта.

На първия етаж е щаб квартирата,правителството на вътрешното царство.В главната аудитория в най-отдалечения и край е разположен фокуса на Елмазеното Сърце,на което служат Деви и Братята на Елмазеното Сърце.На олтара намирайки се на височина,лежи елмаз с нежно-син цвят,в центъра син пламък,заключващ в себе си бяло.

Братята на Елмазеното Сърце,служещи в тази обител,под ръководството на Владика Ел Мория,помагат на хората в техните начинания,в организацията им,да се развиват.Направляват ги в съответствие с Волята на Бога,което се явява основа на всяка успешна дейност.В тази аудитория в съседни стаи за съвещание се събират братя,облечени в сини кралски одежди,източен стил,украсени в светлосини ленти.Те обсъждат плановете на Братството,направлението на ефективното освобождаване пламъка на Волята на Бога на арената на действията.Тяхната огромна любов към Волята на Бога поражда чувство на Велико състрадание към хората,грижейки за тяхното благополучие-работят за това,да не се отбиват от пътя,когато се опитват добросъвестно да изпълняват своя обед даден на тях на вътрешно ниво,съдействайки за осъществяването на Божествения план и движение на вълната на Божествената Воля за пришествието на Златния Век.

Елмазено-сияещия разум на Бог се явява фокус,на самото сърце за начало.Поради това,тези служители на волята на Бог/ благодарят за своята преданност към елмаза,сияещ във Великия Център,неговия фокус тук на олтара в Дарджилинг/помагайки на святото Аз Съм Христос на всекиго който дойде в група за служение,поддържайки фокус на този елмаз в качеството на магнита,който се притегля в група енергия,необходим за изпълнение на конкретния проект или обществено служение.Тези братя,ръководят ангелите служители на пламъка,деви,ангели на белия огън и светлосинята мълния,изпращайки съзидателна есенция на свещения огън,фокусирана в тази обител,в много центрове на деятелности по цялата Земя.

В стаята намираща се до главната аудитория,се извършва обучение между въплъщенията или в своите тънки тела по време на нощния сън известни деятели,ръководители на страни и съобщества,длъжностни лица,занимаващи се с важни постове.всичките жизнепотоци,служещи на Първия лъч,обезателно са тук по време на въплъщение,а даже и между тях,за да получат такъв,както у Ел Мория ,заряд на устременост към изпълнение целите на света на формите и да освежи своето собствено разбиране за непростото положение на Волята на Бога в политиката,религията,бизнеса,финансите и сферата на образованието.

На втория етаж се намират личните покои на нашия възлюбен Владика,неговия кабинет,библиотека и официална зала за съвещанията,в която се събират членовете на Дарджилингския Съвет.Там има голяма зала,оборудвана със всичко необходимо за среща между Възнесените и Невъзнесени Владици,които се срещат за обсъждане на международни проблеми и способа за тяхното разрешаване.

На третия етаж на мраморно бяла стена има галерия от разни орнаменти в индийски стил и тибетски стил,повтарящи се теми синилотос,така както и личните покои на Владиката ,украсен с неговите любими цветя незабравки.По-желание тези орнаменти могат да се изменят,тъй като те се задържат с помощта на Елмазено-Сияещия Разум на Бога,който прекрасно въплъщава брилянтите на тази Обител,използвайки го за чудеса и изцеление.

На третия етаж е разположен и фокуса на Волята на Бога.Когато някой се прибилижи до това място сърцето започна да бие много бързо.Влизайки там се открива врата в стаята на пламъка,стена контрастираща с ярко сини орнаменти,украсена с мозайка във вид Космическо Сияние,изпълвайки Божествена Геометрия.Ярко синия по средата пламък обгърнат от много тъмни и светли оттенъци ,представлявайки различни граници на Волята на БОГА.

На третия и четвъртия етаж има много стаи за молитва и медитация.Тук се провежда и Богослужение,а особенна церемония се извършва даже под звездите,където е разположена астрономическата обсерватория.

На Пътя на Посвещенията е необходимо да се усвоят много уроци и първия урок вие получавате още преди да престъпите вратите на Дарджилинската Обител.- МОРИЯ - много строг Учител и със своеобразно чуство за хумор.На входа на своята обител той поставил осем непрививетли чела.Гледайки тези същества никога няма да кажете,че те са добили някакво майсторство или са достойни да стоят на вратата на Обителта на Владиката.Речта е груба и не се отличават с красиви одежди.Тези,който при посещение на Обителта погледне на пазача с презрение,то Владиката решава,че не са достойни да бъдат приети в неговата Свещена Обител.

Ето какво казва самия Владика по повод но неговата суровост,а също и за Великата Любов към нас." Много дълго индивидите твърдяха,че АЗ ЕЛ МОРИЯ съм крайно строг.Възможно това да е истина в известен смисъл,Аз Съм действително строг,поради това,че Първи Лъч представлява Волята на Бог.Аз ви питам вас Възлюбени сърца,ако Аз Чохан на Първия Лъч ,отстъпвам от Волята на Бог,то къде ще бъде основата и фундамента,към която сте длъжни да се придържате всички. Но ви казвам на вас,Моята Любов е така реална и истинска,както любовта на други любими Чохан на Лъча и те първи ви засвидетелстват реалност и осезаемост. Ако вие се свържете с любими други Владици на Светлината в своите тънки тела/в състояние на сън или на бодърстване/Те ще потвърдят тази Велика Любов.Но аз зная ,мои чела,че вие непрекъснато се питате,обичам ли ви и вие знаете,че това е така.Вие знаете ,че аз съм бил винаги до вас когато и както съм ви бил нужен.И Вие знаете,че аз винаги ще бъда с вас,ако вие продължавате в своето сърце и ум да почитате Волята на Бог .

Единствено аз не уважавам недостатъчното следване на Волята на Бога.Аз се надявам,че скоро ще дойде ден,когато всеки от вас ще стане толкова твърд,че нищо няма да може да го сломи,разколебае или измени.Аз чакам този ден!Аз чакам този ден,когато вие ще бъдете готови да отдадете цялата си Светлина за Общото Благо и вие самите,както направихме и ние!

Вратите на Обителта на Мория,винаги са открити за тези жизнепотоци,които желаят да станат близки към Волята на Бога.Ел Мория и Братята на Елмазеното Сърце,разкриват своите обятия и ни приканват в своята обител: " Елате към нашия огън,сгрейте се на Свещения Огън,приемете Нашето Свято Причастие!"

Мория казва:" Милостиви господари,когато Аз виждам на минаретата сега в Дарджилинг, белия светещ мрамор,толкова приличащ на Тадж Махал,гледайки нашите съкровища на изкуствата пронизани от вибрациите
на Волята на Бог,Аз искам да поделя с вас ,всичко съществуващо,тук от непреходните достижения.Храма на Добрата Воля,вървя заедно с вас по мекия килим в нашата обител,слушайки музикалното напяване на нашия фонтан,да поседя с вас до камината,размишлявайки за безсмъртните цели.!

Как искам да ви дам частица от себе си, и да разделя с вас,всичко,което Бог е сътворил,чрез мен,да споделя с вас Любовта,която излъчват лицата събиращи се зад нашата кръгла маса!Как искам да участвате в дискусията на нашия съвет!Как искам да разделя с вас единението на Светлината и Небесата,Могъщия Стълб на Добрата Воля,и Великия Син Пламък пулсиращ на нашия олтар!Как искам да разделя с вас сега и завинаги всеки дар на Добра Воля.

Тази мандала се явява силово поле,която се използва от слънчевите йерархии за пренасяне на допълнителни космически енергии на планетата Земя.
Эл Мория казва: " Моето служение продължава от Дарджилинската Обител на Братството,където заедно с другите братя на Волята на Бога,аз наставлявам много земни еволюции, тези които служат в управлението на държавите, учители,учени,музиканти, и тези които управляват потока на волята на Бог, които се явяват властта и изобилието.Волята на Бог се намира във всичките степени на човешките предприятия,тъй като Волята на Бог се явява светокопие на всеки проект.Тя е в основата на всички задачи. Тя е - скелета на вашето тяло.Тя е- физическата енергия. Тя е - ефирния огън.Волята на Бога-това е огнения елмаз във вашето сърце.
Елмазено сияещия разум на Бог се явява сърцето на всяко начинание. Обществени ръководители,политически лидери, се обучават между въплъщенията в своите тънки тела по време на сън,за да подновят заряда под натиска на Мория за да достигнат целите и достиженията,да освежат разбирането за преплитането на управлението с Божията воля в политиката,религията ,образованието,бизнеса и възпитанието.Възнесени и невъзнесени Владици и техните чела / ученици / често се срещат в Обителта на Мория за да обсъдят национални и международни проблеми и способа за тяхното разрешаване.
Эл Мория основава Самит Лайтхауз в 1958г. във Вашингтон ,окръг Колумбия , за побликуване и разпространение на учението на Възнесените Владици,давано чрез посланниците Марк и Елизабет Профет,което се явява продължение на неговите усилия по ускоряване на Земята с Богопроявления, осъществявайки ги в много въплъщения.Призванието на Посланниците Профет се проявява в различни предприятия,които се покровителстват от Дарджилинския съвет: в учреждение на Сен Жермен в 1961г. ордена на Братството на Хранителите на Пламъка,за изложение и за наставления на Космическия закон: основаните от Майка Мария, Иисус и Кутхуми, школа Монтесори Интернешънъл, построени на принципите на Мария Монтесори и учението на Възнесените Владици:основан е Самит Юниверсити-отначало като двуседмичен летен курс,а след това като дванадесет семинара целогодишно: за закрепване на печата на Бог на Църквата Вселенска и Тържествуваща,школата на мистерията на всички Владици на Великото Бяло Братство и общините на Възнесените и невъзнесените души по пътя на посвещението на Изток и Запад , в Името на Христос и в Името на Буда.


НОВИНА НА ЕЛ МОРИЯ

           ... НОВИНА НА ЕЛ МОРИЯ

"Правете вашия призив към Ел Мория ... отдавайки му своята енергия... вие даже не си представяте , че Эл Мория може да отговори , и той ще загуби доста по- малко време и усилия от точката на зрение на човешката съзнание , в сревнение с това, което вие можете да загубите."


Иисус Христос казва :
Трябва да знаете , че всичко , което иска Ел Мория е да ви помогне, но вие сте длъжни да му отдадете енергията си. Ел Мория не се стреми да помогне на своите чела единствено ако те не четат достатъчно количество / призиви, диктовки,повели / защото Висшия Закон е позволил да се разпространи необходимата енергия за осъществяванена необходимата енергия, която те искат.


4 юни Сен Жермен казва :

" Аз говоря с вас днес за Ел Мория, заради неговата преданност на всеки от вас, заради любовта на неговото сърце. Ел Мория може и иска да ви помогне и е доволен, когато го призовете в трудна ситуация. Аз ви моля единственно вие да заплатите аванс. Да четете, послания, диктовки, призиви, повели всичко дадено чрез посланика и челата , които са създали за тази цел, да давате енергия на Ел Мория, така необходима на него за това да се застъпи за вас.
И ако молбата за деветдневната новина на Ел.Мория е твърде много за неговото навлизане във вашия живот и свят за да решите и финансовите си проблеми, ще ви помогне да увеличите благосъстоянието си, ще помогне за издигане на вашето съзнание.
Ако вие решите да дадете своята любов и повелите на Ел Мория, то не забравяйте да изкажете благодарност ,за това, че проблематичните въпроси могат да завършат и вие да вървите напред.

Каква благословенна милост ! Колко благодарни трябва да бъдем, получавайки от сърцето на нашия Възлюбен Гуру помощ, толкова необходима за това да удържим победа над всички проблеми.

Можете да започнете деветдневната новина на Ел Мория. Тя ще ви помогне да принесете всеки проблем и работа във вашето сърце, всички въпроси, за които мислите за неразрешими и отказвайки се да ги разрешавате. Възложете ги в олтара за девет дни.Вземете от тях своята светлина и енергия отдавайки я на Бога и след това призовете възлюбения Ел Мория с вяра в това, че Вашия Отец и Възнесени Сомни , наистина, отговарят на всички наши нужди.


НОВИНА НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ ЕЛ МОРИЯ
*
Новина на Възлюбения Ел Мория
аудио-звук
"

В Името на Аз Съм Това Което Аз Съм,Възлюбений Ел Мория,моля за действие нишката,която ме свързва с тебе.Аз отдавам своята енергия за теб, и те моля да ми помогнеш в така създалата се ситуация/..../ помогни ми да си разреша финансовите проблеми,,помогни ми да увелича своето благосъстояние,да издигна своето съзнание и да работя за повдигане на съзнанието на хората около мен и на цялото човечество.

Благодаря ти Учителю за тази Благословенна Милост!Моля те,помогни ми да удържа победа над всички проблеми.

Учителю ,полагам на Твоя Олтар всичките си свои неразрешими проблеми.Аз отдавам своята любов, светлина и енергия на Бог и те призовавам Възлюбени Ел Мория с вяра в това,че моя Отец и Възнесените Сомни наистина отговарят на всяка наша нужда.Песен на Ел Мория

Господ на Първи ЛъчМория,Светлий Владика,

Божия Воля на Господ,

В Благодарност сега,

Бог сърцето мое поема.О,Любов Просветление,

какво ти на хората ще дариш?

Посвети нас в Служение,

Да свърши всичко в бита

С мантията на Светлината

Божият свят да се открие!Средите на Дарджилинг

Божията Воля открива

Приближава при нас Бог

Плана ще се изпълни за завета.

Цялото търпение и прощение

И Служението Твое!Е,магнит на изпълнението

клетвата,която пред Бога даваме,

и заряда на вдъхновение

Земята движи напред!Брат,Учител, Владика,

Ти на нас Пътя показа

Към Възнесението и това

помним Цел завеща.Ти си Любов между нас!

Милосърдно храним

Изцели всичко към небето

Всички пътища намерихме.И в Служение на тялото

душата и ума посвети!
аудио русс2. Призив : " АЗ СЪМ ЕДИНЕН С ЕЛ МОРИЯ"
Знайте възлюбений,че вие сте длъжни да срещате неприятеля и неприятностите,приветствайки посвещението и усилвайки свещенния огън,направлявайки го от своето сърце в негативната ситуация като казвате:


Където аз стоя - там е Мория!
И в негово име аз говоря:
Във всеки миг и не повече!
Ти не можеш да дойдеш!
Ти няма да стъпиш на Святата Земя!
Ти няма да влезеш в това осветено място!
Ти не можеш да застанеш между мен и моя Бог!
Моят Бог-това е щастието днес.
Моят Бог-това е святост.
Моят Бог - това е Божествена цялост на Живеещия.
Аз и моят Отец Мория сме единни! / 3х - 9х /
Молитва - аудио русс


3. Призив: " АЗ СЪМ ВОЛЯТА НА БОГА "

В Името на възлюбеното,могъщо победоносно Присъствие на Бог,Аз Съм в мен,в името на моето собствено възлюбено Свято Христово Аз,аз призовавам сърцето на Божията воля във Великото Централно Слънце,възлюбения Архангел Михаил,Възлюбения Ел Мория,възлюбения могъщ Херкулес всичките легиони на Синята Мълния и Братята на Елмазеното сърце,Възлюбенни Ланело,Възнесен Владика Николай Рьорих,Единния Дух на Великото Бяло Братство и Майката на Света,елементалния живот огън,въздух,вода и Земя-разгори пламъка на Волята на Бога в моите четири низши тела и отговори на този призив мой безконечно,сега и навеки:

1.АЗ СЪМ Волята на Бога ,навсякъде явена:
АЗ СЪМ Волята на Бога,в съвършенство няма на нея равна:
АЗ СЪМ Волята на Бога,прекрасна и ясна:
АЗ СЪМ Добрата Воля на Божия благодат.

Рефрен:Ела, Ела, Ела,Истинна Воля на Синия огън,
изпълни сега и завинаги с това сияние мен!
Синепламенната воля истинна,жива!
Вечна младост, огън благ,
яви се , яви се, яви се в мен!

2. АЗ СЪМ Волята на Бог над всичко господство приема:
АЗ СЪМ Волята на Бог,всичко разбирам и наставлявам:
АЗ СЪМ Волята на Бог,тя е вовек върховна власт:
АЗ СЪМ Волята на Бог,за да се сбъдне мечтата на Небесата.

Рефрен:

3. АЗ СЪМ Волята на Бог,охранява и благославя:
АЗ СЪМ Волята на Бог,сега страха от всякъде гоня:
Аз СЪМ Волята на Бог ,много дела върша:
АЗ СЪМ Волята на Бог,че Победата всичко изяви.

Рефрен:

4.АЗ СЪМ Синята мълния,любов към свобода отдавам:
АЗ СЪМ Синята мълния,моща на небесата надделява.
АЗ СЪМ Синята мълния, човечеството освобождавам:
АЗ СЪМ Мощния Син Пламък,благото над всички изливам.


Аз, в пълна вяра и осъзнато приемам това явление,явление,явление/ 3х/ тук и сега в пълна сила, даваща ,вечно,всемогъщо действие постоянно разширяващо и обхващащо света до този час ,когато всичко ще се възнесе в светлина и ще стане свободно!

Възлюбено АЗ СЪМ: Възлюбено АЗ СЪМ : Възлюбено АЗ СЪМ !
Веление
10.03 - аудио русс
4.Мантра

/ 5 мин./ " АЗ СЪМ ! АЗ СЪМ ! АЗ СЪМ! Възкресение и живот в моите финанси ! / х 3 /

Така ще се появят в моите ръце за полза днес"

/Когато я четете постепенно усилвайте скоростта на четене на мантрата./ 33 пъти
Я ЕС

Изобилие

МЬ Воскресение и ЖизньЯ ЕСМЬ Воскресение и Жизнь
моих финансов - аудио англ


Ланело / Марк Профет / ни дава наставляния за четене на мантра № 1 , - АЗ СЪМ Възкресение и Живот на моите финанси в течение на 5 минути с пълно концинтрация на нашето могъщо АЗ СЪМ Присъствие.
Визуализирайте необходимото за вас количество пари във вашите ръце. Вие можете да казвате мантрите 33 пъти или число кратно на три. Колкото повече се казват толкова повече енергия се отделя в наша полза.

моих финансов - аудио рус

Фортуна

1.30 Изобилие - аудио рус

Изобилие

АЗ СЪМ без страх и съмнение.
Прогонвам нуждата и лишенията,
Свише идва- сега зная
дарът на изобилието - помощ блага.

АЗ СЪМ ръката на Фортуната Божия,
която богатството чрез Светлината излива,
изобилие благо
от нуждата ме отдели ./ 3х /


Мантра на Хелиос и Веста - 20.21

Хелиос и Веста ! Хелиос и Веста !
Хелиос и Веста!
Нека Светлината да тече в моето същество !
Нека Светлината да расте в центъра
на моето сърце!
Нека Светлината да расте в самия
център на Земята!
Да се преобрази Земята за своя Нов Ден !5. Песен на Ланело / не е задължителна/
Песня
Ланелло
514 - аудио рус.
6.Мантра на Гуан Ин /10 обета на Гуан Ин / или нейни призиви,или нейни диктовки.

10 ОБЕТА НА ГУАН ИН

10. 02. 2010 год. 20.38 ч.1. АЗ ЖЕЛАЯ/ ОБЕЩАВАМ БЪРЗО ПОЗНАВАНЕ НА ВСЯКА ДХАРМА!

НА МО ДА БЕЙ ГУАН ШЕ ИН

ЮЕНЬ ВОСУ ДЖЕ И ЧЕ ФА.2. АЗ ЖЕЛАЯ / ОБЕЩАВАМ ДА ОБЪРНА БЪРЗО ОКОТО СИ КЪМ СЪВЪРШЕННАТА МЪДРОСТ!НА МО ДА БЕЙ ГУАН ШЕ ИНЬ

ЮЕН ВО СУДУ ДЖУ ХУЕЙ ЙЕН.

3. АЗ ЖЕЛАЯ/ОБЕЩАВАМ БЪРЗО ДА СПАСЯ ВСИЧКИ ОДУХОТВОРЕНИ СЪЩЕСТВА!НА МО ДА БЕЙ ГУАН ШЕ ИНЬ

ЮЕН ВО СУДУ И ЧЕ ДЖОН4.АЗ ЖЕЛАЯ / ОБЕЩАВАМ БЪРЗО ДА ОВЛАДЕЯ ДОБРИТЕ И ПОДХОДЯЩИ МЕТОДИ,ВОДЕЩИ КЪМ ПЪЛНО ПРОСВЕТЛЕНИЕ!НА МО ДА БЕЙ ГУАН ШЕ ИН

ЮЕНЬ ВО ДЗАО ДУ ШАН ФАН БЕН.5.АЗ ЖЕЛАЯ / ОБЕЩАВАМ БЪРЗО ДА СЕДНА НА ЛОДКАТА ПРАДЖНЪЙ!

6. АЗ ЖЕЛАЯ / ОБЕЩАВАМ БЪРЗО ДА ПРЕСЕКА ТЪЖНОТО МОРЕ!НА МО ДА БЕЙ ГУАН ШЕ ИН

ЮЕН ВО ДЗАО ДУ ЮЕ КУХАЙ!7.АЗ ЖЕЛАЯ/ ОБЕЩАВАМ БЪРЗО ДА ПРИДОБИЯ ДОБРА ДИСЦИПЛИНА,СТАБИЛНОСТ,МЕДИТАЦИИ И ПЪТ НА БУДДА!НА МО ДА БЕЙ ГУАН ШЕ ИН

ЮЕН ВО СУ ДУ ДЖЕ ДИН ДАО!8.АЗ ЖЕЛАЯ/ОБЕЩАВАМ БЪРЗО ДА ОСЪЗНАЯ БЕЗУСЛОВНОТО!НА МО ДА БЕЙ ГУАН ШЕ ИН

ЮЕН ВО СУ ДЗАО ОН НЕ ПАН ШАН9.АЗ ЖЕЛАЯ/ ОБЕЩАВАМ БЪРЗО ДА ВЛЯЗА В ГОРАТА НА НИРВАНА!НА МО ДА БЕЙ ГУАН ШЕ ИН

ЮЕН ВО СУ ХУЕЙ ВЕЙ ШЕ

10.АЗ ЖЕЛАЯ/ ОБЕЩАВАМ БЪРЗО ДА СЕ СЪЕДИНЯ С ДХАРМАКЕЙ!НА МО ДА БЕЙ ГУАН ШЕ ИН

ЮЕН ВО ДЗАО ТОН ФА СИН ШЕН.
1 обет - аудио


Мантра


Картина на ГУАН ИН

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ СЪНАСТРОЙВАМЕ КЪМ ВИСШИТЕ ОКТАВИ НА СВЕТЛИНАТА.

Ел Мория е от новите Извисени Учители.Споменава се за пръв път от Елена Блаватска,основателка на Теософското общество,след това през 60-те години популяризиран от Марк и Елизабет Профет и сега в днешно време чрез Посланика на Великото Бяло Братство на Земята Татяна Микушина.
Вероятно зад Ел Мория стои реален човек на име Ранбир Сингх, син на раджа Гулаб Сингх,управлявал Кашмир през 40 г. на 19 век.През 1845г. англичаните заплашват да завладеят Кашмир,но раджа Гулаб Сингх им плаща откуп,за да ги убеди да оставят страната му на мира.След смъртта му през 1858г.Ранбир става махараджа на Кашмир.
Историците възхваляват Ранбир,защото обединил на Нагар и Хунза и създал хуманно и справедливо гражданско
и наказателно право.Ранбир бил много популярен сред поданниците си.Починал през 1885 г. -същата година,когато Елена Блаватска започнала да пише контактьорските си книги за Извисените Учители.Тя твърдяла,че е прекарала известно време с Ел Мория в Индия-може би така е прикрила приятелските си връзки с Ранбир,като го е представила под този псевдоним.
Теософското общество на Блаватска дефинира думата Мория като" наименование на племето Раджпути,наречено така защото почти изцяло се състои от потомци на владетеля Мория-Нагара.Династията Мория започва от един кшатрий /благороден,властен-преставител на втората по значимост от четирите касти /варни/в древноиндийското общество сред брахманите-варна на войните,царете и князете/ от рода Сакя,близък до Гуатама Буда,който основал града Мория-Нагара в Хималаите".Блаватска , а след нея и Елизабет Клеър Профет наричат Ел Мория " княз на раджпутите " и " тибетски махатма " ,като и двете имат предвид Ранбир.
През 1958 г .чрез Марк Профет дава препоръки за духовното израстване на неговите Чела / ученици/.
Ел Мория казва,че ако ежедневно се практикува духовна,медиативна програма с Вяра,то: "вие ще се изпълните със толкова Светла субстанция,която ще ви осигури безопасен път към Божественото съзнание."
" Много ще съм ви благодарен на ежедневно сънастройване с мен,тъй като по време на тези призиви ,вие помагате на планетата ,и за различията,които изпитват Възнесените Владици и човечеството .Когато вие вземете част от духовната работа ще изчистите малък процент от световната карма,но ще видите и плодовете на своите усилия,навсякъде около вас.Само такова Служение на света ще ви помогне да уравновесите собствената си карма,да се освободите от всичко,което не е от Бог,и да Служите с Мир и Любов на цялото човечество.И тогава вие ще съберете урожая на Божията благодат и съвършенство,за което сте призвани. "

подписа на Мория картина

ЗОВ НА ЙЕРАРХИЯТА

От Височайшата Кула на Терра донасям Зов Обръщение към стражите на стената Господня.Това е Зов към всички братя е сестри,които се подчиняват на езотеричните и морални норми на Христос,но не приемат основополагащите принципи на Християнството в своя орден и за отсъствие на истинското Учение на Бог.

На вас ви принадлежи да извършите Велико дело,вие сте нужни като звена в Йерархията,но вие не можете нищо да свършите днес,докато вашите души спят,не чакайте истинско послание от Господа Наш.

Поради това,ние обявяваме на вас,че Господ ни упълномощи нас отново да разгорим първоначалния пламък във всички духовни ордени и отново да дарим,Божествената милост на човешкото съобщество.

Ние призоваваме всеки,който Служи на този свят,да се присъедини към нас,за да възродим Височайшето,духовно осъзнаване и Служение на Господ в предверието на Новата Епоха на Водолея.

И така ние приехме решение,да поддържаме тези,които са истински преданни на Светлината и Истината,който се устремява в Нови висоти на Божественото съзнание,заради това всички деца на Бога бързо да пораснат,да разберат,че тяхното законно място е на Пътя на ученичеството,водещо при Христос.

Да бъдат знаковите камъни положени на своите места,в свода на незримия храм и да помогнат на Космическия Христос да принесе Царството Божие на Земята.И Йерархията да изпълни мисията на Любовта.
ПРИВЕТСТВИЕ НА ЕЛ МОРИЯ

Приветствам теб Възлюбений !

Доколко ти се явяваш чедо Божие,и на мен ми е дадена привилегията да те поканя теб в Ашрама.Посвещаване в Ашрама на Бог построен в его Космическото съзнание и нашата цел също както и твоя винаги да пребиваваш в Ашрама на съзнанието.Нека нашите умове да пребъдат вечно в Светлината на Неговата мъдрост и Присъствие...
Главната цел основана на този Ашрам-обединение на сърцата по целия свят в ритуал на регулярни групови медитации.Даже разделянето във времето и пространството,ние ще срещнем в единно съзнание,вместо да се опитваме да строим Ашрам в Името на Бога.


Величествен труд,доверен,Предвечен.Осветен от Йерархията,той е сравним с поръчението,възложено на рицарите на Светия Граал и рицарите Тамплиери...

Вие получавате нашите съвети и благословения на външния план във вид на Акашови записи.На вътрешен,както Бог знае и вие знаете.И това,което е вътре във вас,ви дава мир,сила и любов,когато вашия дух се влива в нашите групови медитации.

Два пъти в месеца в първата и третата неделя ние ще правим" Ритуал Унисон " на нашите медиативни срещи 6.30 понеделник сутрин.
Ежедневно ние правим "Ритуал на Великото Централно Слънце",който може да се прави на изгрев и на залез във вашата местност или в удобно за вас време,когато чувствате импулс да предадете хвала на Слънцето.
Ежедневно в 9 часа сутрин и 9 часа вечер правете ритуала " Сънастройване на Святата Воля на Бога".

Ако провеждането на медитацията в едно и също време с нас ви е неудобно,моля ви насрочете го за друго време,устройващо вас и вашата група.
Бъдете уверени,че когато не можете да се съберете на едно място,то дарът на вашите сърца ще принесат Велико Благо на Планетарната еволюция.Постарайте се да направите медитациите два пъти в месеца по едно и също време,за да установите регулярно и ритмично приношение на своите дарове на Космоса.


От Облака Божий...
Да се излее сега във вашата душа и
съзнание Небесния поток на хармонията
Да се излее на вас Мир.
Да се установи вашата връзка с Йерархията.
Да станете вие проводници,които
заедно с други доброволни служители
оказвате помощ на много сърца и
наистина като малки деца да ги поведете тях.
Да станете вие тези,които радостно
подавате чашата със студена вода в
Името на Христос.
И да получите благословение на цялото човечество,
благодарение на вашето Служение и Любов.

Ние Членовете на Ашрама-приветстваме Вас ,О,Деца на Светлината ,на Божественото!

Приемете моите Вечни Благословения!


РИТУАЛ УНИСОН
/ първи и трети понеделник 6.30 ч./

АЗ СЪМ ТВОЯТА СВЯТА ЛЮБОВ!
АЗ СЪМ ТВОЯ СЪКРОВЕННА ЗВЕЗДА НА ЛЮБОВТА!
Пред твоята Свята Любов и пред Твоята съкровенна звезда на Любовта ,о Отец на Светлината,у когото няма изменение и ,промени аз се прекланям.

Покажи ми Своята чиста река на живота,светла като кристал,изходяща от престола на Бога и Агнеца.Това е Твоя живот ,Светлина и Съзнание текат по моята кристална струна като кристална чиста река,която изтича към мен от престола на Твоето Благословение АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕ и СВЯТОТО ХРИСТОВО АЗ.

О, Ти Агнец Божий,спусни в моето сърце Своето,приеми моята душа-като своя невеста.
Ти ,който си достоен,сложи седем печата в моята книга на живота.
Седейки на престола на Агнеца-благословение и чест,и слава и държава во веки веков!

Открий седемте мои чакри,за да мога да предавам Твоята Светлина /антахкарана/ между всички Светлоносци на този свят и Космоса.
Антахкарана/санскрит/-вътрешен орган на чуствата ,светлина съединяваща Духа и материята, всички части на творението едно с друго и със сърцето на Бог.
Яви на мен чудото Жена,облечено в Слънце и в Божествената Майка-Алфа и Омега!
Да бъде Твоята Воля както на Земята,така и на Небето!

О, горещо любим Господ Бог всичко,което произлязло от Слово,което е било у Брахмана в началото, направи ме единен с Тебе в края на цикъла в нашия материален космос както Аз Съм бил единен с теб в началото на цикъла.

Излъчвай чрез мен Твоята любов,моята Любов към всеки,който в бели одежди и палмови клонки в ръце,стои пред престола Божий и пред Агнеца:към Единния Дух на Великото Бяло Братство,част от което е Аз Съм:и към ангелите,и към Двадесет и четирите Старци:и към Четирите животни-Лъва,Телеца,човека и орела Летящий,които въздават Славата на Бога пред Престола Негов.

/Този " Ритуал Унисон " правете всички членове на Ашрама единни бъдете както на върха така и в ниското/
Когато сме заедно казваме:

Амин!Благословение и Слава и премъдрост,и благодарение и чест и сила , и крепост на нашия Бог во век и веков !ОМ
О,Възлюбений Господ Бог,позволи и на нас да излезем от личната и планетарна карма,позволи и на нас да измием одеждите си в Свещенния Огън и Ви
олетовия Пламък и да се избелят в кръвта на Агнеца.

И когато завършат скитанията на нашата душа,О ,Възлюбени Господ позволи ни да бъдем със Йерархията на Светлината,служещи на Бог и ден и нощ ,в Неговия Храм на Великото Централно Слънце.И да пребъде Отеца на Светлината-Господ Санат Кумара,Спасител на нашите души,чрез сина Божий Исус Христос,сред нас и ние с Него во веки.

Възлюбено Могъществено Аз Съм присъствие излъчвай чрез нас своята Любов,нашата Любов към всички твои деца-блуждаещи в мрака.Разпали пламък във всяко сърце на света,на Свята Любов,и своята съкровенна звезда на Любовта.Светлина,която освобождава сега от нашите чакри,да станат тези деца отново живи и да станат синове на Бог. Благодарение на посредничеството на Свещенното сърце на Иисус Христос и Непорочното сърце на Благословенната Дева Мария.
О,Господ мой Бог!
Аз Съм Твоята Свята Любов!
Аз Съм Твоята съкровенна Звезда на Любовта


_________________________________


Наставление:
Пристъпвайки към медитация съсредоточете цялото внимание в сърцето си.Видуализирайте Свещенното Сърце на Иисус положено на вашето сърце,също и мисъл форма за непорочното сърце на Дева Мария и Елмазеното сърце на Ел Мория,а също и всички Светлоносци на нашия свят и Космоса вплетени със своето Свято Христово Аз.
След това визуализилайте как изпращате силен Лъч Светлина от вашето сърце в техните сърца.Вижте този мощен маяк,усетете как неговите лъчи подобно на игли съединяват вас с всички сърца на Светлината,установената антихкарана която вие сте призовали чрез Свещенното сърце на Иисус,Непорочното Сърце на Мария и Елмазеното сърце на Ел Мория.
Ден и нощ дръжте в ума си картината на космическата антахкарана,съединявайки невъзнесените Светлоносци с Възнесените,които винаги са заедно,както горе,така и долу-съставляващи единен дух на Великото Бяло Братство.

Обърнете се към своето Могъществено Аз Съм Присъствие с призиви за това,цялата Светлина призована от тези утвърждения,мантри,молитви,и повели да бъде отпечатана в хранилището на Любовта и да се насочи към Космическия Христос тук където той е нужен за изцеление,поддръжка и обединяване на Светлоносците.След това направете следващия призив,едновременно визуализация на Владиката Иисус Христос под сянката на Космическия Христос:

О,Сияещ, Ти Спасител,Ти Космически Христос ,Височайщ в Божествено състрадание,височайщ в Божествено съчуствие,височайщ пред Царството на Архангелите и ангелите и сила на Елохим!Направи ни единни с Мистичното тяло на Космическия Христос-нас стремящите да станем единни в съзнанието на Ашрама,единни в кристалната чаша на Твоята Божествена Воля.Подчини нашата Воля на Своята,когато ние четем в Унисон молитвата на Св.Франциск:

МОЛИТВА НА СВЕТИ ФРАНЦИСК


Да бъда инструмент Твой Господи,
Да сея Любов ,там където е ненавист,
Там където е обида -прошка,
Там където е съмнение-вяра донеси.

Желая Светлината тъмнината да изчисти
На всеки ,който е отчаян-надежда да давам
Радост да дарявам,там където е мъка:печал.
Свети Франциск,така аз се моля...

Мастер,дай ми на мен ,да не търся утешение,
Но другите да мога да утешавам,
Нека да бъда неразбран,но другите да разбирам,
Не да съм любим,
колкото да Любя.

Защото каквото давам аз,това получавам,
Ще бъда простен,ако простя и умирайки аз,във живота вечен ще се възнеса.

Святий Франциск,така аз се моля.
Да се вплете в нас-всяко дете на Бога Отец Майка-
с обаянието на Святото Христово Аз,
възнасяйки се на дълбокия покой на Кръста на Светлината._____________________________


Призив:

Аз съм стоящ във вихъра на Лъчезарната Аура,благодарение на Живота.
Аз Съм изпращайки благодарност на моя Бог.Защото това е живота,за това,че аз живея и за това,че той ми е дал една частица от Своя Богопламък отпечатано в сърцето на моето същество.

Нека вечно се разширява полето на тази аура,благодарение на Аз Съм достигащ до всеки във Всемирния Ашрам на Ел Мория,който възнася този призив в унисон / с нас/,когато ние излъчваме светлина един на друг,сърце в сърце.
Богопламъка е мир безконечен!

Аз Съм вечно възнасящо се към тебе сладостно фимиамъм,заедно с членовете на Ашрама и с Възнесеното Войнство, О,Всеблагий!

Аз Съм излъчващ Светлина! Светлина! Светлина!
В Духа на Космическия Христос, Аз Съм изпращащ Божествена Любов,Мърост и Сила на всички слуги на Бога


Аз Съм призоваващия своите Възлюбени приятели,седем Архангели сомни на Светлината,да намерят сътрудниците на нашия Ашрам към Бога и да ни защити и поддържа нас в служението на Него.
Освободи нас! Освободи нас! Освободи нас!

Аз Съм обединяващата сега светлина на своето Бого- Присъствие и Святото Христово Аз със светлината на всички ангели служители на свещенния огън на Бога и всички,които свято съблюдават " светото причастие" в пределите на нашия Ашрам.

Аз Съм обединяващия сега своя разум , и сърце и дух с Космическия Христос и с Божествените Владици -Иисус Христос ,Дева Мария,Сен Жермен и Ел Мория.И, преди всичко, аз отдавам сега, и подчинявам своята душа,своята благословена Свята Воля на моя вечен Бог Отец -Майка.

Като оръдие твое, Святи Боже ,Аз Съм направляващия Живот,Светлина,Истина и Любов,мъдра власт,сила енергия и здраве,навсякъде, където те са нужни,на всяка частица живот,която е преданна на Триединения Бог.

Аз Съм фокусиращата всичка Сила,Мъдрост и Любов на своето Богоподобно Същество в тайната обител на собственото сърце на моето Аз Съм изпълващ в този миг вечността / съвместно с действията на други братя и сестри на Земята и на Небесата/,Света Троица с нейното Бого Присъствие и Святото Христово Аз, на всичките Чела на Волята на Бог, Мир безкраен.

Нека цялата Сила,Мъдрост и Любов на Троицата да се пренесят! пренесят! пренесят! по цялата Земя,да дарят всичко живо,което е Бог в проявление,образец прекрасен на Любовта и Съвършенството на Бога от Централното Слънце- Творението на Изтока.

Възлюбено Бого Присъствие, аз призовавам Теб сега, пробуди повсеместно всички деца на Светлината към прекрасната Любов и Съвършенство,които Бог Отец-Майка е запечатал в изначалното семе на Живота,заради пълен разцвет на душата за Слава Твоя и за съединяването и със Теб.

Пробуди в тях спомена за Божествените Родители,за духовната природа на Христос и за спускането на техните души от Дома на Светлината.Пробуди ги за да чуят Твоя Зов и да стъпят на стълбата на Личното Христобитие,която води към Тебе,о,Отец Майка на Света,чрез възкресение и възнесение в Светлината.

Възлюбено Бого Присъствие,дойдоха дванадесет легиона на ангели за да освободят всичките души на Светлината,които блуждаят в мрака и са забравили за дара на прекрасната Любов и Съвършенство /присъщи на кои/
Божествен Образ запечатан в техните сърца и преведи тези души към сърцето на Христос и към победата над Смъртта и Ада.

Възлюбений Отец- Майка на Светлината,аз те призовавам сега да облечеш всички Твои деца с целителното одеяние на Възлюбеното Христово Присъствие и ги възнеси в целия свят,свят,свят към прекрасната Любов и Съвършенство на царството на Светлината.Нека това царство да се прояви в тях благодарение на Божията Светлина,която никога,никога не отслабва,и проявява,проявява,проявява навсякъде Аз Съм.


ІІІ

АЗ СЪМ ТВОЯТА СВЯТА ЛЮБОВ

АЗ СЪМ ТВОЯТА СЪКРОВЕНА ЗВЕЗДА НА ЛЮБАВТА


Алфа и Омега,Вие начало и край на Космоса,Вие,които в прекрасната Любов и Съвършенство,призовахте към живот нашите пламъци близнаци пламъка от огнената сърцевина,за да разделим Вашето Единство!
Изразете вибрациите на Своята Божествена Воля чрез нашите пламъци близнаци.Изречете я в Своите Свещени Слова,предайте я на нашето Елмазено Сърце за съединяване на нашите светове по вашия божествен Образ,Отец-Майка на Светлината!
И за това моето Аз Съм, е Гласът Ваш: моето Аз Съм е Храмът Ваш : моето Аз Съм е биенето на Вашето Сърце:Нашия Живот, нашите души, нашия ум, нашите сърца и нашите пламъци близнаци са единни със Вас.
Творете,поддържайте и умножавайте в нашите пламъци близнаци и във всичките деца Вашите осъзнати желания,пришествието на Вашата Прекрасна Любов и Съвършенство тук долу,както и на Върха!


М А Н Т Р А


АЗ СЪМ Твоето Присъствие
изразяващ Указа на Живота вечен:

АЗ СЪМ жив во век и веков!*

АЗ СЪМ навсякъде в съзнанието на Бога!*


О, Заря, Вечна Радост:

АЗ СЪМ мое БОГО-ПОБЕДНО възнесение в Светлина!*


АЗ СЪМ твоята Свята Любов!*

АЗ СЪМ твоята съкровенна звезда на Любовта!*
С Името на Иисус Христос
аз утвърждавам заедно с моя спасител
в сърцето на Господа,
кайто е ,и е бил и ще бъде,
ВСЕДЪРЖАТЕЛ:

АЗ СЪМ АЛФА И ОМЕГА,НАЧАЛО И КРАЙ!*

Произнесете мантрата 9 пъти или 27, 54, 81 или 108 пъти.


картина на Висщето Христово АЗ

картина на Висщето Христово АЗ
Картина представена чрез Татяна Микушина

В самото начало, ще ви дам описание на тази Схема на нашето Божествено АЗ, която беше дадена чрез Марк и Елизабет Профет и американската организация Саммит Лайтхауз.


Схема на вашето Божествено Аз

Вашата духовна съдба е уникална. Един от ключовете за нейното изпълнение се явява вашето разбиране за собствената ви божествена природа и връзката ви с Бога. За да ви помогнат да разберете тази връзка, Възнесените Владици са съставили Схема на вашето Божествено АЗ, което те наричат също Дървото на живота. Тази схема е вашият портрет и портрета на Бога, който живее във вас, схема на вас самите – от миналото, настоящето и бъдещето.

АЗ СЪМ Присъствие и Каузално тяло

На Схемата на вашето Божествено АЗ са изобразени три фигури, които съответстват на трите Ипостаси на Троицата и Божията Майка. Най-горната фигура съответства на Отеца (който е едно цяло с Майката) и представлява вашето АЗ СЪМ Присъствие. АЗ СЪМ Присъствие – това е индивидуализираното Присъствие на Бога във всеки един от нас. Това е личното АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ това е и името на Бога, което е открито на Моисей на планината Синай. АЗ СЪМ Присъствие е обградено със седем концентрични сфери с цветовете на дъгата, които са вашето Каузално тяло. Сферите на Каузалното тяло съхраняват всичко, което във вас е реално и не се променя. Те съдържат записите за добродетелните постъпки, които сте извършили в прослава на Бога и за благославяне на човека за своите многобройни въплъщения на Земята.

Няма две абсолютно еднакви Каузални Тела, защото техните трептящи сфери отразяват уникалните духовни постижения на всяка душа. Особенните качества, kоито сте развили в предишните си животи, определят тези дарби и таланти, с които вие ще се раждате в следващите животи. Тези таланти са запечатани във вашето Каузално тяло и ви се откриват чрез вашето Висше АЗ.

Святото Христово Аз

Средната фигура на Схемата изобразява вашето Висше АЗ или Святото Христово АЗ. Святото Христово АЗ е вашия вътрешен учител, пазител и най-близък приятел. Това е и гласът на съвестта, който звучи в сърцето и душата. То разделя във вас доброто от злото и ви учи да различавате правилното от неправилното.

Над главата на Светото Христово АЗ и изобразен гълъба на Светия Дух, който се спуска по благословията на Бога Отец-Майка.


Вашата божествена искра и четирите тела

Долната фигура на Схемата изобразява вашата душа. Душата е обгърната с покривалата на четири различни “тела”, които наричаме: (1) ефирно тяло, (2) ментално тяло, (3) тяло на желанията и (4) физически тяло. Душата използва тези спътници за своите пътешествия по Земята.

Ефирното тяло, наричано още тяло на паметта, съдържа светокопието на вашата идентичност. В него се съдържа паметта за всичко, което някога е прониквало във вашата душа, за всички импулси, които вие сте излъчвали чрез нея от момента на вашето създаване. Менталното тяло служи като вместилище за всичките ваши познавателни способности. Ако бъде очистено, то може да стане вместилище за Разума на Бога.

Тялото на желанията, наричано още емоционално, включва в себе си възвишените и ниските желания и съхранява записите на вашите емоции. Физическото тяло – това е едно чудо от плът и кръв, което дава възможност на душата да се усъвършенства в материалната вселена.

Точно такава схема, краткото описание на която дадох по-горе, е разположена на олтара ми у дома, пред който аз медитирам. На 4-ти септември 2005 год. по време на медитацията, Санат Кумара ми изпрати мисълта за това, че е необходимо да се създаде нова Схема на Божественото АЗ, на която всичките три фигури да бъдат обединени по принципа на матрьошките.

Работата е там, че аз толкова съм свикнала да се отъждествявам със Схемата дадена чрез Профет , че когато говоря за Висшите части, аз показвам с ръка нагоре. Макар, че всъщност нашето Висше АЗ е вътре в нас. Ние достигаме съзнанието на Христовото АЗ не като се движим по вертикала, а повишавайки нивото на своите вибрации. Ние продължаваме да сме същото физическо тяло но нашето съзнание преминава към по-висока честота на вибрациите и вече е способно да възприема финните светове.

Не притежавам таланта да създавам изображения. Ето защо помолих няколко души за помощ. Татяна Мартиненко от Новосибирск направи компютърен вариант на новата Схема на нашето Божествено АЗ, базирайки се на моето описание, което ми бе дадено от Санат Кумара. Смятам, че този вариант на новата схема е напълно годен за визуализиране. Тази Схема украсяваше сцената по време на семинара “Добро и Зло” в Новосибирск през октомври 2005 година.

Благодарна съм на Татяна за създаването на тази схема, макар че, не е изключено, след време да се появи друг, по-съвършен вариант на тази Схема.

Тази Схема отразява състоянието “ АЗ присъствам в Бога” или “ АЗ СЪМ в Бога”. Схемата съответства на състоянието на нашето съзнание и нивото на вибрациите ни, когато чувстваме своето Единство с Бога и с всяко живо същество.

Нивото на нашите вибрации позволява на нашата Висша част да попадне заедно с нас във физическата октава. Тогава не съществува рзличие между нас и нашата Висша част.

Татяна Микушина

Начало

Превод от официалното електронно издание на

Посланика на Великото Бяло Братство

Татяна Микушина

Сайт http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко mtv757@yandex.ru

Мир вам, Свет и Любовь!


ВАШЕ ВИСШЕ,РЕАЛНО,БОЖЕСТВЕНО АЗ

ВАШЕ ВИСШЕ,РЕАЛНО,БОЖЕСТВЕНО АЗ
Картина дадена чрез Профет.
ВАШЕТО ВИСШЕ,РЕАЛНО,БОЖЕСТВЕНО АЗ

Вашето Божествено АЗ
Вашата духовна съдба е уникална.Единствения ключ към изпълнение се явява разбирането на вашата собствена божествена природа и връзката ви със Бог.
За да ви помогнат да разберете тази връзка , Възнесените Владици са съставили схема на вашето Божествено Аз,която те наричат също Дървото на Живота.Тази схема е ваш портрет и портрет на Бога ,живеещ във вас, диаграма на самите вас- миналото ви,настоящето и бъдещето.

АЗ СЪМ Присъствието и Каузално тяло

На схемата на вашето Божествено Аз са изобразени три фигури,които съответстват на три ипостаси на Троица и Божествената Майка.Най-горната фигура съответства на Отец/който преставлява едно цяло с майката/ и представлява самото ваше АЗ СЪМ Присъствие.АЗ СЪМ Присъствие - това е индивидуализирано присъствие на Бога във всеки от нас.Това е ваше лично АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ /такова име на Бога е открито от Мойсей на гората Синай/.
АЗ СЪМ Присъствие е обкръжено със седем концентрирани окръжности представляващи вашето Каузално тяло.Сферите на Каузалното тяло, е хранилище за всичко,което във вас е реално и неизменно.Те съдържат записи за добродетелните постъпки,които вие сте вършили за Слава на Бога и за благословение на човека за времето на многочислените въплъщения на Земята.
Няма две еднакви Казуални Тела ,поради това,че техните сфери отразяват уникалните духовни достижения на всяка душа. Особено качествата,които сте развили в предишните животи определят тези дарби и таланти,с които вие ще се родите в следващите животи.Тези таланти са запечатани във Вашето каузално тяло и се откриват чрез вашето Висше АЗ.

СВЯТОТО ХРИСТОВО АЗ

Средната фигура на схемата изобразяваща вашето Висше АЗ или Святото Христово АЗ.Святото Христово АЗ е ваш вътрешен учител,хранител и близък приятел.То също се явява и гласът на съвестта звучащ във вашето сърце и душа.То отделя във вас доброто от злото,обучава ви да различавате правилното от неправилното .
На главата на вашето Христово АЗ е изобразен като гълъб Светия Дух,спускащ се по благословението на Бог Отец-Майка.
Лъчът на бялата светлина низходящ от АЗ СЪМ Присъствие,към низката фигура на Схемата,чрез Святото Христово АЗ- това е кристалната струна. В Еклесиаста,той се казва сребърна нишка/ Еккл.12:6/.По тази нишка струи каскада от светлина,живот и съзнанието на Бога.Този поток на живота ви дава възможност да мислите,чуствате,да разсъждавате, да живеете и духовно да растете.

ВАШАТА БОЖЕСТВЕНА ИСКРА И ЧЕТИРИТЕ НИЗШИ ТЕЛА
Енергията,която постъпва по кристалната струна и поддържа Божествения пламък е скрита в тайната обител на вашето сърце.Този пламък се казва трехлепестников пламък или Божествената искра.Това буквално е искра от свещенния огън от самото сърце на Бог .
Този пламък има три листенца,които символизират трите основни божествени качества и съответстват на Троица.Бялоогнената сърцевина,от която излиза началото но трилистния пламък, олицетворява Майката.
Ако вие мислено си представите трилистния пламък вътре в себе си,то синият лист е разположен в ляво. Той олицетворява силата на Бога и отговаря на ипостаса на Отец.Жълтия лист в средата олицетворява мъростта на
Бога и олицетворява на ипостаса на Сина.Розовия лист в дясно олицетворява Любовта на Бог и съответства на Светия Дух.Обръщайки се към силата,мъдростта и любовта,вкоренени във вашия трилистен пламък,вие можете да изпълните смисъла на своето битие.

Най-ниската фигура долу е изображението на вашата душа.Душата е обкръжена с обвивката на четири различни тела,които се наричат четири низши тела:
1. ефирно тяло,
2.ментално тяло,
3.тяло на желанията и
4.физическо тяло.
Тези проводници,душата използва за своите пътешествия по Земята.
Ефирното тяло,което също се нарича тяло на паметта съдържа светокопие на вашата идентичност.В нея се съдържа паметта за всичко,което някога е проникнало във вашата душа,за всички импулси,които вие сте излъчвали чрез нея от момента на вашето създаване.Менталното тяло служи за вместилище на познавателните способности.Бидейки очистено,то може да стане съд за разума на Бога.
Тялото на желанията,също се нарича емоционално, включва в себе си високи и низки желания и пази записите на вашите емоции. Физическото тяло -това е чудо от плът и кръв,даващо възможност на душата да се усъвършенства в материалната вселена.
Фигурата най-долу на Схемата съответства на Светия Дух,тъй като душата и четирите нисши тела са предназначени да служат на храма на Светия Дух.Ниската фигура е обгърната от Виолетовия пламък за преображение с духовния огън на Светия Дух.Вие ежедневно можете да призовавате Виолетовия Пламък за изчистване на вашите четири низши тела и за поглъщане на негативните мисли,чуства и негативна карма.
Виолетовия пламък обграден от стълб от Светлина ,слизащ в АЗ СЪМ Присъствие в отговор на своя призив.
Този цилиндър от бяла светлина,който поддържа около вас
защитното силово поле при условие,че вие съхранявате душевното си равновесие.
Божествената Майка фокусира своята енергия чрез свещенния огън,който преминава като фонтан светлина през нашите чакри на санскрит обозначени като духовни центрове на ефирните тела.Всяка чакра регулира поток енергия постъпваща в съответната част на тялото.
Седемте основни чакри са разположени от основата на гръбнака,до темето.

Предназначението на душата


Душата -това е жив потенциал на Бога.Целта на еволюцията на Земята на душата се състои в осъвършенстването под ръководството на Святото Христово Аз и възвръщането към Бога чрез съединяване с АЗ СЪМ Присъствие в ритуала на възнесението. Душата може да идва чрез многочислени въплъщения преди да достигне съвършенство и в резултат на това да се осъществи съединяването с Бог.
Какво става с душата между въплъщенията? Когато душата завърши живота на Земята,АЗ СЪМ Присъствието изтегля кристалната струна и трилистния пламък се възвръща в сърцето на Святото Христово АЗ,а душата се притегля към най-висшето ниво на съзнание,което е достигнала за времето на всичките си свои въплъщения.
Ако душата заслужава това,тя може да премине обучение в свещенообителите, или духовните домове на Възнесените Владици в Небесния свят.Там те получават наставления заедно с ангелите и мъдреците достигнали мастерство в определени области на знанията.
Кулминацията на всички въплъщения за времето когато душата е служила на живота ,е възнесението. За да се добие окончателно съединение с Бог,душата е длъжна да стане едно цяло със Святото Христово АЗ,тя е длъжна да изплати дълговете , да уравновеси до крайна степен ,51% от своята карма и да изпълни предназначената и мисия на Земята в съответствие със своя Божествен план.Когато душата се възнесе и се върне към Бога,тогава вие ще станете Възнесен Владика свободен от кръговрата на кармата и преражданията, и ще придобиете венеца на Вечния Живот

От книгата на Эл Мория " Чела и Път "

пейзаж картина

пейзаж картина
О ,Хелиос Веста,Божествени Родители,
В Слънцето на нашата слънчева система, АЗ СЪМ Ваш!

Единни в потока на вашето съзнание,
вечно течащо през целия космос,
АЗ СЪМ Светлината Ваша,сияеща в тъмнината,
АЗ СЪМ Вашата Светлина управляваща Присъствие,
Повеляващо:

Сияй, Светлина! Сияй, Светлина!Сияй Светлина!
АЗ СЪМ ваша Сила,Мъдрост и Любов,
поддържаща всяко сърце и неговото биене.
АЗ СЪМ вашата Любов,управляващото Присъствие повеляващо:
Любов цари,!Любов цари! Любов цари!


АЗ СЪМ ваше жизнено Присъствие,
повеляващо:
О, всички същества възнесете се!


ІV

ПРИЧАСТНА МОЛИТВА

Възлюбени Господ наш Иисус,Който си казал" Елате и яжте,това е Моето Тяло:Ето я е чашата с Моята Кръв носещ Новия Завет : /Всичко творете... за мое Възпоменание/.Така елате яжте с нас Хлеба на Живота и напълнете чашата със своето сладостно Причастие.В чест на Телото Божие на Небето и на Земята ние празнуваме победата Твоя над Смъртта и Ада и Твоето възкресение във Живота вечен.

/ По време на четенето всички поставят големия показалец и средния пръст на лявата ръка съединени със сърцето и поднасят дясната ръка в посока на виното и хляба/.

О,Всеидинение,благодарение на пламъка ние разделяме Твоята Кръв и Твоето Тяло,Алфа и Омега Нашия Бог Отец-Майка.Ела Господи,защото ние сме се събрали в Твое Име. Благослови сега този хляб и това вино.Да стане то пълна мяра на Твоята Христова Същност,за обновяване на нашата духовна природа,във всичката божествена алхимия.
Направи ни нас свети, защото ти си свят,
Святост Господна!
Направи ни нас достойни,тъй като ти си Достоен.
Достойнство Господне!
И дай ни на нас да изпием плода на виното В Царството с Тебе!Като се пречистваме сега с невъзнесените същества и възнесените същества,Владици,Светии,Ангели и Архангели-достославни същества,възсъединени в Живота,Светлината,Истината и Любовта на Божествената Майка.
/ Водещия подава олтарната чаша и всичките говорят/.
О, Душа моя, възнеси се!
/ Чашата се оставя на място,и всички поемат от Светото Причастие/.

С Пълната мощ на Трийсет и Три,в Името на Отец,Син и Светия Дух извърши се.
Аз съм Благост,Мир и Радост на Всемогъщия Бог явени навсякъде в сърцата на пречистващите с Христа,в Мир безкраен! Амин.


МОЛИТВА КЪМ ОТЕЦ МАЙКАТА НА СВЕТА

АЗ СЪМ Твоя Свята Любов!
АЗ СЪМ Твоя Съкровенна Звезда на Любовта!
АЗ СЪМ Алфа и Омега,
Начало и Край!

О,Възлюбени Отец-Майка на Светлината,
В тези последни дни
Говори отново с децата Твои.
Нека Твоя глас да се чува от нас и чрез нас,
Когато ние отдаваме себе си, да станем Храм на Живия Твой Дух.

АЗ СЪМ Твоята Свята Любов!
АЗ СЪМ Твоята Съкровенна Звезда на Любовта
Направи нашите сърца,ум и живот,
единни в Тебе.

Дай своя мир и свобода на всички Светлоносци,
За да процъфти твоя Дух във нас.
Сътвори в нас ново сърце,
Обнови в нас духа на праведника.

Не ни лишавай нас от Своето Присъствие,
но премахни синтетичното "аз"
От нашето Истинно АЗ и Твоето.

Не ни лишавай от твоя Дух Свети,
но изпълвай нас с Твоя Дух.
Ела О,Боже ,просвети нас!

Ще бъдеш със нас в Края,
както си бил с нас в Началото,
О,Алфа Омега,наш Отец-Майка Бог.
Амин!


БЛАГОСЛОВЕНИЕ

АЗ СЪМ Твоята Свята Любов!
АЗ Съм Твоята Съкровенна Звезда на Любовта,
наблюдаваща всички членове на Ашрама,
когато ние неразделени,
ни се струва,че сме разделени
във времето и пространството,-
единен в океана на Твоя Виолетов Огън,
единен в сърцето на Любовта,която е присъща на Свобода,
/единни в сърцето / на Сен Жермен и Порция,
Богосъсредоточени в сияещите капки на росата
наша собствена индивидуалност за винаги.
О,Могъществено АЗ СЪМ Присъствие,
Ти Единно!
МИР МИР МИР
ОММММММММММММММММ

Картина фонтан

Картина фонтан

СЛОВО НА ЕЛ МОРИЯ

Практикувайке тези ритуали с Вяра ,знайте че вашите призиви,ще помогнат да отслабне тежкото състояние на планетата Земя,разделението,което стои между Възнесените Владици , невъзнесеното съзнание на човечеството.

Когато,Аз наставлявам моите ученици,цел е да ги обуча,как да вплитат Светлинна субстанция от своя личен свят в нашия.Така ние поставяме мост на пропаста на съзнанието на широките пропасти на края и безкрая,които не е способно да преодолее човешкото съзнание,когато се осланя на собствените усилия.

Благодаря ви за сънастройването с нас в ежедневието,провеждайки ритуали, вие се защитавате и нашата светлинна субстанция става все по-ясна и поради това нашата връзка се засилва и се превръща в безопасен път,по който вашата душа може да върви съгласно своята воля.

НОВИНА НА ЕЛ МОРИЯ

" Правете вашия призив към Ел Мория.... отдавайки му своята енергия... вие даже не си представяте,че Ел Мория може да отговори,и той ще загуби доста по малко време и усилия от точката на зрение на човешкото съзнание,в сравнение с това,което вие може да загубите "Иисус Христос

Когато челата искат съвет за едно или друго действие в дълбините на сърцето си от Ел Мория - тогава човек създава новина. Мастер винаги ни съветва да четем определени повели,призиви,диктовки,5 мин. или 1 час в зависимост от личния темперамент на неговите чела,от неговите потребности и способността да изпълняват определена матрица.Трябва да знаете,че всичко което иска Ел Мория е да ви помогне,но вие сте длъжни да му отдадете енергията си. Ел Мория не се стреми да помогне на своите чела,единствено ако те не четат достатъчно количество \призиви, диктовки повели,защото Висшия Закон е позволил да се разпространи необходимата енергия за осъществяване на необходимата енергия,която те искат.4 юни 1990 г. Сен Жермен казва:

" Аз говоря с вас днес за Ел Мория, заради неговата преданност на всеки от вас,заради любовта на неговото сърце.Ел Мория може и иска да ви помогне и е доволен когато го призовете в трудна ситуация.Аз ви моля единствено вие да заплатите аванс."Да четете ,послания,диктовки,призиви,повели всичко дадено чрез посланика и челата,които са създали за тази цел,да давате енергия на Ел Мория,така необходима на него за това да се застъпи за вас.

И ако молбата за деветдневната новина на Ел Мория е твърде много за неговото навлизане във вашия живот и свят за да решите и финансовите си проблеми,ще ви помогне да умножите вашето благосъстояние,ще помогне за издигане на вашето съзнание.

Ако вие решите да дадете своята любов и повелите на Ел Мория,то не забравяйте да изкажете благодарност,за това,че проблематичните въпроси могат да завършат и вие да вървите напред.Каква Благословенна милост! Колко благодарни трябва да бъдем, получавайки от сърцето на нашия Възлюбен Гуру помощ,толкова необходима за това да удържим победа над всички проблеми.Можете да започнете девет дневната новина на Ел Мория.Тя ще ви помогне да принесете всеки проблем и работа във вашето сърце,всички въпроси,за които вие мислите за неразрешими и отказвайки се да ги разрешавате.Възложете ги в олтара за 9 дни.Вземете от тях своята светлина и енергия,отдавайки я на Бога и след това призовете възлюбения Ел Мория с вяра в това ,че Нашия Отец и Възнесени Сомни,наистина отговарят на всички наши нужди.Новина на Възлюбения Ел Мория

"

В Името на Аз Съм Това Което Аз Съм,Възлюбений Ел Мория,моля за действие нишката,която ме свързва с тебе.Аз отдавам своята енергия за теб, и те моля да ми помогнеш в така създалата се ситуация/..../ помогни ми да си разреша финансовите проблеми,,помогни ми да увелича своето благосъстояние,да издигна своето съзнание и да работя за повдигане на съзнанието на хората около мен и на цялото човечество.

Благодаря ти Учителю за тази Благословенна Милост!Моля те,помогни ми да удържа победа над всички проблеми.

Учителю ,полагам на Твоя Олтар всичките си свои неразрешими проблеми.Аз отдавам своята любов, светлина и енергия на Бог и те призовавам Възлюбени Ел Мория с вяра в това,че моя Отец и Възнесените Сомни наистина отговарят на всяка наша нужда.Песен на Ел Мория

Господ на Първи ЛъчМория,Светлий Владика,

Божия Воля на Господ,

В Благодарност сега,

Бог сърцето мое поема.О,Любов Просветление,

какво ти на хората ще дариш?

Посвети нас в Служение,

Да свърши всичко в бита

С мантията на Светлината

Божият свят да се открие!Средите на Дарджилинг

Божията Воля открива

Приближава при нас Бог

Плана ще се изпълни за завета.

Цялото търпение и прощение

И Служението Твое!Е,магнит на изпълнението

клетвата,която пред Бога даваме,

и заряда на вдъхновение

Земята движи напред!Брат,Учител, Владика,

Ти на нас Пътя показа

Към Възнесението и това

помним Цел завеща.Ти си Любов между нас!

Милосърдно храним

Изцели всичко към небето

Всички пътища намерихме.И в Служение на тялото

душата и ума посвети!2. Призив : " АЗ СЪМ ЕДИНЕН С ЕЛ МОРИЯ"
Знайте възлюбений,че вие сте длъжни да срещате неприятеля и неприятностите,приветствайки посвещението и усилвайки свещенния огън,направлявайки го от своето сърце в негативната ситуация като казвате:


Където аз стоя - там е Мория!
И в негово име аз говоря:
Във всеки миг и не повече!
Ти не можеш да дойдеш!
Ти няма да стъпиш на Святата Земя!
Ти няма да влезеш в това осветено място!
Ти не можеш да застанеш между мен и моя Бог!
Моят Бог-това е щастието днес.
Моят Бог-това е святост.
Моят Бог - това е Божествена цялост на Живеещия.
Аз и моят Отец Мория сме единни! / 3х - 9х /3. Призив: " АЗ СЪМ ВОЛЯТА НА БОГА "

В Името на възлюбеното,могъщо победоносно Присъствие на Бог,Аз Съм в мен,в името на моето собствено възлюбено Свято Христово Аз,аз призовавам сърцето на Божията воля във Великото Централно Слънце,възлюбения Архангел Михаил,Възлюбения Ел Мория,възлюбения могъщ Херкулес всичките легиони на Синята Мълния и Братята на Елмазеното сърце,Възлюбенни Ланело,Възнесен Владика Николай Рьорих,Единния Дух на Великото Бяло Братство и Майката на Света,елементалния живот огън,въздух,вода и Земя-разгори пламъка на Волята на Бога в моите четири низши тела и отговори на този призив мой безконечно,сега и навеки:

1.АЗ СЪМ Волята на Бога ,навсякъде явена:
АЗ СЪМ Волята на Бога,в съвършенство няма на нея равна:
АЗ СЪМ Волята на Бога,прекрасна и ясна:
АЗ СЪМ Добрата Воля на Божия благодат.

Рефрен:Ела, Ела, Ела,Истинна Воля на Синия огън,
изпълни сега и завинаги с това сияние мен!
Синепламенната воля истинна,жива!
Вечна младост, огън благ,
яви се , яви се, яви се в мен!

2. АЗ СЪМ Волята на Бог над всичко господство приема:
АЗ СЪМ Волята на Бог,всичко разбирам и наставлявам:
АЗ СЪМ Волята на Бог,тя е вовек върховна власт:
АЗ СЪМ Волята на Бог,за да се сбъдне мечтата на Небесата.

Рефрен:

3. АЗ СЪМ Волята на Бог,охранява и благославя:
АЗ СЪМ Волята на Бог,сега страха от всякъде гоня:
Аз СЪМ Волята на Бог ,много дела върша:
АЗ СЪМ Волята на Бог,че Победата всичко изяви.

Рефрен:

4.АЗ СЪМ Синята мълния,любов към свобода отдавам:
АЗ СЪМ Синята мълния,моща на небесата надделява.
АЗ СЪМ Синята мълния, човечеството освобождавам:
АЗ СЪМ Мощния Син Пламък,благото над всички изливам.


Аз, в пълна вяра и осъзнато приемам това явление,явление,явление/ 3х/ тук и сега в пълна сила, даваща ,вечно,всемогъщо действие постоянно разширяващо и обхващащо света до този час ,когато всичко ще се възнесе в светлина и ще стане свободно!

Възлюбено АЗ СЪМ: Възлюбено АЗ СЪМ : Възлюбено АЗ СЪМ !

4.Мантра

/ 5 мин./ " АЗ СЪМ ! АЗ СЪМ ! АЗ СЪМ! Възкресение и живот в моите финанси ! / х 3 /

Така ще се появят в моите ръце за полза днес"

/Когато я четете постепенно усилвайте скоростта на четене на мантрата./

5. Песен на Ланело / не е задължителна/

6.Мантра на Гуан Ин /10 обета на Гуан Ин / или нейни призиви,или нейни диктовки.

10 ОБЕТА НА ГУАН ИН

10. 02. 2010 год. 20.38 ч.1. АЗ ЖЕЛАЯ/ ОБЕЩАВАМ БЪРЗО ПОЗНАВАНЕ НА ВСЯКА ДХАРМА!НА МО ДА БЕЙ ГУАН ШЕ ИН

ЮЕНЬ ВОСУ ДЖЕ И ЧЕ ФА.2. АЗ ЖЕЛАЯ / ОБЕЩАВАМ ДА ОБЪРНА БЪРЗО ОКОТО СИ КЪМ СЪВЪРШЕННАТА МЪДРОСТ!НА МО ДА БЕЙ ГУАН ШЕ ИНЬ

ЮЕН ВО СУДУ ДЖУ ХУЕЙ ЙЕН.

3. АЗ ЖЕЛАЯ/ОБЕЩАВАМ БЪРЗО ДА СПАСЯ ВСИЧКИ ОДУХОТВОРЕНИ СЪЩЕСТВА!НА МО ДА БЕЙ ГУАН ШЕ ИНЬ

ЮЕН ВО СУДУ И ЧЕ ДЖОН4.АЗ ЖЕЛАЯ / ОБЕЩАВАМ БЪРЗО


Картина на Гуан ИН

Картина на Гуан ИН

ПРЕПОРЪКИ НА УЧИТЕЛЯ ЕЛ МОРИЯ КЪМ НЕГОВИТЕ УЧЕНИЦИ

Ще запитат:"Кой ви даде Учението?"
Отговаряйте:"Махатма от Изтока".
Ще попит: " А къде живее Той?"
Кажете:"Местоживеенето на Учителя не само не може да бъде разкривано,но дори не бива да бъде произнасяно.Въпросът ви показва колко сте далеч от смисъла на Учението.Дори от човешка гледна точка трябва да разберете колко вреден е вашия въпрос".
Ще попитат:"А кога ще бъда нужен?".
Кажете: " От сега и завинаги".
Ще попитат :"Кога да се приготвя за работа?"
Кажете :"Не губете нито миг".
"А зов кога да чакам?"
Кажете:"Дори спете леко"
"Как да работя до тогава?"
Кажете:"Повишавайте качеството на труда си."

________________________

Трябва да проявите дисциплина на духа,без нея не ще успеете да станете свободни.За роба тя ще бъде тъмница,за свободния-градина прекрасно- целебна.
Представете си дисциплината на духа като криле.
Който осъзнае дисциплината на духа като озарение на бъдещите светове,той вече е готов.
Прозрелия еволюцията ще стигне до нея внимателно,светло отстранявайки прашинките по пътя.И най-важното-той няма да се страхува.Отхвърлил ненужното,ще придобие простота.Ясно е,че осъзнаването на еволюцията е винаги прекрасно.
Ще запитат още:"Защо в началото на пътя се дават множество приятни неща и се прощава много?"
Защото в началото се раздухват всички огньове и призованият върви като факел.От него зависи да избере качеството на своя огън.
Осмислилият дисциплината на духа ще разбере посоката на огъня и ще достигне до кооперацията на Общото Благо.
Краят на пътя може да бъде осветен от хилядите огньове на Общото Благо.
Тези хиляди огньове ще запалят дъгата на аурата.Ето защо дисциплината на духа е криле.
ГУАН ИН

Гуан Ин е една от най почитаните и популярни източни богини.Тя е богиня на състраданието, милосърдието и закрилата- физически и духовно прекрасна. Името и означава " онази , която чува молитвите на света".Гуан Ин наистина чува и откликва на всяка молитва, отправена към нея.
Тя едновременно е богиня и бодхисатва ,т.е. " просветлено същество ".Бодхисатвите могат да се превърнат в Буди : но Гуан Ин толкова обичала хората, че след като постигнала просветление, не се извисила до царството на Будите, а предпочела да остане в човешка форма, за да помогне докато всички не станат просветлени. Тя се е посветила на задачата да ни помогне да приемем духовните си дарби , да получим дълбоко познание и просветление и да намалим страданието на света. Твърди се, че дори самото изричане на Името и вече ни осугурява надеждна закрила от нещастия.
Често наричат Гуан Ин " Източната Богородица " защото символизира Божественната женственост и енергията на Богинята в Будистката Религия- също като християнската Богородица излъчва нежна женска обич.
Гуан Ин ни учи да живеем така , че да не вредим на другите и на себе си, да се стараем да облекчаваме страданието на хората, а не да ги увеличаваме по какъвто и да е начин. Когато се намира около вас,може да видите червени цветове,напр.червени искри светлина или мъгла, която се появява сякаш от никъде.
В Кона / Хавай / има много прекрасни статуи на Гуан Инн Близо до една от тях , на която е изобразена с лотос в ръка, тя ми каза следното :

Ето свещенните ми съвети : Първо бъди милостива към себе си. преживяла си толкова много на тази земя , а все още имаш да научиш милиарди уроци.Нирвана може да се постигне само с леко докосване. Протегни ръка към своето величие, но винаги с нежност. Не търси удобния случай, а му помогни кротко да дойде при теб, както лотосовия цвят плува по течението на сред реката, тласкан от лекия бриз. Следвай устрема си , но не бързай- радвай се на нещата, с които си се заела. Знай , че всяка стъпка по пътя е забавление- празнувай движението , което само по себе си е чудо.
Почитай своята святост- светостта във всеки от вас. Не се кори за грешките и заблудите - приеми ги със смях, поучи се от тях и израствай. Ти , мило дете, се развиваш добре- всъщност ноистина много добре. Ако трябва да ти кажа една единствена мъдра дума, тя ще е онази, която за мен изразява цялата любов на земния живот : състрадание. да надмогнеш всеки срам и объркване , да започнеш да оцевямаш качествата- своите и на другите хора, и то не само "добрите", но и всички останали - това е най - доброто за теб, повярвай ми. И колкото по- скоро приемеш това като вечна истина , щастието ще долети при теб като галопиращ мустанг с криле на краката.Повярвай в истинността на тези думи, повярвай в този момент.
Мъдростта ще дойде при теб когато спреш и се заслушаш, а не когато тичаш забързано нанякъде. Спокойното сърце получава любов и информация по-лесно от припряното.Днес направи нещо просто : откъсни цвете и просто го разгледай,без конкретна цел.Бъди празен лист. Бъди отворена. И знай, че всичко, което стига до теб е добро, че това е обучение във действие - винаги и всякога.

Гуан Ин помага при :
* Състрадание:
*Привлекателност, красота, сила:
*Доброта, нежност, блъгосклонност към себе си и към другите :
*Любов - даване и получаване:
*Милосърдие :
*Музикален талант и развитие / особенно пеене /:
* Защита / особено при жените и децата /:
* Духовно просветление и духовни дарби.

ПРИЗОВАВАНЕ

Гуан Ин винаги чува и откликва на молитвите ни. Необходимо е ,когато я призоваваме да бъдем в умиротворено състояние смирени и изпълнени с кротост и нежностЗаралете свещ и благовонни пъчици , поставете цветя за да направите връзката си с нея още по- силна. Хората , които работят по- тясно с Гуан Ин ,често пеят мантрата " ОМ Мани Падме Хум ", която означава " Прославям скъпоценността в лотоса ".
Ето едва молитва , кояно ще ви помогне да призовете Гуан ИН:

" Възлюбенна Гуан ИН, моля те чуй молитвите на сърцето ми. Моля те открий и разбери истинските ми потребности.Моля те да се намесиш във всички аспекти на жгивота ми, които ми причиняват болка.Моля те, помагай ми и ми съдействай, насочвай ме , така че да видя положението си в нова светлина - в светлината на любовта и съпричастието. Моля те, помогни ми да стана като теб и да живея спокоен и смислен живот.

из книгата "Как да работим и лекуваме с
Божествените същества и Божествата "
Дорийн Върчу

ЕНЕРГИЯТА НА УЧИТЕЛЯ ЕЛ МОРИЯ

Енергията на Ел Мория ни учи на опование в себе си,в нашата лична сила/трета чакра отговаря за силата ни/,в земята/първа чакра / и в подкрепата 7 /чакра/ .Тази енергия ни връща контакта с първичното упование,усещането за връзка със съществуващото,което сме имали,докато сме се намирали на сигурно място в утробата.Ето защо тя лекува и тежките травми и сътресения на пренаталния период и ранното детство.Тя трансформира,неприятните преживявания да бъдем изоставени,безпомощни и зависими от благоволението на другите,да бъдем отделени,които водят до недоверие и страх.В това отношение неговата енергия,която я призоваваме чрез призивите и молитвите,посланията и медитациите помага при различни форми на терапия,занимаваща се с подобни травми.
Вярата е като твърда почва,на която можем да стоим и по която да вървим.
Колкото по-силни са недоверието и страхът,толкова повече силата и смелостта ни напускат.Страховете ни карат да бъдем сдържани,да не изпробваме своите способности и да се задоволяваме с по-малко,отколкото е възможно.Това ни води до компромиси,направени от ленивост,за които съжаляваме и които въпреки това не прекратяваме.
Вярата разсейва онова,което преди ни е пречело да видим и използваме своите способности.Уверени в себе си се чувстваме по-смели да приложим способностите и добрите познания и да се " явим пред външния свят".Мисълта "Все още не съм достатъчно добър" може да бъде преодоляна само като действаме,като изпробваме препоръките давани от Учителя и другите Владици и трупаме опит." Опитът прави майстора " е добре позната поговорка.Нормално е да има грешки на практиката,защото грешките са уроци,които ни показват как нещата не се получават.Грешките обаче не са провал.Само онези,които имат вътрешна увереност да стигнат до край и да рискуват неуспеха,могат да преодолеят ограниченията и да израснат.
Вярата е основата на всяка нова стъпка.Навлизането в нещо ново означава да се променяме,и да възприемаме ново поведение,да срещаме нова среда и /или нови хора.Когато индивидът рискува и направи тази крачка,той загърбва старите качества.Енергията на Ел Мория ни дава сила,спокойствие и самоувереност.
Доверието е основата на всяко взаимоотношение.Развиването на вяра в себе си,както ни препоръчва Учителя ни позволява да станем по-сигурни и да излъчваме увереност.Резултатът е вътрешно спокойствие,открит и естествен начин на самоизразяване и лекота в общуването между хората.Ето защо е толкова важно да призоваваме Учителя ,когато имаме трудности в установяване на контакт,поради страх от другите или липса на доверие.
От както посветих живота си на Учението и в частност на Учителя ми Ел Мория,започнах да срещам доста интересни хора,като осъзнах,че преди това съм избягвала подобни личности поради липса на самоувереност.
По-силната вяра ни помага да сме по-открити и в най-близките си отношения.Доверието е предпоставка за преданноста и любовта.Аз също намерих куража да говоря със съпруга си за проблеми и неприятни навици,за които до преди съм мълчала.в резултат на това и двамата бяхме в състояние да дадем ново начало на брака ни.
Енергията на Ел Мория засилва упованието в женския и мъжкия принцип.Енергията ни помага да се изправим пред теми,свързани с бащата и майката,и да излекуваме раните.
Упованието в Източника, в Б о г заздравява връзката и засилва възприемчивостта към импулсите на Висшия Аз.Така по-добре долавяме своята интуиция и можем да я приложим.
Когато започнах да работя с Ел Мория,отново ме завладяваха сковаващи страхове,които бяха познати от миналото.Изведнъж се появиха безпочвени парични притеснения,страхът от бъдещето,от това че ще загубя бизнеса си.Още веднъж преживях тези усещания, след което добавих осъзната вяра в себе си и в съществуващото.От тогава тези силни страхове не са идвали.
Този опит ми показа,че вярата и страхът са тясно свързани.Често се случва да си припомняме изпълнени със страх преживявания от детството,които днес вече нямат никаква основа.
Страхът силно оцветява възприятията ни.Човек е постоянно нащрек,очаква опасност"зад всеки храст",реагира напрегнато и неуместно и така предизвиква у околните раздразнение и отбранителност.Постоянното напрежение поражда умора и води до пропускане на важни неща.Накрая това се отразява на тялото и често можем да познаем този човек по скованите рамене.
Страхът също така ограничава мисловните и творческите способности на индивида.
Страхът блокира потока енергия и кара аурата да се свие-любовта и вярата разширяват аурата.Ако обичаме и вярваме,можем да се откъснем от страховете си и да се отворим за Божествената светлина.


М Е Д И Т А Ц И Я


Представете си,че сте застанали пред светлосиня арка без врати.Зад нея се вижда цяла поредица от светлосини арки.
Прочетете надписа на арката.Първия надпис може да е "Вяра в себе си", "Вяра в Земята" или "Вяра във Висшите форми на енергия".
Преминете през първата арка на Вярата много самоуверено и наблюдавайте какво се случва вътре във вас.В мига,в който минете през нея ,вие добивате това качество.То ви изпълва от краката до върха на косите ви.Изпълва всичките ви пластове на аурата ви.
Приключете медитацията за този ден и позволете на новополучената енергия да окаже своето въздействие върху вас и да се разшири.
На следващия ден навлезте в медитация на мястото,на което предишния ден сте свършили.Отново погледнете арката пред себе си,а също тази или тези,които са зад вас.
Ще добиете все повече вяра и ще се отворите все повече за този процес.наблюдавайте също,кое във вас се съпротивлява.Ако има арка,под която все още не искате да минете,изчакайте, останете пред нея.Вижте съпротивлението си.Можете да поставите това,което искате да отхвърлите,на прага на арката.
Не бързайте.Едва когато сте готови-а това може да отнеме дни-минете под арката.


П О С Л А Н И Е Т О


Поздравявам ви и ви изпращам енергията на Вярата,вярата във вашата собствена сила,в способноста да водите себе си ,в аспектите,които наричате" Висш Аз",вярата във висшите нива на съзнание,които на свой ред са само аспекти на Божественоста,всеобхватната същност,на вашата същност.Ние Учителите от нивото на овладяването,също сме енергии,отразени във вас.Вие носите всички тези аспекти в себе си,затова можем да ви бъдем от помощ.
Всяко нещо е свързано със всичко останало.Всичко вибрира в Божествената любов.От какво се боите ,щом всичко е в Любов и вие самите сте в Любовта ? На земята има аспекти на светлината и на сянката,но всичко това е отражение на собственото ви съществуване.Докато продължавате да намирате сенчестите аспекти на плащещи,във вас самите ще има аспекти,които пренебрегвате и не приемате.Ако успеете отново да добиете вяра,вяра в Божествената Любов,вече няма да има страх.Тогава ще бъдете свободни от страха.От какво можете да се боите,щом сте обгърнати от Любов,щом сте свързани с всичко, щом сте едно с всичко?
Вярата означава да намерите обратния път към собствената си Божествена сърцевина и състоянието на единност,да осъзнаете,че всичко,което се случва е добро-всичко,което се случва,е крачка по пътя ви и винаги разполагате с подкрепа,дори в най-трудните и тъмни мигове от живота си.Те също са част,Те са уроци,които сами сте създали,в които ви е дадена помощ.Имате достатъчно сила и енергия да ги преживеете,да направите крачка напред.За всеки проблем,който сте създали,със себе си сте взели и решението.
Не можете да се приучите на вяра.Най-бързо можете да постигнете това ,като отново се свържете със своята Божественост,а за това Аз и Възнесените Владици ви дадохме достатъчно инструменти.


Прекланям се на Светлината на Бога във вас
С много любов към вашите души АЗ СЪМ ЕЛ МОРИЯ.БОЖЕСТВЕНО НАПРАВЛЕНИЕ

Аз Съм Любов на майката към Божествения управител на Отца.
Аз Съм Отец,любящо желание.
Аз Съм доверието на Божественото направление.
Аз вярвам в Божественото направление.
Аз обичам Божественото направление
В Божественото направление аз вярвам.
Аз Съм вяра в Божественото Направление,
Аз се къпя от слънчеви сияния от Светлина на Божественото направление.
Аз Съм красота в замисъла на Божественото.
Аз Съм повече в Божественото Направление.
Аз Съм Слънчево сияние на Божественото Направление,озаряващо всеки.
Аз Съм Битие на Божественото Направление

Картина на ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК

Картина на ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК

ДАР НА ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК

ЕЛ МОРИЯ
На Вас Чела,които също бихте искали
да дойдете в Дарджилинг
Хора живеещи в света сега,възприемат историческите факти,като някаква даденост,която не може да се измени.Те не са взели под внимание Виолетовия трансмутиращ пламък.Този пламък представлява енергия на Свещенния Огън дар на Възнесения Владика Сен Жермен на всичките Чела на Волята на Бога в тази епоха.Диспенсацията по предаването на Виолетовия пламък в ръцете на учениците за използването му в това столетие излиза от Владиците на Кармата , и от Сен Жермен,предоставил пред тези августейши събрания,обосновал се с необходимостта,от такава крачка заради освобожаване на човечеството и от егото му.
Той предложил на Владиците на Кармата своя момент на Виолетовия Пламък намиращ са в неговата сърдечна чакра и Каузалното тяло,за да предадат егото на хората-във вид на моментна световна енергия-за провеждане на експеримент с алхимията на преобразованието посредством свещения огън.
Виолетовия Пламък винаги се използва в Обителта на Великото Бяло Братство,разположен на ефирния план на материята откъдето Възнесените Владици осъществяват ръководството,приемайки за наставления и обучение на Пътя на Посвещенията,само най-достойните чела.Тези които били признати за достойни-последователи на различни религии,членове на тайни общества,се давало Знанието за Виолетовия Пламък,ако те са проявили своята самооттверженост като получатели така и на податели на свободния път на разкрепостените души.
Такъв образ на Виолетовия пламък е предназначен за не много избрани в плът до този момент,когато Сен Жермен,предоставя пред Владиците на Кармата, предложение да направят знания и използването на Виолетовия Пламък да стане достъпно до цялото човечество.Той пристъпил пред съда ва Свещенния огън,като дръзновен защитник на земните еволюции,утвърждавайки,че Виолетовия пламък революцианизира човешката раса и я превръща в Божествена раса на Богоподобни същества.
Несъмнено Сен Жермен,предвидил зараждането на Аз Съм, раса преди седмата коренна раса,намирайки се под контрола на Великия Божествен Управител.
Сен Жермен,това е благословен Владика на Свободата,оказващ покровителство на страна назована САЩ,той е хранител на Христосъзнанията,приел земния си път като покровител на Мария и Иисус,той е свети Йосиф,той е чичо Сам,проповядва ,че земята на Америка от север до юг и в края на краищата по цялото полушарие е съдено да стане приют на Божествената Майка и нейното потомство.
Предвид това,че той сам е бил длъжен да стане Владика на Епохата на Водолея и Бог на Свободата за Земята,Владиците на Кармата се съгласили с неговия план при следните условия: Отначало те ще дадат знания за Виолетовия пламък на определено ядро въплътени подвижници,които на вътрешно ниво ще дадат обет често да използват този пламък за Благото на Целия Живот, и за неговото освобождаване.Ако този експеримент премине успешно,те ще позволят това знание да стане достъпно до широки маси / до много хора/.
Днес Аз съм длъжен да ви кажа,че чела никога не могат да се удостоят с милостта призовавайки този пламък, от вътрешната част на Обителта на Великото Бяло Братство,ако Сен Жермен не е сложил на олтара на човечеството в залог, собствената си лична енергия на свобода.За ваше сведение,когато Владиците на Кармата предоставяли,благодарение застъпничеството на неговите помазници такова разрешение,те напълно осъзнавали,че при дадената свободна воля и известните наклонности на човечеството към злоупотреба с нея е напълно възможно,че определено число хора ще злоупотребят с тази Свещенна енергия,като във времето на древна Лемурия и Антлантида.
Но Сен Жермен много добре разбирал този принцип на Космическия Закон.Заради не много,а в отделни случаи заради повече,които доблестно използвали Виолетовия Пламък,Той бил готов да пожертва целия свой момент,които са били употребили невярно и да зачете тази злоупотреба в неизбежния разход в лабораториите на Великото Съзнание.Така фактически,той се подписва под експеримента не само като алхимик на Свещения Огън,с който лично работи от векове,но и с простите хора,които използвали химическия огън както за благо,така и за злоупотреба,преди да дойде просветлението на Христоразума и към тази съсредоточеност във Виолетовия Пламък,който е необходим да се използва.
Сега Вие живеещи в последното десетилетие на този век се явявате бенефецияри на това наследство на Сен Жермен,вие сте тези,които плащате добра цена,цена на огромна потресаваща любов на Владиката Сен Жермен,чиято любов към вас от тогава,когато сте се въплътили, е станала велика,че той е бил готов да заплати част от своя живот за това,да живеете вие в пълнота с вашето индивидуално Богосамосъзнание.

бенефецияри:лат.,буквално "благоползватели"

Поради това вие сте длъжни да отдадете дълг на признателността,предшествайки подвижниците,които са призовали този Пламък наистина с безупречна чистота и преданност към делото на човешката свобода,те сами са направили възможно втората фаза на диспепцията благодарейки,че в последните години на вас бе дадено знанието на Виолетовия Пламък.
Къде сте вие,които четете моите слова.,вие можете да започнете да изпитвате изумителни действия на виолетовия пламък бягащ по вашите вени,пронизващи слоя на физическия храм-кръвоносна система,нервна система,мозък прохождащ през чакрите,вихър на пренасящия огън в ефирното тяло,страниците летописи на вашите въплъщения на Земята.Този Пламък е разумно,светозарно ,направено от разума на Бога-освобождава електрон след електрон,енергии от всички минали злоупотреби от Свещенния Огън. И нито един образ,нито една йота,нито една черта няма да отмине,докато не се изпълни всичко в освобождаващото действие на Виолетовия огън.
Ако вие желаете да се възползвате от благото на тази чудотворна енергия,ако искате да ви посети гения от лампата на свободата Сен Жермен,вие сте длъжни да направите призив.Това е указ на Всемогъщия Бог и е Космически Закон,зовът застава да отговорите.Единственно този зов е особен.Това не е преобразуване на човешкото съзнание,а изказ на вашето истинно Аз,вашето собствено истинно същество,посредник между Аз Съм Присъствие и душата. И така вие заявявате:
"В Името на Аз Съм Христос , в Името на Живия Бог,призовавам енергиите на Свещенния огън в олтара на моето сърце."
"В Името на Аз Съм Това Което Аз Съм,Аз призовавам Виолетовия Пламък да се появи от центъра на трихлипестния пламък от бяло огнена сърцевина на моето собственно Аз Съм Присъствие преумножено от моменти на Благословения Възнесен Владика Сен Жермен.Аз призовавам тази Светлина да пропие моята душа за трансмутации,причини и сърцевина на всичко ,което е по-малко от Христовото Съвършенство,всичко което не се подчинява на Волята на Бога за моя жизнепоток.Да свържат тези огнено разделящи езици Светия Дух в изпълнение на действията на този свещен огън както горе така и долу.Аз приемам това съвършенство в този час в пълна сила " Аз Съм Който Аз Съм"

Виолетовия Пламък излиза от аспекта на бялата светлина,която се казва седми лъч.Тя сама по себе си се явява аспект на седмия лъч на Светия Дух.
Точно така както слънчевата светлина се вижда през призма преминавайки през седем цветни лъча,така и в съзнанието Светия Дух е светлина на Христа,която се използва за човечеството на плана на Материята.
Всеки от седемте лъча се явява концентрирано действие на Божествената Светлина има определени цветове и честоти,които провеждат към особенно действие Христос в тялото ,разума,душата.Ние разглеждаме останалите шест аспекта на свещения огън с мярката на по- нататъшното развитие от курса на нашите лекции.
Сега нека изследваме,какво произлиза,когато виолетовия огън оказва своето специфично въздействие на неподатливите състояния на човешкото съзнание.Когато действате по-своя свободна воля,вие призовавате Виолетовия Пламък и му предавате на него нежеланите,неудачни състояния,огънят мигновенно започва да разтваря частиците субстанция,съставляващи маса набита за стотици ,а даже и хиляди въплъщения,в които вие сте допускали-посредством своето съзнание,своето внимание,своите чуства, мисли ,думи и действия-регистрирани всички унизителни постъпки,състояние унаследени от човешката раса.
За мен не е нужно да се пречислявам към безкрайните качества на ограниченията-въпросите за плътския ум,запълващ общирните пространства между електроните и ядрата на атома от плътните натрупвания на човешките душевни грубости.Ако искате вярвайте ако искате не вярвайте,но тази енергия може да бъде твърда като бетон или лепкава като лепило в записите на четирите низши тела,те предизвикват умствено ограничение,сърдечна безчуственост ,равнодушие към нуждите на другите и създава плътна маса,която препятства получаването на даровете на Светия Дух.
Само плътната стена ,на безпросветната човешка глупост,слой след слой съставена от злоупотребата на свещенния огън,че даже хората не знаят и не помнят Възнесените Владици за свои освободители и не могат да влязат в съприкосновение с благословенното Аз Съм Христос-собствения посредник на съвършенството,което може да потвърди реалността на Възнесените Владици.
Когато вие призовавате Виолетовия Пламък,той разрежда плътната субстанция ,прониква през нея и преобразява тъмнината в светлина.А доколко всяко човешко състояние на Божественото,то щрихи след щрихи,мяра след мяра,човешкото съзнание ще се превърне в Божествено,а енергиите затворени в квадратите на смъртта се освобождава за да влезе в гнездата на безсмъртието.И всеки път,когато се освобожава определено количество енергия,определено количество човек възнася на плана на Богосъзнанията.
Започвайки да използвате Виолетовия Пламък ,вие изпитвате радост,лекота ,надежда и нов живот,изгрява слънцето на вашето собствено същество разсейвайки депресията.А гнета на тъмните енергии в човека буквално се разпраскват в палещата жар на Виолетовиях огън на свободата.
Господ Задкиел,Архангела не Седмия лъч,нарича Виолетовия пламък палещ ,и челата на Новата ера ще познаят радостта на този огън.Това пламенно присъствие в крайна сметка заставя пет сами атома и молекули на вашето същество според това ,как то ще се обърне към своята нормална честота и в резултат ще се получи сънастройване с ключовата нота на вашия собствен жизнен поток.Тази ключова нота,ражда звучене на струната на вашето собствено Аз Съм Присъствие.И когато вие,благодарение на действието на Виолетовия Пламък освобожавате енергии от четирите низши тела,откликващи на звученето на тази струна,изумителния свят на микрокосмоса се движи в хармония Великия макрокосмос на вашето Аз Съм Присъствие и Каузално тяло.
Виолетовия Пламък прощава,освобождава,поглъща,трансмутира изчиства записите от минала карма,изравнява потока на енергиите между вашия и други жизнепотоци,буквално ви тласка в обятията на Живия Бог.Ден след ден вие се възнасяте,по-нагоре и по-нагоре в плана на съзнанието на вашето Христово Аз,според това,как използвате Виолетовия Пламък ,неговото очистващо действие на мислите и чуствата сякаш стена се премахва от вашето ментално тяло на желанията,така и вашите мисли,чуства и емоции се разтварят в химически разтвор на пурпурна субстанция,която разтваря наносите,обгръщащи десетилетия около решетъчната структура на вашия свят на чуствата.
Всеки ден Виолетовия пламък прониква и обновява клетките от вашето тяло,изчиствайки вашия разум и сферата на вашата душа,полирайки драгоценния камък на съзнанието,до този момент,докато то не заблести като слънчева светлина,ослепително сияние,като чиста молекула на битието,възложена на олтара на Свещенния огън,като приношение угодно на Господа-ваш дар от Бог на човека.А какво може да бъде по-добро от самия дар на самобитието?В действителност само вие,можете да предложите , и когато вие използвате Виолетовия пламък вие оставате малкото "Аз"-жалкото "Аз" за да може да действа,истинския Аз,преумножавайки благата на безкрайния свят на Божественото съзнание.
Аз настоятелно ви съветвам да използвате Виолетовия пламък ,в Името на Сен Жермен и в неговия Пламък. И неговите слова Аз отдавам на всичките,които биха желали да станат Чела на Волята на Бога.
Пробвайте,както е казал Мастер-Алхимик,в думата три е заключена Свещенната формула на Битието:

Тheos = БОГ, Rule = Правило, You = Вие / същество/
Бог + правило + Вие = Закон на Бога действащ като принцип вътре във Вашето Същество.

Нека енергиите на Виолетовия пламък открият вашето истинско Аз и да отдели користното,изкуствено Аз!

Нека Виолетовия пламък да върши във вас делата на Бога.

До нови срещи в Дарджилинг, Аз Съм изразителя на Свободната Божия Воля.

EL MORYA

Изразител на Свободната Божия Воля.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ НА ЭЛ МОРИЯ

За дисциплината - това е образа на живота и той започва със намирането на Учителя.Дисциплината на Йерархията - се дава за всички Епохи. Тя призовава истинските привърженици на Закона на самобитие да достигнат върха на самосъзнанието по Пътя към Бога. Да приемат себе си единни с Бог.

ДИСЦИПЛИНАТА- това е железния скиптър, частицата индивидуалност , към полюса на Реалното АЗ. САМОДИСЦИПЛИНАТА - това е инструмент за самоосъвършенстване. Дисциплината, предписана от Владиците , представлява средство за самоосвобождаване. Тези , които дисциплинират себе си , знаят : когато хората престанат да се подчиняват на порядките и дисциплината , това води до разрушение на цивилизации. Те знаят , че отсъствието на желания подчинявайки се на дисциплината, малко- по малко води към това, че индивида губи връзка със реалността и не е способен да се справи с личната и планетарна карма.

Ние живеем в свят , където от отсъствието на дисциплина хората не могат да разберат нито себе си , нито другите. Древните Учители предвидили това от самото начало. Поради това те написали на храма " Човек, познай себе си!" За да познае себе си , е необходимо да се влезе в начина на живота , в който има място за дисциплината.

За обучение на учениците Възнесените Владици дават научен метод за откриване на реалността, установявайки идентичност, уравновесявайки кармата и познаването на Истинското АЗ,Посланника на Великото Бяло Братство Элизабет Клер Профет под ръководството на Владика Эл Мория и Серапис Бей дава Кодекс на Поведение за всички , които желаят да се утвърдят на Пътя на Посвещенията.

Без Дисциплина не съществува Път , не съществуват ученици. И поради това,който желае да бъде ученик - то той трябва доброволно да се подчини на дисциплината на вътрешния Учител и външния Учител. Вътрешния Учител - това е Реалното АЗ .Външния Учител - това е Възнесения Владика.

Възнесенния Владика се явява реалния Учител за дадената епоха. Стъпка по стъпка те ни показват пътя , за да може всеки , който искренно желае да познае Бога и да усети битието като живот, истина, и любов, да преуспеят в постепенното разширяване на осъзнаването за себе си ,че - са като Бог.

Целта на достигане на самоовладяването е достижима за не много ученици , за да могат те да следват стандартите на новия век и новите енергии.

ПРИИМУЩЕСТВАТА , КОИТО ЩЕ ПОЛУЧИ УЧЕНИКА ,СЛЕДВАЙКИ КОДЕКСА НА ПОВЕДЕНИЕ

" Защитата на посланника се обезпечава от Великото Бяло Братство и Эл Мория. Защитата на челата се обезпечава с ежедневна работа с повелите и следване на стандартите на Кодекса на Поведение дадено от Великото Бяло Братство. "

Гуру Ма, 13 май 1997 г.

" Кодексът на поведение , който ще ви бъде представен от Майката на Пламъка за вашето изучаване и въведен в действие във /Върховния/ Университет, се явява същия Кодекс на Поведение , който е бил връчен на Мойсей: това са същите заповеди на Закона , които са били дадени Проповеди, тези Учения , които са дошли чрез Гуатама и Йерархията на Небесата. Вас никой няма да ви заставя да се подчинявате на каквито и да правила ,ако те не са съществували хиляди години...

Разберете ли ,че закона е безличен, че той се приема безлично , и че вие предавате себе си в ръцете на Бог , изпълнявате Неговата работа и Неговата Воля , то няма от какво да се страхувате ? "

Господ Майтрея , 24 февруари 1974 г.

" Обществото може да се извиси , когато поддържа стандарти.Когато стандартите се уравновесят , всички цивилизации вървят надолу по низходяща спирала.Поради това тези ,които искат усилено да увеличават своите човешки качества , ще освободят място за тези,които усилено търсят своето Христобитие. "

Иларион, 26 май 1991 г.

АЗ СЪМ изпратен от Господ Майтрея , за да стоя на линиите на посвещението, в Христобитиено на всеки - на линиите , възлюбенний заставайте на линиите! Трябва да ви е известно , че никакви знамения на времето,никакви изменения , никакви образи ,не могат да изменят стандарта на закона на вашето Христобитие , които са били от самото Начало. Поради това не се опитвайте да заобиколите Пътя или неговите потребности,тъй като ако омаловажите тази необходимост, тази дадена възможност,вследствие на оправдания на едно или друго човешко състояние , вие влизате в самия същинския грях ".

Иисус Христос , 1 септември 1993 г.

ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО НА ИИСУС :

" Във всичко както искате другите хора да постъпват с вас,така постъпвайте и вие с тях :" / Матей 7:12 /

ВЕЛИКАТА ЗАПОВЕД НА ИИСУС

" Възлюби Господа Твой Бог със цялото си сърце , и с цялата си душа , и със всичкия си разум. Това е първата и най-голяма Заповед. Втората е подобна : възлюби ближния си ,като самия себе си. На тези две Заповеди се утвърждава целия Закон и пророците."

/ Матей . 22 : 37 - 40 /

СЪБЛЮДАВАЙТЕ МОИТЕ ЗАПОВЕДИ / ИИСУС /

" Ако вие Ме обичате Мен, изпълнявайте Моите
заповеди. И АЗ ще помоля Отец ,да ви даде друг Утешител, да пребъде със вас вовек и веков , Духът на Истината, който светът не може да приеме защото не Го вижда и не знае за Него : а вие знаете за Него , щото Той във вас пребивава и във вас ще пребъде.
Няма да ви оставя сиротни : идвам при вас. Още малко , и светът пак няма да ме види : Но вие ще ме видите , щото АЗ
живея и вие ще живеете. В този ден ще узнаете , че АЗ СЪМ МОЯ ОТЕЦ , и вие сте в МЕН , и АЗ СЪМ във вас. Който има моите заповеди и ги съблюдава , той Ме обича : а който ме обича Мен , той ще бъде възлюбен от Отеца Мой...
Който Ме обича Мен, той съблюдава словото Мое : и Отец Мой ще го възлюби него , и Ние ще дойдем при него и ще сътворим в него обител. Не обичащите Мен , не съблюдават Словото Мое : това слово , което вие слушате , не е Мое слово , то е послание на Моя Отец. На всичките Аз ви казах, че се намира във вас. Утешител е,също и Духът Святий,Който дойде от Отца в Мое ИМЕ за да ви научи на всичко , и да ви напомни за всичко , което АЗ СЪМ ви говорил някога".
Йоан 14:15 - 21 , 23 - 26 /


ДЕСЕТ ЗАПОВЕД ДАДЕНИ ОТ ГОСПОД БОГ
НА МОЙСЕЙ :

" Да нямаш други богове ,освен Мен "!
" Не си прави кумири и никакви изображения на това, което е на Небето и това, което е на Земята и това,което е във водата и по ниско от земята. Не им се покланяй и не им служи" !
" Не произнасяй Името на Господа твой напразно : щото Господ няма да остави без наказание този,който споменава Името Негово напразно "!
" Помни съботния ден , и го свети "!
" Почитай твоя баща и твоята майка , за да са дълги дните ти на земята, които Господ твоя Бог ти е дал на теб"!
" Не убивай "!
" Не прелюбодействай "!
" Не кради "!
" Не произнасяй нищо лъжливо за своя ближен"!
" Не пожелавай дома на твоя ближен : не пожелавай жената на ближния си ,нито роба му, нито робините му , нито вола му, нищо , което има твоя ближен"!

/ Исх. 20 : 3 - 17 /


ОСЕММЕРНИЯ ПЪТ / ГАУТАМА /

Осем мерния път - това са правилните възгледи, правилните мисли , правилните слова , правилните дела, правилния начин на живот, правилните стремежи, правилната памет и правилното съсредоточаване.

Правилните възгледи - това е познаването на четирите Благородни Истини , вярата в истината за причинността и правилното виждане за вещите.

Правилно мислене - да не се поддавате на желание, да не сте алчни , да не се гневите и да не причинявате вреда на другите.

Правилните думи - да не лъжете, да не злословите , да не сквернословите , да не лицемерничите.

Правилни дела - да не убивате никакви живи същества и да не прелюбодействате.

Правилен начин на живот - трябва да избягвате всякакви срамни постъпки.

Правилни стремежи - това е постоянство, да не лентяйствате, да се стремите да достигнете правилните цели.

Правилна памет - това е обмисляне на действията.

Правилно съсредоточаване - това е ,вътрешно съзерцание с цел на установяване пред себе си правилни цели и просветлен разум.


ЕЖЕДНЕВНИ ПОВЕЛИ

Стандартът установен от Эл Мория и Посланника за ежедневна работа с повелите е следното :

- 20 мин. повелите на синия пламък на Архангел Михаил / за защита /:

- 15 - 30 мин. повелите на Виолетовия Пламък / за трансмутации на личната карма /:

- повелята 20. 09 " АЗ ИЗГОНВАМ СТРАЖАТА НА ПРАГА "

- повелята 10.14 Астрея / 9 или 36 пъти те ни дават възможност да бъдем свободни от същностите./

и тъй като това е предадено чрез Елизабет Клер Профет , а днес вече е дадено и Учението Слово на Мъдростта чрез Татяна Микушина, е задължително да се четат по две диктовки и по един Розарий на Майка Мария.Диктовките е добре да се четат една сутрин и една вечер .Като винаги преди започнете четенето е необходимо да се защитите с призив към Архангел Михаил за защита и да призовете Електронното Присъствие на Този Владика,чиято Диктовка ще четете. На края моля ви не забравяйте да благодарите за дадената ви диктовка на съответния Владика.


ЛИЧНА ХИГИЕНА И ДРЕХИ

Помнейки за това ,че телесния храм се явява място за алхимията на Христосъзнанието, всеки ученик на Възнесените Владици е длъжен ежедневно да се стреми да взимо душ , а в диктовка на Кутхуми се казва и два пъти на ден сутрин и вечер.
Мъжете са длъжни да носят късо подстригани косите си в съответствие с обяснението на Хермес за това , че само тези, които могат да овладеят андрогенната природа на Божествата ,могат да носят дълги коси. Така както косите се явяват записи на миналото , мъжете и жените трябва да носят къси прически. Жените имащи дълги коси, са длъжни да ги събират или да ги покриват , за да може те да не закриват лицата им. Косите не трябва да закриват очите , а също и третото око при мъжете и жените.

ДРЕХИТЕ
Те трябва да са чисти и изгладени. Желателно е ежедневно да се сменяват и да преобладава бялото. Жените не трябва да носят прозрачни блузи и къси поли. Не е разрешено да се носят панталони впити ,както при мъжете , така и при жените.с
Всеки е длъжен да се стреми да носи по възможност чисти дрехи с пастелни тонове отговарящи на лъчите: неделя - жълт, понеделник - розов , вторник -син , сряда -зелен, четвъртък - лилаво със златно , петък - бял , събота- виолетов.
Възнесените Владици наставляват своите ученици да носят един тон дрехи, /не пъстри /,дрехи , които да имат концентриран фокус на цветовете от седемте лъча.
Учениците трябва максимално да избягват да носят черни, червени , оранжеви, кафяви, зелено -жълти, а така също да избягват астралните рисунки, лишените от симетрия и не отразяващи съвършенния образ и геометрия на Христос. / Това особенно се отнася за тези ,които водят сесии с повелите или провеждат лекционни занятия./

ХРАНИ И НАПИТКИ

Възнесените Владици ни препоръчват да се придържаме доколкото ни е възможно към макробиотическа диета, която е богата на плодове, зеленчукови , бобови , а така също и включване на риба. Но в новия цикъл диктовки дори и рибата се забранява.

Възнесенните Владици забраняват на своите ученици да се хранят със свински и с продукти от свинско месо: месни закуски, колбаси . Не се разрешава дори и червено месо. Дори и пилешко месо.

Не трябва да употребявате захар , шоколад и кофеиново- съдържащи продукти. " Шоколадът - е един от смъртните ядове на Земята". / Ел Мория, 13 декември 1992 г. /
Необходимо е да се гладува в неделя , ако нямате здравословни проблеми.

Забранено е пушенето, употребата на алкохолни напитки, включително вино и бира, прием на всички видове наркотици.

" Някои от вас започват да мислят ,че има много години и това не е важно, че могат да си пият по малко вино. Но това е важно,ако искате да очистите вашата чакра на венеца. Това е важно , ако вие искате да подържате чашата на Светлината и огъня на Бога. Нашите правила са предназначени не за един ден, не за един месец или една година, или за десетки или стотици години. Нашите правила си остават / неизменни /. Те са изпитани и верни. Те работят ".
/ Эл Мория , 1 септември 1996 г. /

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

Учениците на Възнесените Владици са длъжни да встъпят във законен брак / регистриран в Община /, и да хранят целомъдрие.

ОБЩУВАНЕ И ОТДИХ

В мълчанието душата развива изкуството на внимаващата благодат , посредством това ние можем да чуем гласа на нашето възлюбенно Христово АЗ, нашия вътрешен Гуру. Учениците следва да се учат на дисциплина да използват свещенната енергия на Словото и да избягват ненужните разговори и бръщолевения. Не следва да обсъждат минали човешки взаимоотношения , преживявания , които не са от Христос. Когато подобни теми възникват във вашето съзнание, то следва веднага да ги пренесете в пламъка на Светия Дух и да изчистите подсъзнанието си - причините, следствията , записите и паметта. Да обсъждате минали грешки - значи да ги създавате отново.

Възнесените Владици наставляват своите чела да си лягат в 23 часа , за да се отправят на курс за обучение в Ефирните Свещеннобители.

МУЗИКА

Не трябва да слушате джаз ,блус, рок , компютърна музика, която предизвиква движения,които понижават вашата енергия. Музиката на Индия , истинската народна музика , класическата музика,валса , полката и всяка музика препоръчана от Владиците , като инструмент за извисяване на съзнанието , може да се използва за медитация и в ежедневния живот.

Съвременната музика, рок музиката,не е приемлива за Възнесените Владици...Съществуват напълно приемливи видове танци, например такива като валс,чиито ритми - три четвърти- съвпадат с ритмите на сърцето... Кадрилът е напълно приемлив... Знаете ли ,ако искате да си придвижвате напред трябва да се лишите от много неща... "

/ Елизабет Клер Профет, 1 юли 1996
/


ОБЩУВАНЕ С БОГО-ПРИСЪСТВИЕ
Не трябва да разпространявате Учения в група неодобрени от Възнесените Владици. Владиците уважават правото на всеки човек да общува със Бог , със своето Аз Съм Присъствие и АЗ Съм Христос , но не разрешават да се приемат диктовки , послания от възнесенни и невъзнесенни същества , автоматически писма. Ученикът не е длъжен да разделя своя личен опит със Възнесените Владици с други хора и да предават посланията ,/ това все пак е било преди 15 г. сега времето се измени и е необходимо да се популяризира Учението ,което Те дават на човечеството,/да не се увличате по гледането на ръка, спиристични сеанси, световна астрология , тълкуване на сънища, черна магия, други психически практики , а така също игра на карти и други хазартни игри.


ХАРМОНИЯТА - ЗНАК ЗА ПОСВЕЩЕНИЕ

Хармонията в Христос - знак за посвещение в Свещенния Огън. По това как ученикът миг след миг поддържа утвърждаващия свят на присъствието на Христовото АЗ, тай хармонизира своето същество и и съзнанието със потока на Светия ДУХ. С помощта на медитациите , науката за изречените слова дадени чрез Елизабет Профет и Диктовките на Възнесените Владици , медитациите , Розариите дадени чрез Татяна Микушина, учениците се научават да защитават чакрите и четирите си низши тела от въздействието на психически проекции, емоционални блокажи, агресивни ментални внушения, , невежи, симпатични и чувственни животинки на магнетизма- от всички форми, дисхармонични прояви в мислите , чувствата, думите и делата. Учениците са длъжни на всяка цена да избягват гнева , споровете, обсъжданията и опроверженията с други хора , с учители, учени , да не се въвличат в ментални дуели и сплетни.КАК ДА ПРИВЛЕЧЕМ ПРИСЪСТВИЕТО НА ЕЛ МОРИЯ
ПИСМО ДО ЭЛ МОРИЯ


Эль Мория


ПИСМО ДО ЭЛ МОРИЯ


На Рождество на 26 декември 1996 г. Майката на Пламъка / Элизабет Клэр Профет / обявила за диспенсацията * на Эл Мория , която се състои в това , всичките на наши проблеми от личен характер , които отнемат от нас времето и нашите сили за нашето служение Възнесенният Владика Эл Мория , ни предлага да ги отдадем на него за тяхното разрешаване . Необходимо е когато отправяме към него новината ,ежедневно да четеме веления ,молитви , призиви и този ритуал с писмото да го поставим дясното коляно.

Този ритуал се прави сутрин рано , това е първата работа , която вие трябва да извършите заставайки пред вашия олтар . Този ритул се прави много рано.
Вземете изображението на Эл Мория и чист лист хартия , който е с размерите на изображението. На този лист напишете акуратно и четливо списък със вашите нужди и проблеми, обръщайки се към Възлюбенния Эл Мория с молба , Той да ви помогне да се освободите от тях . Вие Му представяте всичките ваши лични проблеми , които ви пречат по пътя на вашето Служение , много кратко по точки.
Пишете само на едната страна на листа другата трябва да остане чиста.
Сутринта заставайки пред олтара трябва да звучи ключовата нота на Эл Мория, вземете лика на Эл Мория и направете призив за това , което ви пречи конкретно и отнема вашето време и сила на пътя на вашето Служение. Вие прочитате на глас целия списък със вашите проблеми , и обезателно казвате в края :
" Не моята воля, но с Волята на Бог да се извърши ! " АМИН !

Когато вие прочетете всичките проблеми, поместени във вашето писмо , седнете и вземете това писмо и го поставете с текста в долната част на дясното ви коляно , а на върха , изображението долу на чистата страна на вашето писмо , поставете изображението на Эл Мория и на върха поставете своята дясна ръка.

По време на четене веления на Эл Мория или прослушвайки ключовата нота на Эл Мория , мислено се съсредоточете върху образа на Владиката. Отпратете му Любов от вашето към неговото сърце и искрено го призовете към вътрешна молитва
:
“Във името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, призовавам към действие нишката, която ме свързва с Владиката Ел Мория. Владико Ел Мория, моля те, помогни ми в тази ситуация (опишете подробно ситуацията). Помогни ми да намеря Божествено решение на ситуацията, в която се намирам и ми окажи помощта, която Висшият Закон позволява да ми окажеш.”
така също и когато четете другите молитви, призиви посвете сърцето си на Эл Мория.

Правете това постоянно. И тогава ,когато на някоя ваша просба бъде отговорено зачеркнете я от списъка. Периодично обновявайте списъка с проблемите , преписвайки го начисто и добавяйте новите молби. Старите списъци е задължително да се изгорят.

Ако ви остане свободно място в писмото ,то дописвайте в него отново възникващите проблеми.

Когато завършите своите молитви и постановления сутрин или по всяко време през целия ден с писмото до Эл Мория Благодарете Му и приберете изображението до следващата сутрин.

Не забравяйте да благодарите на Эл Мория за всяка помощ , която ви се предоставя.

Тази диспенсация дадена от Господ е огромна милост и е необходимо да бъде
Картина на Гуан ИН


Картина на Гуан ИН


Картина на Богородице радуйся

Картина на Богородице радуйся
ТВОИТЕ ПЪРВИ УТРИННИ ПРИЗИВИ СЪНАСТРОЙВАНЕ

В Името на моето възлюбенно АЗ СЪМ Присъствие и Святото Христово АЗ, аз призовавам:
Възлюбенно могъщественно АЗ СЪМ Присъствие,Отец на моя живот,действай от мое име днес.Напълни моята форма . Освободи Светлината,която ми е необходима ,за да намеря и върша Твоята Воля и да помисля и за това,решенията които вземам,да съответстват на твоята Свята Воля.Проследи за това,моите енергии да бъдат използвани за възвеличаване на Господа, във всеки с когото се срещна.Проследи ,за това Твоята Свята Мъдрост,която ми е дарена на мен,да бъде използвана конструктивно за разширение на Царството Божие.И преди всичко възлюбенний Отец Небесний, връчвам на Теб моя дух и моля,доколкото пламъка Твой е единен със моя,щото този съюз ,на тези два Пламъка да пулсират, и постоянно да създават в моя свят необходимата готовност за сънастройване с Твоето Свято Присъствие,Твоят Светий Дух и с Майката на Света.

Възлюбенно могъщественно АЗ СЪМ Присъствие и Свято Христово АЗ, вземете под контрол и продължете молитвите и призивите ,повелите и диктовките на моето сърце в следващите двадесет и четири часа , и нека те да влязат в чашата на моето сърце и да пренесат плод в света на формите. Аз ви призовавам ежечасно да правите призиви към Господ Санат Кумара,за да може да направлява ангелите във всичките световни проблеми ,в които пожелае.

Възлюбенно могъщественно АЗ СЪМ Присъствие и Свято Христово Аз, В Името на Иисус Христос действайте от мое име днес,за да се премахне всяко зло от този планета / да се предадат на съд нечестивите,да се освободят светлоносците, да се обезпечи победа на моите пламъци близнаци, за балансиране на моята карма, снабди ме мен със всичко необходимо... /

Възлюбенний Ел Мория, Сен- Жермен и всички членове на Дарджилинския Съвет, в Името на АЗ СЪМ Присъствие аз ви давам на Вас всички пълномощия да действате от мое име на тази планета днес.

Аз Призовавам Възнесенните Владици и Архангелите: излъчвайте Светлината чрез мен днес така,като вие считате за нужно.

В Името на Иисус Христос аз призовавам възлюбенния Господ Майтрея и дванадесет слънчеви Йерархии , дванадесет Элохим и Архангели запечатайте моята астрологична карта на всяка степен на транзита* , аспекта и проследете, да може да бъде освободена толкова светлина от Великото Централно Слънце и Първопричината.
Аз моля също това за България, Русия, Америка , страните от Европа и планетата като цяло и за всичките светлоносци, доколкото позволява Закона , съгласно Волята на Бога.

Аз призовавам да се запечата кармата на този ден , докато тя не бъде трансмутирана със Светлината ,призвана за мен.

* транзит преминаване на планетата през меридиан

В Името на моето могъщественно АЗ СЪМ Присъствие аз със любов оттдавам всичката субстанция на всичките линии на космическите часове и в Името на Христос аз изисквам и призовавам , щото всеки цикъл ,всяка клетка , всеки атом на моите четири низши тела , които не отработват съвършенните цикли на Христосъзнанието, да бъдат сега разтворени и отстранени с властта на моето Бого- Присъствие.


Възлюбенни могъщи херувими, запечатайте Вратата на Христосъзнанията и съхранете пътя на Дървото на Живота - север , юг , изток , запад - в мен и във всички светлоносци.

Аз призовавам към светите Божии ангели, обладаващи огромна сила, да защитят моето право да бъда син на Бога
и да приема Божественните Деца в лотоса на моето сърце.

Могъщественно АЗ СЪМ Присъствие, създай днес напълно балансиран поток на любовта, мъдростта и силата в моето същество.

Могъщественно АЗ СЪМ Присъствие и Эл Мория, изменете моите вибрации , за да стана недостижим за всички нискочестотни енергии, за всичко,което е по-малко от Христовото съвършенство.

Възлюбенно Свято Христово АЗ, , заеми четирите квадранта на моя разум.

Възлюбенний Эл Мория, Джуал Кхул и Кутхуми моля ви грижете се ,възпитавайте и защитавайте моето вътрешно детенце. Помогнете ми да обичам своята душа и да събера нейните частици.

Възлюбенний Архангел Михаил , аз те моля да стоиш на стража за всеки ерг енергия, която е призвана и квалифицирана за мен днес. Моля те защити я и проследи, тя да се използва изключително за Светлина и я направлявай съгласно твоите първостепенни задачи. Отдели всички енергии от там където те не трябва да остават.

Възлюбенно Свято Христово АЗ, аз желая да свърша днес следното: __________________________________

Възлюбенно Свято Христово АЗ , аз желая днес да бъда:__________________________________

Аз моля всичко това да се свърши за мен и за всички светлоносци и еволюции, доколкото позволява Великия Закон, и аз приемам това за свършено в пълна сила съгласно Святата Воля на Бог. В Името на Иисуса Христа.

Амин .

П р и з и в и

ВСТЪПЛЕНИЕ


" Да повеляваш ,това е вътре в теб ,то е част от теб".
Всеки миг всеки човек твори/създава/ свое собствено бъдеще.Животът се явява Божий дар,постоянно действайки,изпълнявайки изказаните или неизказани желания на човека. Самите мисли и чувства се явяват повели и създават определено справедливо себе подобни,било то радостни или скръбни.
Повечето хора творят в невежество,макар и да живеят в морето на мъдростта.Поради това техния живот се явява смесица от добро и зло ,някакви хаотични отражения,така нареченото колело на фортуната.
Вярвам,че честните хора искат да се освободят от самопоробващите,и да премахнат безрадостните човешки мисли и чуства - дълготърпими,но не и излекувани, - аз предлагам тези повели на света от слънчевото сияние на Божествената любов и светлина.Тяхното постоянно добросъвестно използване ще израстне на вечно плодородна почва в човешкото съзнание като семена на благодатта и милосърдието.
Те от своя страна ,ще принесат урожай във новия живот,личен урожай от хармония и изобилие. Във отговор на вашите призиви всичко ще ви бъде дадено,благодарение на индивидуалния ръст и разширяването във вас на свещенния огън на Бог.
Подобно но балсам Галадски,тези призиви ще бъдат като помазване за измъчените души на децата на Земята и ще съединят човешките сърца с Възнесените Сомни,правейки човечеството и Божественото единно семейство,което може да установи и ще установи навеки мир и победа в Божията Светлина,която никога не гасне.
И в това време,когато вие ежедневно следвате ритуала на призивите и повелите,на диктовките и молитвите,приемете моето благословение,дадено на всеки лично от Свещенната обител на Божията Воля,тук от Дарджилинг,от Името на Великото Бяло Братство - от сърце,глава и ръце.


АЗ СЪМ


ЭЛ МОРИЯ ХАН

Вондир !

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето Свято Христово АЗ, в съответствие с възможността, дарена от възлюбения Ел Мория чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Микушина, аз моля Волята на Бога да бъде проявена в моята работа, която извършвам в името на Бога в тази физическа октава."
" В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето Свято Христово АЗ, призовавам възлюбения Ел Мория да влезе в моя храм и да действа чрез мен за проявление Волята на Бога във физическата октава и плътните слоеве на астралния план. Възлюбени Ел Мория, аз предоставям напълно на твое разположение всичките си четири нисши тела: физическото тяло, астралното тяло, менталното тяло и етерното тяло. Действай чрез мен, ако такава е Божията Свята Воля. Да се изпълни Божията Воля. Амин. „

Възлюбеният Ел Мория, 28 април 2005 г.
“Във името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, призовавам към действие нишката, която ме свързва с Владиката Ел Мория. Владико Ел Мория, моля те, помогни ми в тази ситуация (опишете подробно ситуацията). Помогни ми да намеря Божествено решение на ситуацията, в която се намирам и ми окажи помощта, която Висшият Закон позволява да ми окажеш.”
ЛИСТА ОТ ГРАДИНАТА МОРИЯ


" Владико , дай сила на моето сърце
и мощ на моята ръка.
Защото аз съм твой служител.
В твоите лъчи аз ще разбера
вечната истина на Съществуващото.
В Твоя глас аз ще чуя
Мировото съзвучие.
Владико, аз отдавам сърцето си
пренеси го в Името на спасението на Света".

" Владико полагам сърцето си върху
прага на Утринния лъч и ме Запази.
Откривам окото си срeщу вълната. "

" Учителю, покрий ме със шлема на вярата,
с бронята на предаността,
и със щита на победата. "

" Нека прехода да бъде по- лек,
по- прост, по-лесен, по- висок, по- весел."

Деца действайте, действайте, действайте.
Мислите за доброто повдигат
към трептенията на душата наУчителя.
Помни душата на учителя е ваш дом.
Не го забравяй в стремежа към доброто.
В Името на човечеството ви говоря.
Учителят е винаги пред вашите двери.
Но оставете дверите открити.
Очаквайте Го и Той ще отговори ва вашия зов.
Тъй като и цветецът отговаря на
зова на утринното слънце.
В Мое Име отиди в живота и ще победиш
тъмата.
Дъждовния облак не ще ви измокри
и палещото слънце не ще ви
причиви страдание.
Понеже АЗ съм ваш Застъпник,
и Другар и Баща.
Деца , деца мили деца.
Не мислете ,че Нашето братство е
скрито от човечеството с
непроходими стени.
Хималайските снегове , що Ни
скриват, не са препятствие
за тези, които търсят в истина,
но не и за изследователите.
Различавайте между търсещ и
сух скептик изследовател.
Потънете в Нашата работа и АЗ
ще ви помогна по пътя към Този Свят.
Ние ви изпращаме тази вест.

Така дайте на човека да забрави
старите грешки и оставете го
да се устреми по пътя на Великото Мъл-
чание и на Благото.
Великото Мълчание е подобно на
шума на океана и на тишината на
напуснат дом.
Ние решаваме и ви изпращаме в
лъчите на утрото Нашето Слово.
Не в сън, не в желание,
Но в единението на Духа,
в прозрението на Благодатта вие вървите,
както върви пратеник и
носите Нашата Вест.
И не ръзсъждавайте много,
а действайте.
Не седете в размисъл, а творете,
а намирайте.
И АЗ САМ съм ваш помощник.
Да, да, да .
АЗ Казах.

Отклонете се от онези,които не чуват.
Обиколете онези, които не виждат.
Да.
Владейте.

Разбирай и внимавай.
Знай,своя път.
Владико, дай сила на моето сърце
и мощ на моята ръка.
Защото аз съм Твой служител.
В Твоите Лъчи аз ще разбера
Вечната истина на Същуствуващото.
В Твоя Глас аз ще чуя Мировото съзвучие.
Владико, аз Ти отдавам сърцето си.
Пренеси го в Името на спасението
на света.
Знай великата истина за
вечните връзки на Отца към Сина
и на сина към сина.
Плодовете и цветята на Моята
градина са достъпни за всички.
Бъдете пазачи на Моята Градина.
Ще ви поставя пред Моята Врата и
Вие ще възвестите в Мое Име,
Моето Слово ще пребъде с вас.

Ще попитат: Где са търсенията
на съвършенството?
Отговаряйте : за нас любов, красота и
действие - тези три пътища
стигат.

Как ще се утвърдите в Моя Лъч?
В мълчание и вик вашия глас
долита до Нашия връх.
И как лъчите на фара през мъгла не са ярки.
Обаче Нашия Лъч пламти сред вашите.
Пламти Нашия Лъч и в мълчанието
на морето Ни търсете.

Помнете : духовността се разгаря
като пламък, като чуден магнит
привлича към себе си.
И за това не отклонявайте орисаното щастие.
Можим да позовем, но тоя зов не.
Повтарям пак.

Аз ви казвам, нека пламъка на
вашето сърце гори с огъня на
състраданието.
В състраданието е заложен
големия бисер на Тайното знание.
Всички Бодиствати, всички Светии,
всички подвижници, са се
устремили по този път.
Помнете преданието на седемте Врати.
Трънния път не за всички е пълен с тръни.
Има души, за които и трънения венец
е по- добър от царски венец.
И грубата одежда е по-добра
от пурпура на царете.
В леса търсете Моите указания.
В планините слушайте Моя зов.
В шуртенето на потока
доземайте Моя шепот.
Нима това е човешки шепот ?
Не това е тътнеж на океана или
са разпади на гръмотевиците по върховете.

АЗ те питам , где е твоята прашка
да поразиш врага ?
Бъди готов за боя.
АЗ съм след теб.


Трябва да се помни искрата
на Нашата Сила, тя ще пробуди мъртвия.
Но, както светулката губи постепенно светлината си,
така лесно може да се потули и нашата искра.

Помнете ведростта на предутринния час.
Утренния хлад е чудесна напитка
за вашето същество.
Бързайте да се възползвате от нея.

Унасяйте се в помисли, унасяйте се
с утвърждения, унасяйте се с любов.

Трудете се . Пътят е открит за труда.
Във ваши ръце са най-големите възможности.
Моят венец ще бъде с вас,
понеже АЗ дадох венец.
Знайте, че не можете да
очаквате заплата.
Заплатата не е за вас,
Вие , които действате, трябва смело
да вървите по вашия път.
Без да мислите за опасност,
или за радостта на утрешния ден.
Помнете що ви казах АЗ.
Не вкусвайте ястията на трапезата
на Стопанина, дори ако Той ви ги предложи.
Вземете само това каквото ви се дава
в името на доброто за вашето дело.
Заплатата иде , но очакванията не дават резултат.
Нима разпънатия Христос е мислил
за спасението на Своята Душа.
дори в малка мяра се старайте
да се уподобите на Нему.
Състрадание, състрадание,състрадание.
Гледаме, гледаме към вас вече много пъти-
такива бъдете.
Когато през дрипите на вашите
случайни обвивки бляскат формите на духа-
Не усещате ли вие мощ и радост?
И не се ли сливат всички ваши същества
в едната радост в труда на вашия дух?
И тогава АзЗ съм близо до вас.
И тогава вашето ухо досеща
шумовете на Моите стъпки.

Ти ,който имаш ухо.
Ти, който имаш открито око.
Ти, който Ме познаваш.
Блазе ти.
Моето Име е кован талисман за тебе.
И да бъдат небесните глъбини
за тебе благодатни.
Блазе ти.
Устреми взор, пообно на сокол в далечината.
Чрез красота ще се приближите.
Разберете и запомнете.
Вам поръчвам да кажете - Красота.

Ти си казал - любов.
Той е казал - действие.
Вие сте казали - Красота.
Ако искате да откриете Вратата,
послужете си с този Мой знак.
АЗ казах - Красота.
И в битка и в победа
АЗ казах красота.
И неуспехът се покри с красота.
И планините зацъфтяха с красота.
И вие цветя допуснете,
тях ще допуснете - децата.
И се преклонете пред Този, Който е
Донесъл Красотата на Великия Свят.
Разберете - няма неща, няма решения,
няма гордост, няма покаяния,
има една Красота.
Вашият Път е в нея.
И с нея ще посрещна тези,които
дойдат при Мен.
А те вече идат.

Учете се да пазите щита!
Пазете Духа!
Преданост се доказва с действие.
Къде е молитвата ?
Къде е мантрата, къде е заклинанието
и обръщението ?
Аз ще изговоря моята молитва
и ще я кажа пред лика на слънцето.
Ако за моите очи мировата светлина е
непоносима , аз ще ги закрия.
И изпълнен с искри на блясъци,
аз все пак ще кажа :
Ето аз зная моя път, ето аз се
обърнах към него с всичкото си съзнание.
И като отхвърлих враговете и зарових нещата,
аз ида при Теб.
Моето слово към Теб е моята молитва.
Аз те обичам Господи.
Е цялата моя молитва.
Ето и моята мантра, тя също е кратка.
Не се отвръщай Господи!,
а сега и заклинанието: Господи, Ти няма да се отдалечиш от мен, аз ще Те намеря ,
Защото знам всички Твои Домове,
Те са във всичко!

Особенно се пазете от предателството,Ученикът получава озарението на радостта, получава бездна на търсения, получава мраза на самотността.И след това трябва да премине тягостта на средоточието.Като съвсем сам, като безгласен, като без помощ.Той носи в себе си бремето на всички. И така спокоен , като върху леда на самотността,той чака и с готовност приема бремето на обращенията. Като ,че ли основа на зданието, той мълчаливо чака да го обкръжат и :
Одесеторява ръцете си,
И умножава сърцето си,
И трябва да израстне духом.
На всички, които са се обърнали.
Но той не се бои и знае,че неговото време идва.
И хлопащите, и плашещите, и отегчаващите,
Те трябва да дойдат.
И той трябва да ги посрещне.
И временно той е обкръжен от тях
и неговия изход е затворен.
Но за вечно изпитание. Но близка е
възможността на най-близкия път.
такава е тягостта на средоточието.
И добре е, ако се протягат към вас
ръце на другари.
Ако хороводът се сплита от добри желания.

За любовта мога да кажа-
в чистите души тя се стреми нагоре,
а състраданието - надолу
Можете да обичате Бога.
Можете доверчиво и дори дръзко
да хлопате в Неговите Храмове.
И ако хлопате съзнателно, то в
отговор ще получите нови сили,
макар и не изведнъж осъзнати.

КНИГА НА ЖЕРТВАТА

РАДОСТНО ОТДАВАНЕ НА НАШАТА СВЯТА КЛЕТВА
Възнесения Владика Эл Мория

Медитация на Богопламъка

С радост ,Боже,на Теб отдаваме ние волята своя,
Твоят пламък сега подчиняваме ние на волята твоя,
Правейки Твоето ние се кланяме радостно на волята твоя.

Утвърждаване на сиянието на Богопламъка с пламенно сърце:

В самоотдалечаване вечно няма болка.
Да се извърши волята Твоя.
Боже обедини нашите воли,
От сърцето завесата премахни.

Целите Твои са прекрасни,
радостно е Твоето име,
животът си подчиняваме на Бога
пламенно дишаме с Него.

В смъртното съзнание
се излива благодат.
семето на безсмъртието
в душите прораства.

И да се извърши Волята Твоя,
Във всеки от нас о,Боже.
И да се извърши Волята Твоя,
Слънце живо Божие.

Дари ни своя покров нетленен
Живия огън на Любовта.
Ела към нас отново ,Предвечний,
Творческата същност прояви.

Вовек е Твоято Воля свещенна,
Вовек е Твоята Воля блага.
Целта на моя живот е в това,
За това е молитвата моя:

Божия Воля навеки ела,
Със властта на Душата своя обхвани:
Волята Божия за винаги да дойде,
Изобилие в моя живот възроди!

И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление,явление,явление! /3х/ тук и сега в пълна сила ,даваща вечно ,всемогъщо,действенно,постоянно,разширяващо се и обхващащо целия свят до този час,когато всички ще се възнесат в Светлина и ще станат свободни!
Възлюбенно АЗ СЪМ! Възлюбенно АЗ СЪМ ! Възлюбено АЗ СЪМ !ЕЛ МОРИЯ КАРТИНА

ЕЛ МОРИЯ КАРТИНА
З А Щ И Т И

ЗАЩИТА ПО КОСМИЧЕСКИТЕ ЧАСОВЕ

В Името на възлюбеното могъщо присъствие на Бог,АЗ СЪМ в мен,Святото Христово АЗ на цялото човечество,всички Велики Сили и легиони на Светлината.
А /12/ Възлюбений Велики Божествен Управител и седем архангели,
/ 1 /Възлюбений Сен Жермен и ангелските сомни на Светлината,
/ 2 /Възлюбений Иисус и Великите сомни на Възнесените Владици,
/ 3 /Възлюбений Хелиос и Магнита на Великото Централно Слънце,
/ 4 /Възлюбено Бого Послушание и седем могъщи Элохими,
/5 / Възлюбений Эл Мория и легионите на Меркурий,
/ 6 /Възлюбений Серапис Бей и Велики серафими и херувими,
/ 7 /Възлюбена Богиня на Свободата и Владици на Кармата,
/ 8 / Възлюбений Господ Ланто и Владици на Мъдростта,
/ 9 /Възлюбена могъща Победа и Владици на индивидуалността,
/10/Възлюбений могъщ Циклопей и Владици на Формите
/11/ Възлюбений Господ Майтрея и Владици на разума,възлюбений Ланело,възнесений Владика Николай Рьорих,единния Дух на Великото Бяло Братство и Майката на Света,елементален живот - огън ,въздух,вода и земя-аз повелявам:
Хванете,прережете и махнете! Хванете,прережете и махнете!Хванете прережете и махнете!
Всички същности на секса,алкохола,никотина,наркотиците,вампиризма,злоупотребата с Божествения Огън в рекламите и индустрията за забавления,всичките извращения с творческата енергия на човека,замислите за това как да се разврати младежта на света,над потока от порнографска литература и художествени филми и теми,които съответстват на тях ,над всички сили на психизма,техните оръдия и инструменти на зловещите сили- над техните причини и сърцевина.

В / 12/ всичката критика,осъждане и цялата черна магия,
/ 1/ цялата ненавист,неприязън и цялото вещерство,
/ 2 / всичкото съмнение,страх, и записите на смъртта,
/3 / цялото тщестлавие,лъжа,високомерие и самомнение,
/ 4/ цялото неспазване,инат и отрицание на закона,
/5/ цялата ревност ,завист и незнание на закона,
/6/ цялата нерешителност,жал към себе си и самооправдание,
/7/ цялата неблагодарност,безрасъдство и духовна слепота,
/8/цялата несправедливост,разстройство и тревога,
/9/цялата нечестност,интригантство и вероломство,
/10/цялото себелюбие,скрити желания и идолопоклонничество,
/11/цялата обидчивост,отмъстителност и негодувание
и всичко,което не е от Светлината,могъща Астрея космически кръгове и мечове на синия пламък хиляди слънца смъкнете своите космически кръгове и мечове на синия пламък и хиляди слънца от Великото Централно Слънце и излейте мегатонове космическа Светлина,с лъчите на синята мълния и виолетовия огън вътре,посредата и около всичко,което се противопоставя или пречи на изпълнението.

С /12 / на моята Бого-Сила и моя Божествен-План,
за изпълнение във всичките цикли.
/ 1/ на моята Бого -Любов и Божествен План,
за изпълнение във всичките цикли,
/2/ на моето Бого-Майсторство и Божествен План,
за изпълнение във всичките цикли,
/3/ на моя Бого- Контрол и Божествен План,
за изпълнение във всички цикли,
/4/ моето Бого-Послушание и Божествен План
за изпълнение на всичките цикли,
/5/ на моята Бого-Мъдрост и Божествен План,
за изпълнение във всичките цикли,
/6/ на моята Бого-Хармония и Божествения План,
за изпълнение във всичките цикли,
/7/ на моята Бого-Благодарност и Божествен План,
за изпълнение във всичките цикли,
/8/ на моята Бого-Справедливост и Божествен План
за изпълнение във всичките цикли,
/9/ на моята Бого-Реалност и моя Божиствен план,
за изпълнение във всичките цикли,
/10/ Моето Бого-Видение и моя Божествен План,
за изпълнени във всичките цикли,
/11/ на моята Бого-Победа и моя Божествен План,
за изпълнение във всичките цикли,
И моята Победа в Светлина сега и завинаги!

И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление,явление,явление! /3 х/ Тук и сега в пълна сила даваща вечно,всемогъщо и постоянно разширяващо се и обхващащо целия сват до този час,когато всичко ще се възнесе в Светлина и ще стане свободно! Възлюбений АЗ СЪМ!Възлюбений АЗ СЪМ! Възлюбений АЗ СЪМ!

ЕЛ МОРИЯ С ЧАЛМА

ЕЛ МОРИЯ С ЧАЛМА
www. sirius1-bg.net
ПОВЕЛЯ СЪРЦЕ ,ГЛАВА И РЪЦЕ
Эл Мория

Виолетов Огън

Сърце

Огън Виолетов,в сърцето гори,
Любовта Божествена ярко сияй!
Ти - Милосърдие истинно вечно.
Да бъда съзвучен с теб безконечно. / 3х /

Глава

АЗ СЪМ Светлина,Христос е в мен,
Гори завинаги в моя ум:
Огън Виолетов ярко гори,
моят ум навеки освободи.

Боже, подател на насъщния хляб,
Моят ум напълни с огън виолетов,
за да в сиянието Твое небесно
моят разум да стане разум на Светлината. / 3 х /

Ръка

Аз съм непоколебима Божия десница,
Вечно трудейки се,за да се сдобие с Победа:
Велика радост,за чиста душа-
По Пътя Среден смирено вървя. / 3х/

Стълб Светлина

АЗ СЪМ Присъствие благо.
Стълб Светлина запечатай ме мен,
Светлина,която се наричаш с името Божие,
От Възнесените Владици на огъня.
Нека моя храм,той винаги да съхранява
от раздялата,която ми е дадена:

Желая да разпаля и обгърна
Аз Призовавам Виолетовия Огън,
В Името на Свободата призовавам,
и тогава аз ще мога този пламък да стана / 3х /

Прощаване

АЗ СЪМ даващия тук прощаване,
Гоня страха и съмнението,
Всички завинаги освобождавам,
И Победата ме окриля.

Аз призовавам пълновластно
За прощаване ежечасно,
На всички същества прощавам
Милостта на всякъде изливам. /3х /


Изобилие

АЗ СЪМ без страх и съмнение.
Прогонвам нуждата и лишенията,
Свише идва- сега зная
дарът на изобилието - помощ блага.

АЗ СЪМ ръката на Фортуната Божия,
която богатството чрез Светлината излива,
изобилие благо
от нуждата ме отдели ./ 3х /

Съвършенство

Аз съм животът,който Бог направи,
Правда , със Светлина ме изпълни
Дай ми Боже съвършенство,
от разделението ме избави.

В правото на благия план
Укрепи ме навеки.
АЗ СЪМ Присъствие на съвършенството
Бог живеещ в човека. / 3х /

Преображение


Аз сменявам дрехата си
в новия светъл ден встъпвам,
ясното слънце ме обгръща
и всичко на всякъде озарява.

Светлина АЗ СЪМ вътре във мен,
Светлина АЗ СЪМ около мен гори,
Напълни,изчисти, освободи,
Прослави ,запечатай и изцели.
Яви на мен преображение,
АЗ СЪМ сияещ, като Син,
АЗ СЪМ сияещ, като Слънце. / х 3 /

Възкресение

АЗ СЪМ Пламък на Възкресението,
Божия чиста светлина във мен,
Възстановява се всеки атом,
АЗ СЪМ свободен от тъмнината.

АЗ СЪМ Светлина, живееща волно,
Светлина присъстваща Господня,
Възвиси се към победа Пламък на Живота.
Устреми се днес! / х3/

Възнесение

АЗ СЪМ Възнесение в Светлина,
Победа на свободния поток.
Велико благо,което ми е дадено на мен,
Избрал го аз от сега и вовеки.

АЗ СЪМ Светлина и тежест няма,
Аз се издигам с извисяването,
Пея изпълнен от Божията сила,
Чудесния химн на прославата.

Възрадвайте се ! АЗ СЪМ Христос,
сияещ в Любовта,
и Слънцето става,Аз Съм възнесен,
Изпълвайки се с Божествена сила. / х З /

ЭЛ МОРИЯ, ТИ - ЧОХАН НА СИЛАТА

Възлюбено могъщо победоносно Присъствие на Бог, АЗ СЪМ в мен,безсмъртен непомръкващ пламък на Христовата -Любов в моето сърце,Свято Христово АЗ на цялото човечество,Възлюбений Възнесен Владика Эл Мория и всички велики същества,сили и организации на Светлината,служещи на Святата Божия Воля!
В името и посредством присъствието на Бог,който е АЗ СЪМ,и магнитната сила на свещенния огън,който е определен, аз призовавам могъщото Присъствие и силата на вашето съвкупно моментно Служение на Светлината на Бог,което никога не помръква, и моля,тя да бъде отправена в цялото мое съзнание,същество и света,във всичките мои дела,дейността на Сириус Русия и цялата работа на Възнесените Владици ,мир безконечен.
В Името Твое ,О,Боже, в Името на Възлюбения Ланело и Възнесения Владика Николай Рьорих,единния Дух на Великото Бяло Братство и Майката на Света,елементалния живот-огън,въздух,вода и земя-аз повелявам:

Эл Мория-ти Чохан на силата,
С огъня твой сега ние сме единни,
води ни по пътя,нашия дух насищай,
О,Мория,веднага хаоса отдели!

Эл Мория,Теб ние призоваваме,
Всичките Небеса за защита призоваваме.
Съвършенство и порядък във всичко,което,ние творим,-
мислим, правим и говорим!

Эл Мория-Бог на Истината повеляваме:
Младежта запечатай с огъня Твой,
Направи прав техния път,
Със синепламенна мощ го зареди!

Эл Мория,своята Сила ти ни дай,
Да работим ,да служим всеки час ни помагай,
вярно плана ние да съставяме,
твоята Любов във всичките ни дела да ни напътства!

Эл Мория, пример си за нас.
Помогни ни майсторство да достигнем ние сега,
Златния Век вече е близо до нас-
Към Бог мислите на хората възнеси!

Эл Мория,своя пламък разширявай,
Всеки в нашата страна укрепи.
Законът Твой е Божий ритуал,
И всеки,който го прави го е познал!

Эл Мория-Чохан си ти на Силата,
Ела за да бъдем ние единни,
Плана на Живота ти за всички разгърни,
Христо-Победата да се яви помогни!


ЗАВЕТЪТ НА ВЛЪХВИТЕ

Отче,в твоите ръце предавам своето същество. Вземи и използвай -моите мисли,моите усилия,моите способности всичко,което АЗ СЪМ-в своето служение в света за хората и в своите благородни Космически цели,още неразбрани от моя разум.
Научи ме да бъда милостив по пътя на Закона,за да пробуждам хората и да ги водя към бреговете на Реалността към сливане с реката на Живота,към източника на Едемското,за да разбера това,че листата от Дървото на Живота ,дарени ми всеки ден,предназначени за изцеляване на народите,че събирайки ги в съкровищницата на същността си,и принасяйки плодовете на моята пламенна любов към Теб , и Твоите Висши цели,аз наистина съхранявам завета с Теб ,като моите водители,охранители и приятели.
Защото Ти си - основното съединително звено укрепващ моя жизнепоток с тези небесни връзки ограничени единствено от изтичането на времето,помагащо да се осъществи в света на хората,най-важния значим аспект на моя индивидуален жизнен план,така както е било запланувано от Теб и осъществено в Името на Твоето Кармично Ръководство- духовните наблюдатели,претворяващ в Живота Твоя Закон под Твоето Свято Ръководство.
Да бъде така О,Предвечний Отец, и заветът на Твоя възлюбен син Иисус Христос Живия,Единородния от Светлина-ме научи да осъзная това,че Той живее сега в триединство с моето същество като Велик Посредник между моето индивидуализирано Божествено Присъствие и моето човешко "аз",че Той ме възвишава мен в Христосъзнанието и Твоето Божествено осъществяване,за да може подобно на предвечния Син,обръщащ се единствено към Отца,и аз мога на края да стана единен с Теб,в този жив миг,когато от единението ще се роди моята абсолютна свобода,движейки се, мислейки,творейки,създавайки,изпълнявайки,наследявайки,живеейки,съществувайки и изцяло пребиваващ в пълнотата на Твоята Светлина.
Отче,в Твоите ръце предавам моето същество!


ТРИДЕСЕТ УКАЗА НА СВЕТЛИНАТА

АЗ СЪМ Светлина в света,
АЗ СЪМ Възкресение и живот,
АЗ СЪМ Слава на сина на Бог,
АЗ СЪМ Царството на Църквата Вселенска и Тържествуваща,
АЗ СЪМ Новия Йерусалим,който слиза от Бог ,от Небесата,подготвен като невеста,накичена като за съпруга и.
АЗ СЪМ Съзнанието на Космическата Дева,
АЗ СЪМ Алфа и Омега,начало и край,
АЗ СЪМ жена облечена в Слънце и под краката и луна, и на главата и венец от дванадесет звезди,
АЗ СЪМ явление на Божествения -син младенец в тази епоха,
АЗ СЪМ силата на Архангел Михаил,побеждаващ дракона,освирепял на жената,
АЗ СЪМ спасението и силата,
АЗ СЪМ Царството на нашия Бог и силата на неговия Христос,
АЗ СЪМ победата на Словото на Бог в този век,
АЗ СЪМ известяващия за раждането на Царя на царете и на Господа Господ,
АЗ СЪМ Словото на Бог, АЗ СЪМ Словото на Бог, АЗ СЪМ Словото на Бог във въплъщение,
АЗ СЪМ победата над смъртта и ада,
АЗ СЪМ ангел Господен,премахващ звяра и лъжепророка, Дявола и Сатаната за хиляди години в преизподнята.
АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ,
АЗ СЪМ Христос,който е извергнат от клеветниците братя наши,клеветяйки ни пред Бог и ден и нощ,
АЗ СЪМ победата над кръвта на Агнеца,
АЗ СЪМ победата на свидетелство на словото,
АЗ СЪМ любов за тези,които не възлюбиха даже душата си до смъртта,
АЗ СЪМ радост на Небесата,
АЗ СЪМ радост на Земята,
АЗ СЪМ Христос всеопределящ победата свята, съхраняващ заповедите Божии и имащ свидетелство за Иисус Христос,
АЗ СЪМ кристално чистата вода,която тече от Реката на Живота,
АЗ СЪМ Дървото на Живота,принасяйки дванадесет пъти плодове и даващо всеки месец своя плод,
АЗ СЪМ листата на дървото за изцеление на народите,
АЗ СЪМ Духът на Истината свидетелстващ за откровението на Всемогъщкия Бог,
Наистина АЗ СЪМ дошъл! Наистина АЗ СЪМ дошъл!
И аз дойдох бързо по милостта на нашия Господ Иисус Христос!


МОЛИТВА ЗА ДЕЦАТА НА СВЕТА

О,мое собствено възлюбено АЗ СЪМ Присъствие,възлюбенна Възнесена Владичица Венера,възлюбенна Майко Мария,възлюбенна Гуан Ин,възлюбенний Архангел Михаил,възлюбенна могъщественна Победа,възлюбений Велики Божествен Управител,възлюбенна Богиньо на Свободата,възлюбенни Сен Жермен,възлюбенний Ел Мория,всички сили и организации и легиони на Светлината,възлюбенний Ланело,възнесений Владика Николай Рьорих,единния Дух на Великото Бяло Братство и Майката на Света,елементалния живот-огън,въздух ,вода и земя!

АЗ СЪМ призоваващия сега към вашите електронни сърца от Светлина: запечатайте,запечатайте,запечатайте всички деца във целия свят и цялото човечество в индивидуализирания фокус на непобедимата светла субстанция на Възнесените Владици,като в броня от абсолютна Бого-Защита ,което никога не може да бъде премахнато от човека.

Нека тази защита да служи вечно,за да огради човечеството от всякакви разрушителни мисли,слова,дела и от световен безпорядък,в това число от всички действия и догми на комунистите,от всички страдания,свързани със ситуациите в Южна Америка, Африка и Азия и всякакви други дисхармонични проявления,известни и неизвестни,включително цялата неподходяща образователна литература,всяко нездраво място,състояние на човека или всичко,което може да действа,да се проявява и да посегне на Съвършенството на Живота!

Изпълвай,изпълвай,изпълвай в пълна мощ виолетовия трансмутиращ пламък,синпламенен меч на Архангел Михаил и синпламенен кръг и меч на възлюбения могъществен Астрея вътре и около причината и сърцевината на всякакво подобно състояние!Да бъдат напълно трансмутирани и унищожени всички деструктивни енергии.

Нека всяка подобна енергия,да бъде заредена с цялата любов на възлюбената Владичица Венера,възлюбената Гуан Ин,възлюбената Майка Мария, и всичките Възнесени Сомни.Нека в бъдеще те да се използват само за служене на Светлината и за освобождаване на Земята в Името на Сен Жермен и неговата Любов.Нека тя да бъде умножена с пълната мощ на Космическия Пламък на Преданността на възлюбената Богиня на Свободата,даваща своята любов и вечна свобода на всичко живо!

АЗ СЪМ отново призоваващия сега към моето възлюбенно АЗ СЪМ Присъствие и святото Христово АЗ, към Святото Христово АЗ на цялото човечество и моля да се излее сега чрез мен,цялата Светлина на хиляди слънца,низходяща от милиони Космически Христос,за да благословят изцелят,благословят и изцелят,благословят и изцелят,цялото човечество,изоставащите еволюции,и особенно децата и младежите,изпълвайки ги с индивидуалната Светлина, със всичко,което е Красота,Утешение,Слава , Любов , Сила и Мир,които могат да им потрябват обратно по пътя на свободата и възнесението!

И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление,явление,явление ! / 3х /тук и сега в пълна сила, даваща вечно,всемогъщо,действенно,постоянно,разширяващо се и обхващащо целия свят до този час, когато всички ще се възнесът в Светлина и ще станат свободни!

Възлюбенно АЗ СЪМ ! / 3х/


ЗАЩИТА НА НАШИТЕ МЛАДЕЖИ

Възлюбенний Отец Небесний! /3х/
ръководи днес нашата младеж,
Изпълвай чрез нея лъчите на Възможностите,
Могъществената енергия на Съвършенството освобождавай.
Космическия разум с всеки час умножавай,
Нейния Бого-замисъл защитавай и охранявай,
Божествените намерения усилвай.

АЗ СЪМ, АЗ СЪМ , АЗ СЪМ

Безпределната свята мощ,
Изпълваща нашите младежи,
Даваща Космическа защита,
Угодна и вярна -
С пълната мощ на космическата Светлина,
за всяко детенце и дете-човек,
в България ,Русия , Америка и в целия свят!

АЗ СЪМ, АЗ СЪМ , АЗ СЪМ! / 3х/20 А
МОЛИТВА ЗА РОДИТЕЛИ,УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ


В Името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ ,аз моля Всемогъщия Бог, при моето взаимодействие с деца и ученици,членове на семейството ми и приятелите ми,да бъде основано само на пламъка на Любовта и Светлината на Мъдростта и Волята на Бог в сърцето.Нека моето възлюбенно Христово АЗ-Великия Гуру и Преобразувател на Живота заедно със Санат Кумара и Мировите Учители седящи на трона на властта да вземат под свой контрол делата в моето семейство, в детския център,в организацията ,в общината,сънастройвайки всяка частица живот с Волята на Бог и Божествения план,проявен в този ден!

А с любов отдавам на моето Възлюбенно ,могъщественно АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕ моето човешко съзнание и неговите проявления : гордост, амбиции, гняв, страх и чуство за вина: аз поставям всичко това във Виолетовия пламък изцеляващата любов на Бог. Аз призовавам могъщественното Присъствие на елмазено-сияещия Разум на Бог, свещенното сърце на Иисус Христос и чистия поток на Волята на Бог от сърцето на Божествената Майка и Чоханите на Лъчите ,да излеят чрез мен и да изпълнят всичко,което не може да обхване моята личност,недостатъчните навици и знания,с които Бог да удовлетвори нуждите на всеки,с когото аз ще се срещна днес.

Аз моля святата Божия Светлина да ускори всичко,в моя жизнен поток ,всичко което ми е необходимо за предаване на Божието Слово на тези,които са верни на моята работа и с всеки с когото се срещна. Тук и сега аз с любов призовавам присъствието на Маха Чохан - Утешителя на целия Живот.

Аз моля в Името на Отца ,Сина, Светия Дух и Майката,защото от Сърце, Глава и Ръце ,да стана преди всичко, инструмент на Светия Утешител, носещ Радост и Просветление на всеки с когото аз ще си взаимодействам днес.

Аз връчвам моя живот на Майка Мария, за да бъда проводник на нейната любов към всички деца на света ,младежи и особенно към
---------------------------------------------------
/ имена /

А М И Н !


П О С Л А Н И Я

ЕЛ МОРИЯ ЧЕРНО БЯЛА КАРТИНА

ЕЛ МОРИЯ ЧЕРНО БЯЛА КАРТИНА

Послание за посланичеството 18 юли 2010г. 05.28 ч.

АЗ СЪМ ЕЛ МОРИЯ!
АЗ СЪМ дойдох чрез Мария ,за да ви дам наставления,които като мои ученици, сте длъжни да ги спазвате и да ги вземате под внимание.Много от четящите диктовките ни дадени чрез Татяна смятат ,че чуват ,виждат или усещат нашите вибрации и ,че имат контакт,директен контакт с нас.Мили мои,не един път сме ви казвали че вашия свят е като бутерка ,свят на пластове,и че най близо до вас се намира низшия астрал,който е пълен със нискоразвити души или ,души на престъпници,алкохолици,наркомани, проститутки,убийци.Е мили мои,ако вие не се вслушвате в нашите съвети,указания,препоръки,ако вие не сте прочели нашите диктовки от първата до последната,то питам ви Аз,как можете да ни разберете за какво ви молиме.Вие трябва не само да четете посланията ни,вие трябва да ги прилагате в живота си,веднага,без отлагане.Вие трябва да направите живота си подчинен на нашето Учение,за да можете да не изостанете от вашето развитие.Вие трябва да се научите да говорите със сърцето си и да игнорирате всичко каквото ви нашепва вашия плътски ум тъй като не следвайки препоръките ни вие можете да се свържете със същества от низшия астрал,които шегувайки се с вас да се предствавят за този или онзи владика и да ви уверяват,че вие получавате послания именно от най-визшата форма на Битието.И тъй като много от вас,не ме разбират какво говоря,аз ви давам няколко точки ,по които, вие можете да прецените,давам ви един вид своеобразен тест за стълбицата на която сте стигнали във вашето развитие,.Така ще ви бъде по лесно да преценявате истинността на посланията ,които четете и нивото на развитие на получаващия послания.И така първо и основно правило : Подчиняване на целия ви живот на Нашето Учение.
Пълно вегетарианство.
Пълно въздържание от полов живот.
Живеете сред природата,а не в тези термитници ,в които сте се наблъскали и обърквате аурите си постоянно.
Имате абсолютна хигиена на вашите мисли,чуства и постъпки или по ясно казано, стараете се през по-голямата част от времето си да сте положително настроени,и дори работейки или каквото и да вършите, да го правите с положителни чувства и мисли,а не да критикувате,да не се подигравате,да не са гневите, да не злословите,да не клюкарствате,да не се обиждате,да не се разочаровате,да не крадете не само финансово,но и интелектуалния труд,да не се възгордявате и винаги при всякакви обстоятелства,да помагате на хората ,които имат нужда, и които ви молят,тъй като чрез тях ние правим тест за вашата състрадателност,добронамереност и милосърдие.
Да ограничавате до минимум събиранията с много хора ,посещаването на рок концерти и увеселителни заведения,с две думи места с нискочестотни вибрации,да прекратите некачествените си контакти,та дори това да говори и за вашите най-близки хора,Нашите Ученици живеят твърде самотно,те не се величаят,животът им е доста труден и в очите на околните са смятани за неудачници.Много са нещата във вашия илюзорен свят,които са като лопата с два страни.И дадено качество за високоразвитата душа ще бъде отбелязяно,като отрицателно,докато за посредствената душа,то ще бъде правилно и неговия плътски ум постоянно ще му повтаря,че той е велик и ,че това което прави е най-правилното.
Много е важно за нашите чела да се стремят към обединение, първо в мислите си ,а след това и в делата си. Нашите ученици на първо място поставят работата си за Твореца,Братството и Посланника ни в Русия.Нашите чела се стремят всеки Божи ден да прилагат нашето Учение в ежедневието си.Те не се стремят някой да гали егото им,да се величаят и да заемат престижни,ръководни длъжности.Напротив те скромно и като мравчици,работят денонощно за Изпълнение Волата на Бог ,и за Изпълнение задачите на Братството.
Моля ви възлюбений мои ,помислете си добре над това което ви казвам, преценете правилно мотивите с които пристъпвате към всякаква работа,повтарям мотивите,защото ако ви води вашата гордост ,тщестлавие,високомерие, ние се дистанцираме от вас и аз от моите чела,които не си взимат ни най-малка забележка,от това Учение.Много пъти ви казваме,че вашия свят е илюзорен,много пъти ви казвам, да ме призовавате при всякакви обстоятелства.Нека не ви притеснява това,че Аз Съм Ел Мория и да смятате,че не бива да ме товарите с каквито и да е ваши земни грижи,Не Аз ви Казвам : "Призовавйте ме!Призовавайте ме! Призовавайте ме!" Дали сме ви всички необходими инструменти и вашето сърце ще ви подскаже,кои са най-подходящи за вас , и пак казвам,че вече физическите натоварвания и вземане на енергия от вън,не е актуално за Новото време.Сега всеки трябва да се вглъби в себе си и да се промени,да стане добронамерен,позитивен за да изтъче тела от Светлина и Любов,защото ние ви виждаме като светлосенки и колкото по-ярко светите,толкова по по-чисти тела създавате,затова при вас е останала и приказката "Там горе, Бог всичко вижда".Разберете, ние не правим това, за да ни угодите на нас,ние искаме да ви помогнем по вашия път към Дома ,за да го преминете по най- лекия и безопасен начин.
Е, мили мои,сега след като прочетете това послание си помислете,толкова ли са чисти вашите тела, и на кое стъпало сте на вашето развитие.
Посланничеството не се дава, а то трябва да се заслужи още в предишни животи.Посланичеството е тежко бреме.
За това, ако обявилия се за посланник не е изчистил 51% от своята карма, той няма как качествено да приема послания.И ако се водят и общи служения,то вашата енергия отива за захранване на неговото Его,а вие трупате Карма.Моля ви пазете се,съдете по това,как се държат вашите посланици.Нашите посланници са милосърдни и добронамерени,те действат веднага след нашите призиви,те са безкористни,те са състрадателни.,те ще ви помагат с топли думи,а не със безразличие.Ще ви помагат по всякакъв начин.За това ви моля ,да бъдете бдителни и да ме призовавате мен или който и да е от Владиците ,за да ви се даде дара за различаване.Моля ви,времето е такова,че ще има много подводни камъни,а без нашата помощ и подкрепа ще вие трудно,дори невъзможно да се придвижвате.Посещавайте Моята обител в Даржилинг по време на сън,посещавайте Свещенната обител на този Възнесен Владика,с когото имате най-силна връзка,призовавайте ни и през деня,винаги когато усетите дискомфорт,напрежение,каквото и да е некачествено състояние на съзнанието.Призовавайте ни и знайте,че дори и да не ни виждате,то ние сме толкова близо до вас колкото не можете да си представите.И ние винаги ще ви протегнем ръка за да ви извадим от морето на вашия илюзорен свят,в който потъвате постоянно.Ние сме до вас постоянно .Ние само чакаме вашите призиви и енергиите на вашите молитви,и ще се грижим за вас докато и последната душа дошла във въплъщение и действайки осъзнато на страната на силите на светлината не потъне в илюзията.
Нека това преходно време ни направи сътворци и да работим в тясно сътруничество,Ние от Висшите октави на ефирния план и вие от физическата октава.Нека по-скоро се освободите от некачествените състояния на вашето съзнание,Нека Радостта,хармонията и спокойствието бъдат вашите състояния на съзнанието до края на това въплъщение.И Знайте,че за каквото ни молите, ще го получите,но то трябва да е съобразено с Божествените принципи.А животът си да подчините на Божественото ръководство.
Бях изключително щастлив ,че успях да дам това послание чрез Мария.Ще идвам при всеки,който изчисти своя храм ,за да пребивавам в него.
Поздравявам Светлината на Бога във Вас!
С Любов към вас !
АЗ СЪМ ЕЛ МОРИЯ!

6.45ч. край на посланието.

ЕЛ МОРИЯ

ЕЛ МОРИЯ
ПОСЛАНИЕ ЗА ВЯРАТА И СИЛАТА
5.23 ч.
ВЛАДИКА ЕЛ МОРИЯ

АЗ СЪМ ЕЛ МОРИЯ
АЗ СЪМ дойдох за да сведа до вашето външно съзнание,учение , което ви е необходимо на този етап.Днес ще говорим за вярата и силата.Както знаете Аз съм Чохан на Първия лъч, Лъча на вярата и силата.Затова мили чела,когато не ви достига вяра е необходимо и трябва да ме призовавате.Сега е времето,когато илюзията е много много силна и сега е времето ,когато вие трябва да устоявате буквално нападенията,атаките,вражеските енергии в дома,службата,в институциите и навсякъде.Как да си помогнете и как да постъпвате в това сложно време? Искам да ви припомня,че когато започнете да се занимавате сериозно с обучението,което ние ви даваме,а именно Слово на Мъдростта е необходимото за този момент учение,вашите вибрации постепенно започват да се повишават и вие започвате постепенно да изпадате от общия вибрационен фон,т.е не се чувствате комфортно в обичайната си обстановка , сред вашите близки и приятели,става ви все по-трудно да комуникирате с тях и търсите начин все по често да сте сами. Позната картинка нали? Скъпи мои чела,това не е толкова страшно и фатално,това е необходим елемент от пътя,който ви зове към Дома.Вие започвате да вибрирате на по- високи честоти и това е нещото,което започва да ви отделя от общата маса. Сега в момента на земята има представители на четири еволюции и можете да си представите каква е разликата в съзнанието между отделните индивиди. И съвсем нормално е всеки да е на своето стъпало на развитие и за това трябва да бъдете смирени,толерантни, спокойни когато се налага да общувате със хора наподобяващи зверове.Когато се извършват тези процеси ,тъй като в това преходно време всичко е закономерно,зная че ви е трудно,зная че ви е тежко,но някога и ние минахме през земното училище,и защото знаем колко е болезнен този преход при смяна на космическите цикли ,затова ви изпращаме тези послания.Те са като живителна глътка във вашия свят и те ви показват посоката на движение за дадения исторически момент.Винаги когато усетите,че започвате да наподобявате малък вулкан, т.е. да излизате от кожата си,винаги се обръщайте към мен с призиви и повели. Моля ви , не оставяйте в некачественно състояние на съзнанието дълго време.Не се потапяйте в илюзията,за повече от необходимото,не си заслужава да хабите енергията си за дребни неща и илюзорни моменти.Бъдете силни,но силата ще я получите,когато имате вяра.Не сляпа вяра,а осъзната.Вярата ви е необходима,като първостепенно качество и след придобиването и вие вече можете да се обучавате и при Чоханите на другите лъчи.Имате ли Вяра ,истинна вяра вие ще придобиете и качествата необходими за по нататъшното ви развитие към Божественния връх.Давам ви необходимия елемент в този момент.Молете за Вяра и ще я получите.Не можете да се справите сами без наша помощ.Не си мислете,че ще успявате сами да се справите, да устоявате,да се ориентирате.За това ви е необходимо да бъдете в постоянна връзка със нас.
За това е толкова необходимо да се сънастройвате на нашите октави на Светлината.Ще ви дам някои напътствия. Първото нещо,което трябва да направите когато се събудите е да отправите благодарността си към Великото Централно Слънце, към Великото Кармично Ръководство,към Единния Дух на Възнесените Сомни, към Единния Дух на Великото Бяло Братство ,на Елементалния живот - огън,въздух, вода и земя и на посланника на Великото Бяло Братство Татяна. След ,което си правите защита с призиви към Архангел Михаил ,повелята стълб от светлина и призиви,повели,диктовки,аудимедитации .Желателно е и по един Розарий на Майка Мария всеки ден.Дали сме ви всички необходими техники.Всеки ще намери ,най-подходящата за себе си със сърцето си.Ще ви припомня кога сте във синхрон със своето Висше АЗ.Когато усетите топлината,която се разлива около слънчевия сплит и гръдния кош, умиротворението и тихата радост в сърцето си,когато ви залее вълната на спокойствието вие сте на верния път и това е вашата духовна практика.И обратното щом усетите дисхармония търсете нещо друго,което ще ви уравновеси и ще върне момента на умиротворение във вашата душа.Моля ви да ме призовавате,когато имате съмнение в чистотата с ,която се дават в момента толкова послания,техники и аз ще ви подскажа истината.Но аз помагам само на ученици,които ми вярват ,които ме молят за вяра , и които следват осъзнато моите препоръки.Не се претеснявайте ако не се получи веднага нашата връзка.Вие, във вашия плътен свят не можете да усетите веднага нашите вибрации ,ако не сте изчистили достатъчно добре вашите низши тела.Но това,не означава ,че не ви чуваме и ,че няма да ви помогнем.Но аз се озовавам само ,когато виждам ,че вие проявявате постоянство,устременост и търпение.Ние сме до вас,до всички,които правите опити да изтъчете тела от Светлина.Ние ви обичаме и ви се радваме,когато виждаме как се борите с негативните състояния и как се стараете сами да се справите.А ние сме до вас ,ние сме на ваше разположение и чакаме само вашите моменти на призиви,тъй като във вашата природа е да повелявате, да се молите, а наше задължение е да се отзоваваме,да ви отговорим и да ви помагаме.Ангелите на Синия Пламък само чакат за да се притекат при необходимост във вашия свят.За това не се притеснявайте да ни молите за всичко,което съответства на Божествените принципи,само тогава помагаме,а не когато искате да галите своето его,и да ни използвате за вашите меркантилни интереси.Не казвам ви ,за такива призиви ние сме глухи и слепи.Помислете си добре.Свърши това време,когато можехте да използвате призивите и повелите за нечисти намерения.Сега времето се промени и вече ние действаме само с тези ученици,които са ни преданни и ,които са подчинили живота си на Божественото Учение.Ние помагаме на преданните и безкористни души.Бях малко рязък за финал,но някои от вас се заиграват доста в илюзията и именно към тях е финалния ми зов.
Бях щастлив да дам своите препоръки чрез Мария.Щастлив съм че все повече мои ученици започват да ме чуват и да посещават моята обител Храма на Добрата Воля в Дарджилинг по време на нощния си сън. Аз съм до вас и с вас мили мои чела и много,много ви обичам.
С цялата си любов към вас от моето във вашите сърца!
АЗ СЪМ ЕЛ МОРИЯ ХАН
Вондир 6.00 ч.ПОСЛАНИЕ ЗА СЪНАСТРОЙВАНЕТО
Ел Мория 19 септември 2010 г.

Здравейте скъпи мои чела.Ето,че пак имам възможнастта да ви дам кратко Учение , за дадения момент. Скъпи мои приятели,времето се променя,вибрациите се повишават и това не оставя незабелязано за някой от вас.Лошото е ,че повечето хора смятат,че това са закономерни природни катаклизми и ,че всичко ще мине и отмине.Не ,не и не времето се промени и за това казвам на моите преданни ученици:Време е за действие,време е да усилите вашите духовни практики,време е да бъдете в постоянна връзка със нас.Трябва постоянно да се стремите към спокойствие,равновесие и да балансирате енергиите си в това сложно време.Много е важно да търсите сънастройване първо с вашето могъщо АЗ СЪМ Присъствие , с вашия Висш АЗ и със нас Възнесените Владици.Знайте,че винаги,когато започнете да вършите работата на Братството ,огромни орди от тъмни същности си насочва към мястото където служите и към вас.Тъмните сили,сатанинските орди не искат да се разширява Царството Божие на Земята и те така умело манипулират съзнанието на хората с различни начини.С храна,напитки,дрога,лекарства,телевизионни предавания,реклами, некачественна музика.Замисляли ли сте се над това ? Къде давате вашата Божественна енергия? Замисляли ли сте се някога за вашето духовно развитие . Защо не се спрете за малко и не чуете какво ви казва вашето сърце , вашата душа.То страда , то се измъчва от безмислените ви препускания , в гонката за слава , пари , престиж . Защо не си помислите ,че вие не сте само това , което виждате в огледалото , вие сте могъщи косчмически същества,дошли на станция Земя за да завършите Училището на Живота.Вие трябва да се запознаете със Закона за Карма и Прераждане , вие трябва да се срастнете с Божественото Учение и да правите всичко в Името на Бог. Вие трябва в това въплъщение да вземете решение: Дали ще служите на Светлината или на тъмнината.Вие трябва да се върнете към изначалната си същност, т.е да си спомните вашия роден Дом . И от животинското съзнание да се извисите до Бого-човеци. Сега е необходимо да вземете това решение.Утре вече ще е късно.
Затова е необходимо , сънастройване ежеминутно със нас , за да не ви повлече водовъртежа на живота.Помислете си добре това ,което мислите днес , което правите днес , определя вашето бъдеще и бъдещето на вашите деца.Нали не искате те да страдат заради вашето пре калено самолюбие.
И за да не потънете в океана на живота ви давам това послание.Първо молете за вяра , след това за дарбата за различаване и за Божественно ръководство и Мъдрост и знайте,че всичко ще ви се придаде,но за това трябва да стъпите на Пътя на Посвещенията и да имате качествата на нашите ученици,а именно постоянство,смирение и търпение.
За днес е това .Ще дойда пак когато видя,че следвате нашите указания и в по-голямата част от времето си посвещавате над работа за Общото благо на цялото човечество , а не да захранвате собственното си его.
Бъдете бдителни,бъдете внимателни,бъдете безкористни.Раздавайте своята любов раздавайте своите усмивки.Творете Добро,творете Светлина ,творете Красота.


Изпращам ви своята Любов и Подкрепа.
Ваш приятел по Пътя Ел Мория хан!

Дарджилинг с езерото

Дарджилинг с езерото
Учение за Енергиите
Ел Мория 1 август 2010 г.
5.45 ч.


АЗ СЪМ ЕЛ Мория. Аз идвам за да ви предам Учението за Енергиитe.
Скъпи мои чела , дойде моментът , когато е необходимо да ви се обясни , какво започва да се случва със вас , когато приемете ускорено връщане на карма. Искам да ви споделя , че когато стъпите на Пътя на Посвещенията , то вие своего рода , заявявате на невидимия свят вашето намерение , а именно да следвате този път. Вие започвате редовно да извършвате духовни практики , започвате да се отказвате едно след друго от отрицателните си качества и състояния на вашето съзнание и именно тогава започвате да се сблъсквате с различни ситуации и изпитания във вашия живот. Държа да отбележа , че енергиите, които се отприщват буквално като лавина , са енергии от ваш минал живот или този живот и те могат буквално да взривят вашата психика. За това е необходимо преди да пожелаете да изчисвате интензивно кармата да си помислите добре , дали искате ускорено връщане или трябва да се извисявате от кармичните проявления стъпка по стъпка.
Моля ви помислете си добре .По- добре е кармата да се чисти по плавно. Ето това трябва да го приемете като напътствие вие , мои чела. И аз ви моля да го приемете!
Вие дадохте Обет , в Голямата , Тронната Зала пред Великия Бог . Вие заявихте , че се въплъщавате на Земята за да разбудите спомена за Истината , да проповядвате за Истината и да утвърждавате Истината . И сега АЗ искам да ви посоча точно това . Мили мои чела Аз виждам и зная , от Моето Възнесено Съзнание , че ви е много тежко . Сега , когато свърши цикъла Послания и вече единствен ориентир е вашето Визше АЗ и АЗ СЪМ Присъствие и посещението ви при мен в Дарджилинг , по време на нощния ви сън . АЗ ви моля да бъдете спокойни и уверени , че всичко се случва с най - малки загуби и по най - лекия начин за вашия жизне-
поток .
И колкото повече се занимавате с Духовни практики , толкова повече енергии отваряте и животът ви се струва невъзможен , труден , тежък , непоносим , но това е само на пръв поглед .
Всъщност благославяйте тези моменти , защото те идват за да се изчистят кармичните натрупвания и това е ясен знак , че вие не сте се заблудили , а сте именно на правилния път. Вие не си спомняте какво сте правили , какво сте чувствали ,какво сте мислили в предишните ви въплъщения. И поради това ви се струва , че Бог постъпва несправедливо със вас или вашите близки или ситуацията на планетата като цяло , след като ние ви молим да следвате Божественото Учение , а вие получавате удар след удар.
Е това вие виждате от вашето ниво на развитие, но това е правилния начин, та нали ако вие не изчистите 51 % от кармата си не можете да работите качествено за Общото Благо , за Бог и за Владиците, за човечеството , да получавате ръководство от своя Висш АЗ и съответно и от Нас . Защото ако вие , не се изчистите от некачествените състояния няма как да чуете и усетите нашето присъствие и послания от Нас .
А сега да проследим какво се получава ; Тръгвайки по Пътя на Посвещенията ,вие отваряте такива енергии , че може косите ви да настръхнат. И вие си мислите , че това което ви се случва е нереално , че не е нормално и защо точно на вас или на вашите близки , приятели , роднини . Но това е много по - реално от каквото и да било във вашия илюзорен свят .
И вие трябва да вървите и да вървите , все напред и само напред ! И знайте и помнете девизът ми " Очаквай неочакваното ! " Запомнете добре , никога не бъдете сигурни във каквото и да е . Всичко във вашия свят е илюзия огромна илюзия . Моля ви не се страхувайте от това , което ви се случва в момента или ви предстои да преживеете вие или вашите близки.
Не се притеснявайте от нищо и от никого . Зная, че сега някой ще каже : Добре му е на ЕЛ Мория. Нали Той си е Посветен и се чувства прекрасно , а какво ми е на мен ? Но скъпи мои никой абсолютно никой не е виновен за ситуацията , в която се намирате , и която вие сте създали с неправилните ваши мисли постъпки или действия в този или предишни животи . Вие и само вие сте отговорни за сложните ситуации както във вашия личен живот така и за състоянието на планетата като цяло . Само със постоянство и преданност , с молитвена практика и смирение ще успеете да преминете през тежките житейски изпитания. Знаете ,че Ние сме ви дали и продължаваме а ви даваме достатъчно техники и методики , които да ви ориентират в морето от илюзия , където пребивавате буквално постоянно . Необходимо е само да ги намерите със сърцата си и да ги прилагате редовно и резултатите няма да закъснеят. Постоянстно , Устременост и най - вече Вяра , безусловна , осъзната Вяра и Преданност към Бог и Йерархията на Светлината.
И запомнете скъпи мои чела , когато ви е най- тежко и , когато ударите следват един след друг , не се отчайвайте , а ме призовете , призовете и Ангелите на Синия Пламък и Архангел Михаил. Ние ще се озовем със скоростта на светлината и и ще ви дадем нашата подкрепа , защита и изцеление . Ето и един призив който е необходимо да казвате в всяка напрегната ситуация : " Дай ми овладяване на себе си Владико , равновесието ми да дойе от там!
Радостен Съм , че успях да предам това Учение , което е полезно в този момент за вашите души.
Прекланям се на Светлината на Бог във въс мили мои Чела !

Хранителя на вашите души
ЭЛ Мория Хан
Вондир
ПОСЛАНИЕ ЗА МЕДИТАЦИЯТА

1 септември 2010 г.
Владика Эл Мория


АЗ СЪМ Дойдох мили мои чела / ученици /. Ето ,че имам удоволствието да дам отново послание чрез Мария. Много се радвам на съвместната работа и очаквам още доста от вас да осъществят контакт с мен. Много се радвам ,когато виждам как се пробуждате от дълбокия сън и зная , че когато и да е , то по- рано или по- късно всички ще се върнете към Първоизточника. Но до тогава трябва да се потрудите доста . Казвам доста , защото за нашите чела времето тече ускорено , и е необходимо да усилвате духовните практики . За това идвам днес , за да ви запозная с начина на медитация в това сложно време.
Първо вие не сте на еднакво развитие в духовно отношение . Всеки един от вас е устроен по уникален начин и всеки един от вас се ръководи от това ниво на неговия Висш АЗ, на което той е успял да осъществи контакт. Сега искам да разширя тази тема за да ви стане по ясно , какво включва връзката с Висшия АЗ. Когато изчиствате отрицателните състояния от низшите си тела , вие успявате да отхвърлите карминия багаж и започвате да вибрирате на по-високи честоти . Така вие ставате по-чувствителни към нашите вибрации . Не мислете , че за всеки от вас усещанията ще са еднакви . Естественно , тези от вас които са се отдали изцяло на Нашето Учение и следват Нашите препоръки и наставления , ще имат доста осезаема и силна връзка с мен или , с който и да е Владика, ще имат препоръки директно от своето АЗ СЪМ Присъствие и Визшия си АЗ. Ще ни усещат доста осезаемо, тъй като Нашите вибрации са доста силни. Някой от вас ще имат послания по време на нощния си сън, но и тогава , ако вие не сте си направили надеждна защита има опастност да се свържете със същество от низшия астрал . Така ,че трябва да сте усвоили максимално нашите препоръки . Други ще чуват звуци , някой ще виждат цветове в третото си око. Много са начините за общуване с нас и за всеки от вас духовните методики са различни . Но истината е една , че на вашия път винаги ще се появи човек, който е стигнал до по- високо стъпало в духовното си развитие и вие ще го усетите със сърцето си. Винаги се ръководете от това как възприемате това Учение и как възприемате хората около вас и то при положение , че сте изчистили кармичния си багаж максимално , тъй като в обратния вариант вие ще съдите , клеветите и ще се дразните от това Учение от Посланника ни Татяна и по- високо развитите същества. А всъщност те са вашия маяк , те са вашия компас в това доста тъмно време.
Моля ви винаги да призовавате , когато усетите съмнение, винаги медитирайте върху дадената ситуация , и знайте , че ние винаги ще ви дадем подходящия знак , но той ще бъде като дадена книга, като светлинен сигнал , като идващо ехо. Ние не можем да се появяваме в пълен астрал, но винаги когато изборите са ви провилни вие ще ни усещате. Световете се доближиха ! Усещате ли ни ?

С много Любов Хранителя на вашите души Эл Мория Хан 6.26ч.

Владичица НАДА

Владичица НАДА
ПОСЛАНИЕ ЗА ТОВА
КАК ДА СЕ ДЪРЖИТЕ В ТОВА СЛОЖНО ВРЕМЕ

ВЛАДИЧИЦА НАДА
3 декември 2010 г.

Скъпи мои приятели. Ето ,че имам възможност пак да се докасна до вашите сърца , да стопля вашите души в това тъмно време на вашата планета Земя. Започват Светлите празници при вас, започва суетата и базкрайните препускания от магазин в магазин, от банкет, на банкет, от това как повече да се купуват куп ненужни неща. А всъщност както го казва вашата църква е пост. Поста скъпи мой не се състои само във въздържание от местна храна. Поста е ограничение, ограничение от всичко ,което не съответства на Божествения Закон. А именно Хигиена на мисли, чувства, постъпки, слова , действия.И не само от храна, но и от некачествени състояния на вашето съзнание, като критика, осъждане, злословене, обиждане, жалост към себе си, стремеж към охолен живот, незачитане на друго вероизповедание, унизително отношение към бедните и различните, живот на чужд гръб, лъжа, грубост, демонстрация на имане , да мислиш че си над закона, недоверие към хората , Бог , Учителите и преданните, наличието на раздразнителен тон, невнимание още доста неща.А би трябвало да ги замените със тези 10 качества;
1. смирение
2. доброта , любов
3. съчувствие
4. скромност,
5 . доверие към хората
6. честност
7.чест,дхарма,
8. Дух на сътрудничество
9. Прослава на Бог като Творец на всичко съществуващо.
10.Любов към Духовния Учител.
Скъпи мои приятели , ако преди години нещата, които ние изисквахме можеха да се заобиколят, да не се вслушвате в тях беше допустимо, сега времената се измениха, и ако ние правим това даваме насоки и препоръки, чрез различни наши посланици, сътрудници, то ние го правим с толкова много любов за вас, щото да не се задъхвате от недостиг на Божествена Енергия, която вие така щедро отдавате на телевизия, реклами, рок музика, на вестници, на най-различни списания,сайтове, магазини, Търговски центрове и какво ли още не. Вие трябва да се отделите от масовото съзнание час по скоро и да започнете вашето осъзнато служене.Служенето за добруването на планетата Земя, служене за Благото на цялото човечество.Сега, защото след време ще бъде късно.Започнете от днес, от дребните, ежедневни неща. АЗ ще ви подскажа какво да направите , АЗ ще ви дам препоръка ,как изпитвайки любов, а не досада можете да вършите вашите задължения, защото много ви обичам и искам да се чувствате добре. Желая да ви помогна да преминете това преходно време с възможно по малко катаклизми, болести, неудача, мъки.
Вие можете вършейки ежедневната си работа да изпитвате най-възвишени чувства, т. е да благославяте всичко, което правите, да го правите в " Името на,Отца, Майката , Сина и Светия Дух." Вие можете да изчиствате пространството с вашите светли мисли и да съграждате светло бъдеще за вашия дом, семейство, град, държава.
Вие можете да помолите ангелите да ви помагат. Вие не сте сами. Вие имате стотици,хилади невидими помощници. И това е положителната енергия, която вие по право можете да призовавате, а не да търсите разни врачки, баячки, шамани, и " вещи в занаята",които да ви помогнат.
Ето един призив ,който можете да използвате преди всяка работа;" Господи, благослови днешния ми ден и тази моя работа...,*************************************************
която извършвам във тази физическа октава,съгласно Твоята Свята Воля. Да бъде Твоята Воля. Амин.
Благодаря Ти Отче Небесний !
*********************************************************
Така благославяйки всичко , вие ще пречиствате пространството във вас и около вас.
Много химикали, много некачествени храни заливат вашите магазини, на опаковките не се пише истинското съдържание, за това благославяйте храната , за да я пречиствате.Вие не можете да се преборите с цялата хранителна, фармацехтична , финансова , политическа мафия, но придържайки се към Нашето Учение и Сънастройвайки се към Нашия Свят, вие ще бъдете под нашите грижи и опека и нищо лошо не може да ви сполети.
Разберете мили хора, ние ви обичаме, ние ви мислим само доброто, ние желаем този преходен период да го преминете заедно с Нас , за да го преминете с минимални загуби, болести и тегоби.
Разберете, вибрациите на Земята се повишават постоянно, и ако вие не спрете с " любимите си привички " като; наркотици, алкохол, никотин , рок музика , безразборен секс, аборти и куп други некачествени състояния на съзнанието като, злоба, яд , агресия клюки, интриги,и др. подобни, то вие ще боледувате, ще страдате . И ако преди вашите не толкова добри постъпки се проявяваха в следващ живот, то вие още сега ще усетите колко лошо мирише това, което сте сътворили с вашето неразумно отношение, към вас самите и към околните хора. Защото само един голям егоист няма да го е грижа за това какво става около него и с неговите близки, роднини, приятели. За това защото всеки от вас носи Божествената частица , за това защото всеки от вас е дошъл за да свърши своята мисия на Земята , за това ,че всеки от вас е дошъл за да свидетелства за Истината, Светлината и Любовта, за Това ви е необхоима промяна още сега.
Защо не опитате. Та вие дори не си правите труда да ни помолите за помощ. Толкова сте се сраснали с материалното, толкова сте потънали в илюзията, толкова сте се покрили с Майя, че дори не можете да изречете. " Господи, ела и ми помогни сега!".
Знаете ли колко е страшно ,когато душата умира? Знаетели ,колко безполезно е когато преследвате властта, парите, престижа, коли, вили, яхти, високи постове, а Душата ви е мъртва?
Има още време , има още възможност, спомнете се какво ви е необходимо за да се чувствате щастливи, не е това, което мислите. На вас ви е нужен покой, на не покой от външна изолация, а покой вътре във вас, вътре във вашето сърце и душа, покой,будхически покой, който ви отделя от физическия свят.Само тогава ,когато сред най-голямата тълпа вие си спомните за Нашия Свят в своето сърце, само тогава вие сте победили своето его, само тогава ,когато постоянно през целия ден държите в съзнанието си образа на нашия свят и казвате призиви на всеки час ,само тогава вие сте истински защитени и не само вие, но и вашето семейство,близки домове, градове ,държави . За това има места където четейки и приемайки нашите послания стават много по-малко или изобщо няма природни катаклизми и бедствия, и обратно там където не се четат посланията ни и липсват наши преданни сътрудници вие сами сте свидетели на безумието , което човечеството е сътворило за милиони години и ,чистенето на чиято карма тече сега с пълен ход .
Много е важно да се вслушвате в нашите препоръки. Разберете ни .Ние не го правим за нас. Ние го правим за- ради вас и поколенията след вас.Вие не живеете в подобаващи условия.Вашият свет вече прилича на обор.Искат се нови условия,в които да живеят вашите деца и внуци.Искат се нови условия за развитие на идващите деца от Новата Раса " АЗ СЪМ "!
Помислете скъпи мои приятели ,сътрудници, имате все още време да се събудите от сладкия сън на илюзията и да разберете, че всичко, което е около вас като блага на цивилизацията е само начин да разпилявате вашата Божествена Енергия.
Вижте ,помислете колко предавания има за духовното ви развитие и усъвършенстване, вижте колко телевизии предават за истинските, стойностни неща в живота. Безкрайни сериали, никому не нужни щоу програми с меркантилна насоченост ,заливат денонощно вашето съзнание, а най-важното , че планетата Земя се задъхва под вашата технократска ,бездуховна цивилизация никой не алармира. А Земята отдавна предава сигнала SOS!
Моля ви помислете си добре. Моля ви търсете енергиите на Хармонията и Красотата Светлината и Любовта във вашият свят. Възпитавайте децата си в търсене н на Покой и Хармония!


АЗ СЪМ Вадичица НАДА. Предала това послание с много Любов към вашите сърца.

ГУАН ИН

ГУАН ИН
ПОСЛАНИЕ ЗА СЪСТРАДАНИЕТО

ГУАН ИН
9 ДЕКЕМВРИ 2010 г. 6.00 ч.

Скъпи , мои приятели , ето че пак имам възможност да се докосна до вашите сърца. Днес ми се иска да поговорим за състраданието, милосърдието , добрината, която вие трябва да научите да излъчвате в това въплъщение, или поне да се опитвате да го прилагате на практика.Много е трудно ,когато сте заети със себе си 24 часа в денонощието, много е трудно ,когато вие смятате ,че трябва хората , с които живеете , работите , или общувате да се държат с вас като към Бог , а в същото време вие да не правите и най- малкото усилие да излъчвате смирение , любов , хармония , спокойствие , състрадание , добронамереност и милосърдие.Как може вие, да искате нещо от другите , когато вие самите не го притежавате и съответно не го излъчвате. Вие , които сте запознати с нашето Учение " Слово на Мъдростта ", дадено чрез Татяна, знаете много добре ,че сте енергийни същества и следователно, вибрирате постоянно на различни честоти. Поради това, каквито чувства създавате с такива ще ви бъде отвърнато. Не е необходимо да променяте хората и ситуациите , можете и е необходимо единственно да промените себе си като отношение , разбиране , загриженост. Не можете постоянно да изисквате от другите хора , трябва да съумеете и да се раздавате.
Само ,че сега искам да ви уточня точно този момент, тъй като много от вас като прочетат това ще си кажат; - Е , аз постоянно давам , пари , дрехи, подаръци , храна. Да , така е , и така трябва да правите , но това е само физическото проявление на вашето същество. Само, че вие имате както знаете , и финни тела , тяло на мислите , тяло на чувствата , тяло на постъпките. Е , сега да помислим малко. Вие правите всичко , което във вашия свят се смята за Богоугодно и правилно , но за Мен и Владиците, за нашия Създател не е важно какво правят ръцете ви , а какво излъчвате със сърцето си.Ето я финната граница между илюзията и финното възприятие на нещата. Не е важно колко духовна литература сте изчели , не е важно как се титуловате , като Посланници на Мира , като Радетели за Благотворителността и какви ли още не, измислени от вашето външно аз понятия. За този момент е важно само вашето лично отношение с Бог , и това какво правите със сърцето си. Дали ,когато вие давате пари за някаква благотворителност , го правите с чисто сърце или го правите от страх, пред грешките си и не го правите само за да се покажете пред хората и да погалите пак собственото си его. А в същото време продължавате да критикувате , осъждате , да се гневите ,да крадете , да се съмнявате и продължавате да потъвате в илюзията като висите с часове пред телевизорите си и в интернет. Много е важно да имате чистота на мисли, чувства и желания. Знаете ли ,сега ще ви кажа още нещо , което е много важно, това че много от вас дори четейки Нашите Послания продължават да се държат неподобаващо.Вие продължавате да злословите, да се държите неподобаващо за Деца на Светлината.Вие знаете , че с посланието , което ви даде Санат Кумара на 16 ноември 2010 ви беше оповестено ,че от този ден вие всички ,които четете Нашите Послания ставате сътрудници на Свелината, но питам ви аз скъпи мои , вие подобаващо ли се държита за такива.?
Не смятате ли ,че вече е време да пораснете и да престанете да се заигравате в илюзорния свят около вас. Не смятате ли , че трябва да погледнете осъзнато на всичко , което ние от толкова дълго време ви даваме нанизано като бисери, а вие така безотговорно го разпилявате . Дори във библията е написано " Не хвърляйте бисерите на прасетата " . На нас не ни е необходимо да следваме това Учение. Ние минахме по този път в нашите земни превъплъщениея. То и жизнено необходимо за вас , за да можете да следвате правилните ориентири, както ние ви ги даваме, чрез различни сътрудници на Земята . Сътрудници , които са доказали своята преданност към Братството, към нашите Посланници до сега. А вие какво продължавате да правите. Критикувате ,съмнявате се , злословите , тъй като не сте подготвили храма си за Висшите Енергии значи , никой не е в състояние да е Наш Проводник. Да , така смята вашето външно "аз", но АЗ , ГУАН ИН ви казвам , че ако вие се смирите пред Нашите Слова, пред това , което ви даваме като Указания, ако вие приемете Нашия Посланник Татяна с цялото си сърце и душа , то вие много скоро ще постигнете голям ръст във вашето съзнание , който ще ви придвижи много напред по пътя на вашето духовно израстване.
Единственото необходима нещо , което е необходимо да направите в този момент е да подчините вашия живот на Божественото Учение и на Божествените Принципи. А за това вие имате необходимите диктовки , които сте длъжни да усвоите в цялата им пълнота започвайки още от днес.
Времето е малко , времето е съкратено за избраните. Времето е съкратено за всички вас , които си спомнихте за вашия истински Дом и поехте по Пътя на Посвещенията. За това ви моля, Аз ГУАН ИН Богинята на Състраданието и Милосърдието , умолявам ви , работете върху себе си. Спомнете си древната мъдрост , с която Бог ви изпрати в това въплъщение на Земята мъдростта " Опознай себе си ".
И знайте ,че вие никога не сте сами по пътя към вашия Истински Дом.
Ние , вашите по -големи Братя и Сестри, милиони ангели и елементали сме винаги до вас като помощници и пазители. За да може да минете по- плавно и безболезнено по времето на това преходно време, когато енергиите са толкова силни.
Повярвайте ми ,моля ви , това не са празни измислени приказки , това е самата Истина. И вие дойдохте в това тъмно време на планетата Земя точно за да свидетелствате за тази Истина.
Сега е времето за правилния избор, на кого ще отдадете сърцето и душата си и на кого ще служите ? На коя страна ще застанете? ; - На страната на Светлината , която ви дарява Безсмъртие или на страната на Илюзорния ви свят , който много скоро по Касмически мерки ще потъне под вода и ще последва съдбата на Атлантида и Содом и Гомор.
Днес е денят на истината! Утре ще е късно !


АЗ СЪМ ГУАН ИН вашата преданна сестра по Пътя за Дома


Това е медитация с ГУАН ИН и мантрата ,която Тя ни дава ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ. Мантрата на състраданието и милосърдието. Медитирайки върху нея и ще почувствате хармония и покой .

Мария Михайлова
2010 г.

ЕЛ МОРИЯ ПАЗИ РУСИЯ

ЕЛ МОРИЯ ПАЗИ РУСИЯ
БИСЕРИ НА МЪДРОСТТА

ВЪЗЛЮБЕННИЯ ЭЛ МОРИЯ

ПОСТОЯННО СЪРЦЕ

Побликувано от Самит Лайдхауз

том 1 № 1 - 15. 08. 1958г.

Към нашите милостиви читатели, посветили се в служба на Любовта по целия свят :
На сърцата, които се надяват на Него с постоянство, е било казано , " Тази надежда , милостива надежда, която таят нашите сърца,нашите преданни / постоянни /сърца " Моето възразяване за това е "Тази надежда,която съхраняват нашите сърца милостиво : това е милост, това е милост, надявай се на постоянство.
Да истина е ," Вие никога няма да почувствате недостиг на вода, докато кладенеца не пресъхне"./ Възможно е някой от вас да мислят за това няколко дни, така както ежеседмичното освобождаване към вас на Живата Вода на нашите наставление бъде отсрочено. / Постоянно ,вечно струящо от източника - благословенно утешение на измъчената жажда за пътешествия. На всеки от вас беше дадена възможност от Великото Кармично Ръководство и вашия собствен Господ-Любов, вашия собствен индивидуализиран АЗ СЪМ Присъствие, да запълните мястото на Божественото служение на живота.

Сега, моята постоянна надежда е велика, някои да помислят, наистина е велика: доколкото моята надежда е, да може във всяко място където ние виждаме необходимост за постоянни служения там ние ще бъдем единни с Вас.

Тази дейност е предназначена, да можем практически да помогнем на усърдно търсещите Истината ,така също и на служителите посветилите /себе си/ на това. Този - канал , път, е това чрез, което могат високите надежди на Небесата да бъдат съобщени на тази Земя. Това също е невидим за /човечеството /храм на Светлината и на Любовта,от който ние от Възнесените сомни, можем да освобождаваме за Вас Бого- Мъдрост свише в съвместият опит, да ви помогнем да достигнете до нас и до нашия свят през завесата майя.

Така нашите обединени енергии ще намерят устойчиво закрепване в човешкото царство и така ще можем ние да помогнем на Вас, и на всички които вземат под внимание нашите думи , за да избегнете много от капаните, които са в изобилие във вашия илюзорен свят. Тази помощ, която вие приемате от нас ще ускори вашето духовно развитие до толкова,че вие ще избегнете много страдания. С такъв образ ние сме съгласни да събираме снопите от добре свършената работа в Божието хранилище на Любовта, предлагайки нашето обединяване като дар на Владиците на урожая.
Когато съзнателните чела дойдот при нас за помощ и освобождаване от своето човешко страдание и търсят помощ за своето духовно придвижване и желаят да служат със своето собственно Присъствие на Бога АЗ СЪМ и на нас, това всъщност е истинското Служение и за нас е голяма радост да им дадеме от нашата мъдрост.

Тази мъдрост естественно,ще бъде окончателно постигната от нас, когато пред нашето възнесение ние победно ще дойдем чрез огъня на човешкото страдание, така също чрез ритмичните практики ,достигайки възвишени съзвучия с нашия Божествен Източник в течение на безчислените периоди на медитации и съзерцания за Неговата Слава , която е проявена непосредственно в самите звездни небеса.
С такива образи,които ние откриваме на нашите чела и пътя и средствата на нашите собственни достижения, нашите чела стават напълно просветени с тези знание и с практически средства , за да помагат на себе си и на другите.

Сега, милостиви и любезни читатели, мечтайте за това - ако вие искате фантастични физически странствания към нашите места,виждайки себе си в не голяма група на някакво екзотично място в Тибет или Индия, където вие очаквате да чуете Великото Слово за посвещението,където много хора предполагат ,че то ще ги освободи от всички трудности веднага и незабавно.

Помнете навсякъде където сте вие там е и АЗ СЪМ. Както знаете нашата работа трябва да я вършите безкористно с факела на искренността и постоянството в служенията.
И вярвам,че Вие ще ми простите за забележките и наставленията , които ние ви даваме в поредица от послания и аз зная,че вие няма да прекратите опитите си да извършвате вашата незрима "настройка " с Вашето Собственно възлюбенно АЗ СЪМ Присъствие и с Нас.

Само се дръжте здраво за Божията Десница, за вашето Собственно АЗ СЪМ Присъствие и за Възнесените Сомни във времето на Тъмнина, както и във времето на Светлина, вие можете винаги да намерите Средния Път, който е живял възлюбенния Гаутама.
И вървейки по този Среден Път , няма да останеш покорен , за да бъдеш зависим, нито толкова висок , за да станеш нечестив. практикувайки в живота Средния Път, Вие ще намерите пълно успокоение : вседствие на това Бого-утешението на света ще призовава при изпълнение на виолетовия трансмутиращ пламък, ако вие съзнателно заглушавате гласа на вашите желания.
От Дарджилинския и Хималайски храмове към вас в момента потичат потоци на защитата и изцелението, както и сладкия аромат на цветя и на кедрово дърво. И последното,но не маловажно, което произлиза чрез нашата Божественна Дружба е посланието на Добрата Воля, Божията Воля към Вас!


Ваш Послушен Слуга-
МОРИЯ ЭЛ

Картина на ЕЛ МОРИЯ

Картина на ЕЛ МОРИЯ
БИСЕРИ НА МЪДРОСТТА

ЭЛ МОРИЯ
1.03 1981 г.

Посветителя на Божията Воля идва, за да посвети челата , които съзнателно сътрудничат с Волята на Бог

Съвършенството си достига с практика

побликувано в Самит Лайтхауз
том 24 № 57 - 1. 03 1981 г.

И така, първите ще бъдат последни, и последните - първи.

Какво да кажа, ако дойда да посветя сътрудниците на Господ в Божията Свята Воля / и ще намеря, какво / някой готови, а някой - не ?

Посланникът ме пита мен : " Какво да направим ние ако сме готови о, Господи ? "

Поради това аз идвам , и АЗ СЪМ посветителя на Божията Воля във вас, и вие да можете да встъпите в съзнателно сътрудничество с Господ Майтрея заради спасението на своята душа ! Чела, които съзнателно сътрудничат с Божията Свята Воля - този тип чела, са челата с които ние работим и върху, които е благоволението на Санат Кумара.

Как можем ние да възвисим до съвършенство вашите сърца, ако човек поначало не възвиси сам себе си, изучавайки страница след страница нашия дар - Перлите на Мъдростта, явяващо се не само част от Нашето Учение , на и Свято Писание записано в самото огнено сърце?

Благословенний, възвисяването на индивидите по пътят на програмирането - чрез необходимите средства, автоматически предавайки на човека другото - не е законно. Ако така се направи,то означава просто да се създаде робот, ослушен на Волята на Бог нещо като електрически помощник, подобно на машина освобождаващо човека от тежка и изнурителна работа. Но ние членовете на Дарджилинския Съвет не сме заинтересовани от такива механични помощници за нашите служения, тъй като ние не смятаме,че се занимаваме с изнурителна работа, от която искаме да се освободим, създавайки изкуственни чела.

Разберете ме правилно! В нашите разпореждания е всяка наука на материалната вселена за изготвяне на такива механични помощници бидейки с духовни или химически средства. Ние прекрасно знаем науката за тялото, мозъка, централната нервна система и чакрите ,от които зависят измеренията на живота. Ние много добре сме запознати с методите на генетиката. Ние добре сме запознати и със използавнето на химически вещества за достигане на крупни резултати. Но благословенний, нашият път - е пътят ,който използва само такива средства, които оправдават целите на възнесението в Светлина : при това единствинния приемлив стандарт за достигане на тези цели се явява съзнателното изразяване на свободната воля и Бого- справедливостта.

И така, какво съм длъжен да кажа , ако намираме едните за готови, а другите не са готови към изпълнението на Волята на Бог? Едни със голямо старание освобождават своето съзнание от всичко, което не е живото Слово в сърцето : изчистват себе си с Виолетовия Пламък, те са станали във висша степен чувствителни : те са показали себе си като неистови воини в борбата с падналите. Другите са си позволявали да се увличат във собствените си слабости и да бъдат механични и робоподобни в изпълнението на Словото.

Това е прост път- да програмирате себе си за механично изпълнение на това, което правиш, да излизаш от телесния храм в същото това време, когато тялото повтаря светите молитви, които престават да бъдат святи, поради това,че не са изпълнени със святост. Благословенни сърца, не преставайте да прилагате усилия. Не позволявайте да се обгърнете с илюзията на живота , а приемете отговорност за своята карма,която сте сътворили в близко и далечно бъдеще, която се намира на повърхността.

Ако вие обичате / а аз се моля за това вие да не се боите да обичате себе си /, ако вие по - настоящем обичате както обича Бог, то това чувство не се явява любов във вид на любов само към вас и вашите близки. Това е любов във вид на съвършенно състрадание , чрез която вие ще осъзнаете достъпността на лъчите на Бог , които ще ви позволят да влезете дълбоко и все по-дълбоко в съзнанието на своето могъщественно АЗ СЪМ Присъствие. Това изисква прилагане на усилия заради свети цели! Това изисква напрежение и бдителност.

И така ние идваме в Общината в преломен момент, когато няколко от тези, които се намират в организацията дълго време приемат само себе си като разбиращи, че само техните мисли, думи , постъпки са угодни на Господ. Но даже Иисус Христос в своето последно въплъщение се стараеше ежедневно да следи за това, неговото ежедневно приношение да бъде обновлено със Светия Дух, неговото собственно сърце да стане приемане в очите на Господа Бог. Той никога не е считал, че количеството светлина, което той е проявявал ден след ден е длъжно автоматически да се обърне към него, само защото е избран да изпълни своята мисия, или поради това, че е бил А в а т а р.

Автоматичността в действията са присъщи на Земята. Те усилват изкуственото създаване на лъчите и вибрациите, много от които се направляват от силите на злото. Така както вие сте запознати със заговорите на Нифелим, аз съм убеден ,че на вас няма да ви е трудно да видите,че те също са намерили способ да задържат творческата активност в умовете на Божиите деца. Те се добират до този път ,просто с изменението на мозъчните вълни, създавайки или променяйки определени магнитни силови полета, съществуващи на планетата и даже преднамерено изменяйки климата, поддържат такива образи в съзнанието за промяна на сътоянията и поставят преграда към опита на учащите за обединяването с вътрешния Христос.

Сега падналите ги грози смъртна опастност, и поради това те не се спират пред нищо , за да задържат народа на Земята в подконтрол, невежество и некачественни състояния на съзнанието. И те за да изпълнят пъкленото си дело заставят да се премълчава за истинските пророци и осъждат истинското Учение на Възнесените Владици.

Поради това е необходимо да разберете, вие трябва да бъдете бдителни. Това е битка - за силните , а не за тези , които си позволяват механично да се отнасят към пътя на възнесението. Аз ще ви дам възможност да се сравните с тези, които съзнателно служат на Волята на Бога, с волята на Майтрея и с всичките нас , които сме се събрали в Дарджилинг , безпокоейки се за изпитанията на душите на Светлината, които се намират във въплъщение на Земята.

Да бъде повече усърдие - не уязвимост, не самобичуване, а живост, ускорено съзнание. Откажете се да мислите само за собственната си персона , и се замислете за самата сърцевина на Божията Воля! Позволете на себе си да се ускорите. Позволете на себе си да установите връзка с Разума на Бог!

Сега съществува много крехко равновесие между всички чела на моя пламък и мен , между всички ученици на Господ и Възнесените Владици и собственното могъщо АЗ СЪМ Присъствие на ученика. Ние няма да рискуваме да влезнем и да подтикнем или да ускорим съзнанието, ако не видим усилие от ваша страна, ваша отзивчивост да направите очакващата от вас нова стъпка. Ангелите стоят в готовност, но за да се придвижвате по стълбата , сте длъжни да го направите само вие.
И така ,тези които откликнахте веднага на моя зов с цялата си готовност за приемане на Нашата Светлина, се подготвихте добре, а тези , които приемат като задължение да стоят с нашите отряди, идват с празни ръце, тъй като те забравиха за плода на усилията. Давайте вече да не се събираме заедно по-навик или механически. ДАВАЙТЕ ДА ПРИСТЪПВАМЕ КЪМ ОЛТАРА С РАДОСТ,
ТЪРЖЕСТВЕННО КАТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ. ДАВАЙТЕ ДА СЕ СЪБИРАТЕ С ОЧАКВАНЕ ЗА ЧУДО И С ЯСНОТО СЪЗНАНИЕ, ЧЕ НЕБЕСАТА И ЗЕМЯТА СА ЕДИННИ !

Колкото повече вие разбирате причината за падението на човека,толкова по ясно ще осъзнаете: светлината на Реалността във вас никога няма да извърши падение, а вие чуждестранци живеещи тук в пълната местност от векове изпълвайте своите дрехи.Настана време да се приддвижите напред. Настана време да отворите очи и да видите състоянието на Света. Настана време да обърнете максимум внимание на собственния аватар- / на слизането на Бог в храма по пътя на ежедневното осъзнаване на избора на свободната воля : да бъдете или да не бъдете Бог във въплъщение /.
Вие можете да станете Словото във въплъщение, но не по пътя на самоумилението или самовъзвишаването, а по пътя на обединяване на душите с Бого- Реалността. За съединяване със собственното Бого- съзнание на вашия живот, вие сами сте длъжни да си издигнете до такава степен вибрациите, където вашите честоти и честотите на Бог съвпадат и се сливат.
За това аз идвам индивидуално при всеки. Аз идвам с лъча от моето сърце, който сега аз изпращам на всички чела на Эл Мория. Моето Алмазено Сърце , усилено с Алмазеното Сърце на Майка Мария ще обгърне вашето сърце, ако ние го намерим за готово, да бъде така. Девите служещи на вас, и порцията огън , който се добавя в синия листец на вашия трилистен пламък. Във същото време този огън заставя да се поддържат листенцата на мъдростта и любовта в съвършенно равновесие с / листенцето на волята/. Тъй като волята на Бог ,това е Благо! И ще се познае мъдростта и любовта.
И така всеки е готов да получи сега ускорение, а всеки, който не е , е длъжен да се подготви за следващото ми идване. Старанието в ученичеството носи разнообразни награди - разнообразни преживявания на живото Слово.
Какво ли не бихте дали или променили за да чувствате нашето Присъствие във вашето сърце, да чувствате Бог във вид на огън от любов изпълващ ви със височайша радост.? Вашето сърце , което е готово да приеме Светлината от Сириус, трябва да застане на стъпалото на Безусловната Любов. И когато ние дойдем и Гуруто на вашето сърце
влезе вътре, нима не е височайшо преживяване във вашия живот? Аз ви питам вас драги сърца. / " Да! " /
Как несеризно мислите за това , как вашата активност, развлечения или удоволствия и стремежи могат по някакъв начин да се сравнят / или дори да са равни / с приемането на вашия Гуру във вашето сърце и приемането на Гуру във вас.
Как леко трябва да дойдете до това състояние, когато " за баланса" както някой говорят всички тези вещи да се считат като равни със стремежа към Бога!
Святий, единственно ,трябва да знаете, че това не е така. Хората по света не ви съветват да се отказвате от религиозния път, те ви препоръчват да го следвате с мяра. Каква е тази мяра съгласно техните стандарти и нашите собственни.
Религията свързваща душите с Бога, е висшия смисъл на живота за тези , които се отделят от света на майя, и който осъзнава ,че всеки опит е предназначен само за овладяване на душата в мастерството. Тъй като единственно , вярно, че вашата душа може да се съхрани и да вземете със себе си, когати вие отидете в другите октави, - ето вашето богатство от опита в живота ви на самоовладяването. Вие не можете даже да вземете опита, не говоря също за сребро и злато или изживяния ви живот. Мимолетните спомени: но същността, квинтэсенцията на плода на живота, - ето това е самоовладяването.
Оценявайте това, което ,вие правите в живота. Увеличавате ли вие самоовладяването вътре и отвън физически, ментално и духовно със своите стремежи към него ден след ден? И ще достигне ли увеличение вашето самоовладяване, което вие възлагате във вид на дар на олтара, заради милостта на Бог и неговата милост?
/ Важно правило е/ да подредите приоритетите в живота. Вашите достижения трябва да бъдат безсмъртно Слънчево Тяло. Това е бяло огнено тяло.Това е проводник на съзнание. То стои над всичко, повече е от всичко механично и повече от всякакви научни открития, тъй като последните могат да станат- а в някои случаи трябва да станат - оръдие за обръщане към светостта и даже към пътя за самоовладяването.
Нека всеки да се вслуша в повелята на сърцето си , тъй като сърцето ви ще ви извести за опастността, която ви застрашава. То ще ви извести за дестабилизиращите вибрации, чийто източник може да бъде механическите вибрации на алтернативните лъчи като това планетарно тяло, така и други подобни. Сърцето ще ви подскаже, кога на вас ви е необходима повече Светлина, кога на вас ви е необходимо да увеличите с решителни укази които са ваше разпореждане.Аурата трябва да бъде заредена и свръхзаредена, за да може душата да бъде свободна от психическото, психотропно и психоделическото вмешателство.
Благословенни сърца, тази светлина , която ви е необходима незабавно, може всеки час да идва при вас много бързо и динамично, ако вие давате огнени укази към моето сърце вместо дълги часове повтаряне на /повели/ . Единствинно , когато повторението се прави от цялото ви огнено сърце, тогава вашия призив приема мантията на защита за цялата Община на Светлоносци по целия свят.
Слушайте внимателно- тъй като АЗ СЪМ Эл Мория - Владика на Първия Лъч ! Аз няма да ви разкривам сега абсолютно всичко, което ми е известно, всичко, което аз зная, което се проявява и е в проявлението на Земята. Аз реших да дойда с цел да ви въодушевя, да ви вдъхновя, да ви убедя и да потвърдя това, че вашия път с Възнесените Владици е надежден само в такъв случай, ако вие правите това всеки ден.
И тази илюзия , която ви обкръжава , няма да има никакво значение, ако вие следвате това всеки ден, и каквито и образи на колективното съзнание и на отделни групи да ви обгръща, то няма да има силата да ви отдели от единението с Живия Христос.
Благословенни сърца ,това е факта, при който вие се намирате в едно и също място заедно със други или във един и същи клас
,или сте започнали да служите в една и съща година не гарантира ,че вие имате еднаква степен на достижения. Съществува само различия в ускорението на Христо - съзнанието и в осъзнаването на Святото Христово АЗ в тези ,които са се събрали сега тук, вас ви порази този спектър от най-малкото до най- великото, единственно всички се явявате последователи на Великото Бяло Братство и могъщественно АЗ СЪМ Присъствие.
И така, да здравей ививидуалната работа и прилагането на индивидуалните усилия. Не е необходимо да се устройвате удобно, да се опирате на благостта и светостта на праведника, който непрестанно се моли: нека всеки да определи сам своя собствен момент на подем " по скалата " на височайшите вибрации на могъщественното АЗ СЪМ Присъствие.
Тъй като на всеки предстои да стои сам в часа на възнесението. Всеки е длъжен да стои, обединявайки се с могъщественното АЗ СЪМ Присъствие. И, мои възлюбенни, за това е нужно да се учите. За това трябват ежедневни тренировки, за това трябват практики.
_______________________________________________

Тази диктовка на Эл Мория е дадена чрез посланника на Великото Бяло Братство Элизабет Клэр Профет във неделя, 1 март 1981 година, в Камелот, щат Калифорния.

ЕДНО ОТ ВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА ЕЛ МОРИЯ

ЕДНО ОТ ВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА ЕЛ МОРИЯ
СЕРГЕЙ РАДОНЕЖКИ " ДАР НА ОЧИСТВАНЕ"
Из книгата на Валентин Сидеров
" Вангелия и Людмила "

Ванга беше силно вярващ човек. Безусловно спазваше всички православни обреди. Дори порица българското духовенство за това,че за разлика от руското премина към новия календарен стил, нарушавайки обичайния ред на църковни празници./1/ Независимо от верските и предпочитания - това обикновенно ставаше след кратковременните и състояния на транс - тя заявяваше:
- Всички религии ще изчезнат. Ще остане само Учението на Бялото Братство. Като бял цвят то ще покрие Земята и благодарение на него хората ще се спасят.
Учението , във връзка с което се споменаваха Рьорихови и Блаватска, твърде много занимаваше въображението на Ванга. Тя го наричаше Огнена Библия.
- Това е ново Учение - казваше тя, - но е изградено върху основата на старото. Старото можем да го сравним с корените, а новото - с цвета,който се разгаря на слънцето.
Според нейните думи тайната работа на Учението е приключила. То не може повече да се крие. Като огнена лава ще се отприщи към хората.
- Новото Учение ще дойде от Русия - предсказваше Ванга.- Русия ще се пречисти , Бялото Братство ще се разпростре в Русия. Оттук Учението ще започне своето шествие по целия свят.
-Твоето вдъхновение - кимване към Людмила - също е от Русия. Много са важни детските ти асамблеи. Правилно си разбрала,че семената на Учението ще се разпространяват чрез децата навсякъде.

Към мен:
- Малко работиш за Бялото Братство. Двайсет години -
отсега нататъка трябва така да работиш , че то да стане известно по цялата планета. След двадесет години - по - рано няма да стане - ще събирате първия голям урожай.

* * *


При всичкия и оптимизъм за света в пророчествата на Ванга от време на време се прокрадваха и апокалиптични нотки. Тя казваше , че всеки народ си има звезда, която го зарежда със светлинна енергия. Но има и изключения. Някои народи казваши тя, нямат звезда , а планета . Новото Учение / според думите и -" бяло - бяло като сняг / създава нови условия / всичко ще стане бяло- бяло като мляко " /, в които тези народи няма да могат да оцелеят , във всеки случай духовно . В необикновенната за тях атмосфера те , както изглежда , ще се задушат . Народ , който има планета вместо звезда или - което е същото - угаснала звезда , също ще угасне като свещ при силен вятър , твърдеше Ванга.


* * *


Кактно вече отбелязах, Ванга бързо навлезе в нашия кръг от проблеми. Например тя се обръщаше към мен така :
" А , това е онзи , който обича Свети Сергий ! " Според нея всеки път , когато се срещам с нея , той ясно застава пред вътрешния и поглед.
Започва с въпрос :
- Почитат ли в Русия Свети Сергий ?
- Малко - отговарям , - предимно в църквата.
Ванга :
- Виждам манастир. / Потвържавам , че в Троицко - Сергиевската Лавра се намират мощите на преподобния Сергий . / Това е сърцето на Русия , той е голям пророк . Не е обикновен светия , а най - големия руски светия. С неочаквана енергия добавя:
- Няма такава сила , която да разгроми Русия. Русия ще се развива , ще расте ще крепне.
И добавя , че това не са нейни думи, а на Свети Сергий.
- Виждам - продължава Ванга, - той държи Русия като на длан . Виждам църква , издигната високо. Виждам хора с копия и шлемове.
- Ванга - прекъсвам я , - ти описваш картина на Рьорих .
- Каква е картината ? - пита Ванга .
- Тя не е много известна , защото не я показват . На нея е изобразен Свети Сергий , който държи в ръката патриаршиската църква , символизираща Русия . Той благославя воините , участващи в Куликовската битка - виждат се в дъното на картината. Надписът под картината е " Съдено било Преподобния Свети Сергий три пъти да спаси Руската Земя. Първия път при княз Дмитрий , втория при Минин /2/. Третия... " - следва многоточие.
- Защо не я показват ?
- Заради пророчески надпис.
Ванга сякаш се взира в далечината и продължава :
- Картината е рисувана от четирима , които са дошли от друг свят. Малко хора знаят за картината . Трябва повече да научат за нея , всички трябва да знаят .Пазете картината като зеницата на очите си . Тя е важен документ, най - голямото богатство на Русия . Не я изпращайте в други страни . Тя е предназначена само за Русия.
Сякаш за да обобщи казаното , тя възкликва :
- Този , който е бил Свети Сергий , сега е най - големия светия . Тай е вожд на цялото човечество. О , колко помага на хората ! Той се е превърнал в Светлина , тялото му е Светлина.


* * *


Съществува портрет на Учителя на Блаватска , станал по късно Учител на Рьорих , който е възпроизведен в едно от първите издания на книгата и " Из пещерите и дебрите на Индустан ". Според нея портретът е направен не по обичайния начин. Необикновенно лице , което привлича като магнит , но най - вече очите . Мнозина са изпитвали силата им върху себе си . Аз - също.

....................

Решихме да направим своеобразен експеримент и да покажем на Ванга снимка на портрета . Това , че не вижда , в случая нямаше никакво значение. Често сме наблюдавали как ползва снимка за опорна точка . Тя слагаше ръце върху лицето на човека от фотографията и сякаш влизаше в контакт с неговите мисли . В нрайна сметка Ванга описваше не само външните му белези , но и подробности от неговата биография , особенности на характера му и т. н.

Така направихме . Боже ! Какво стана с Ванга ? Тя трепна сякаш беше докоснала оголен електрически проводник. Никога не я бях виждал в такова състояние.
- Защо по- рано не даде снимката ? - възкликна развълнувано тя. - Той е тук. Той е с вас . Кой знае защо виждам Сибир . Руснак ли е , бил ли е в Русия ?
- Не . Индус. Това е Махатма Мория .
Ванга :
Тай е покровител на Москва , по - точно на Русия. Виждала съм го и по - рано само не знаех ,кой е.
За да я зарадвам, аз и предложих :
- Вземи снимката.
- Не - изплашено отговори тя. Дори я отмести на страна. - Той ще ми пречи.
Когато малко се успокои каза :
- При мен идват духове, много,много духове. Но - този дух най-силния от всички,които съм виждала - никога не влиза в стаята.Винаги остава зад вратата. Опасно е да го гледаш , защото свети като Слънцето . Понякога го виждам на бял кон и с такива очи , от които тръпки ме побиват.
Тя отказа да вземе снимката,но нас посъветва винаги да я носим със себе си.
- Непременно я дръжте в левия си джоб. Той трябва да си взаимодейтва с импулсите на вашето сърце, особенно когато сте замислили или правите нещо важно.


* * *

Но ето кое беше най- любопитното . Със снимката на Махатма Мория в ръка Ванга, кой знае защо, попита :
- Снимката на Свети Сергий ли е ?
- Не - отговорих.
Замислено Ванга продължи :
- Да , на снимката не е Свети Сергий. Но виждам две лица, две тела , но една душа.
Разбира се, Ванга и не подозираше колко точно е схванала същността на Рьориховата концепция , според която свети Сергий е едно от превъплъщенията на Учитела Мория.
Казах и го , но подобно трактовка ни най-малко не я смути. Само добави :
- Нека да знаят , че е имал две тела.
И отново:
- Този Дух , винаги е бил покровител на Русия.
Според думите и той винаги е стимулирал и вдъхновявал най-известните държавни ръководители на Русия , включително Петър Велики и Ленин.


Валентин Сидеров . Людмила и Вангелия. М., 1992
Превод от руски : Валерия Еленкова


Картина на Сен Жермен

Картина на Сен Жермен

Картина на Рождество

Картина на Рождество

ПРЕПОРЪКИ ЗА РОЖДЕСТВО


ДИСПЕНСАЦИЯ НА ВЪЗЛЮБЕННИЯ СЕ
СЕН ЖЕРМЕН

" Бисери на мъдростта"
т.23 , № 48 30 ноември 1980 г.

Аз дойдох, за да почета Детето - човек и Благословенната Дева.
Настъпва часът на празненствата на Христовия Месия. Ангелските сомни са обградили земята. Дева Мария поставя на своите емисари задачата да търсят детски ясли- тези ясли , в които вие можете да поместите фокуса на това Рождество , фокуса, който ежегодно се установява в много богоязливи люде от всички страни , като се започне от фигури с витлеемския пейзаж, ясли , деца Иисусови , фигурки с Йосиф , Мария, Влъхвите пастири и овце.
Възлюбенни сърце , там където в продължение на векове се е пресъздавала и установявала тази сцена на Рождество , там винаги са се фокусирали и каузалните тела на всички участници в тази велика драма. И наистина всеки който изпълни ролята на светлоносец за времето на 33 годишната мисия на Иисус , също ще умножава по този начин Светлината...
Поради това в търсенето на тези ясли /метафорично/ това е надеждно кофчеже, в което фокуса на Рождество може да се съхрани , запази непорочен и ние избрахме този олтар на Светия Граал за да поместим на него сцената на Рождество, което да стане космическия фокус за раждането на Христос за това планетарно тяло. Ние молим за такова място, както където Аз стоя да бъдат поставени най-добрите статуи и аксесоари, които могат да бъдат пренесени от любящите ръце на членовете на тези общини.
Ние визуализираме сега сближаването на сцената на Рождество от эфирните октави и проявление на ефирното светокопие / план / проявено при вашия олтар. Вие можете да почуствате определени светлинни еманации, тъй като всички участници започват да излъчват от това силово поле. Аз моля този фокус да го съхранявате през целия Рождественски сезон.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗА РОЖДЕСТВО

Хубаво би било , ако вие в къщи имате малка стая или ъгъл, който вие можете да посветите точно това място за Служене на Възнесените Владици и да го определите за олтар.
Олтарите винаги се издигат като символ на Висшия Свят, а на тях гори огън , който показва духовната същност , просвещавайки тялото , което се венчава с Духа.
Главното изображение на олтара се явява схемата на вашето Божествено АЗ, което се поставя в центъра на олтарната маса . От страни на Схемата ако вие стоите с лице към олтара се поместват портретите на Сен Жермен и Иисус поставяйки очите от портретите на едно ниво с хоризонталните лъчи, изходящи от Каузалното тяло на Схемата. Горния връх на рамката трябва да бъде но 5-10 см. от върха на рамката на Схемата.
Сцената с Рождество може да е кръгла и да се постави и под прав ъгъл към олтара от страната на Сен Жермен или в удобно за вас място.Така се установява фокуса на Святото Семейство във вашите домове. Дори и най- обикновенната Рождественска сцена , даже с най- малките фигурки, вие можете да я поддържате точно с такъв фокус в своя дом на определено място, където можете ежедневно да се прекланяте на колене и да призовавате всички участници на това Свещеннодействие включително множество ангелски Сомни присъстващи при раждането на Христос да помагат и на вас и да защитават и вашия живот.

Архангел Уриир предлага да се включат в Празненствата по Рождество, каквито и да си изберете рождественски обреди, за които той ви разказва. На Бъдни вечер децата могат да поставят бисквити и гроздов сок в непосредственна близост до сцената с Рождество, а след пеенето на коледни песни и казването на свещенна молитва, да поискаме от Иисус да благослови тези подаръци. След това може да се започне Тържествената вечеря.

Нека децата да познаят Бог в неговата пълнота
за Негова Слава !

Слушайте, ангели пеят , ангели посланници от Небесата!
Чуйте , ангелите възвестяват зората на Христос - зората на Христос в цялото човечество! Всеки , който избира днес да служи на Светлината , може да получи искрата на Христос, да получи много пламък от матрицата на бебето от Витлеем.
Знайте , че тъй като Св. Франциск пази детето разположено в люлката на своята Любов към спасителя и Господ Бог и Дева , пространството създава образа на Христо бебето, възроденно в сърцата на човечеството и в обителта на Великото Бяло Братство , където всеки има постоянен фокус изобразяващ Майка и дете - светлина , нежна, нежна, обгърнати със защитния пламък на техния патрон Сен Жермен , чийто Пламък на Свободата , защитава израстването на Душата и е под закрилата на Майката.

Ангели на Коледа излезте !
Пейте песента се за похвала !

Ангелите на Уриил! Ангелите на Княза на Мира , дванадесет легиона включващи Христос -съзнание от дванадесет Йерархии на Слънцето ; излезте слейте се с енергията на хорът на ангелите, с хорът на хората , с елементалите , които пеят химна на "Господа наш", защото "Господ Всемогъщ царува " / откр. 19.6 /

Той обещания, Спасител на света Христос ,влиза във всяко сърце за да ни облече във Светлина и да излее елексира на безсмъртието , ксойто ще изчисти атмосферата на душата.

И заради това,
по
КОЛЕДА


Съхранявайте пламъка
на Радостта,
заедно с ангелите,
дошли от далеч,
запалете восъчна свещ,

тъй като от изгарянето на свещта и Тамяна, който Ние използваме, Винаги когато му се помолим за унищожаването на записите , на причините на ядрото ,
за премахване на същността на човешкото безумие,
да се завърже демона на Богохулството
и за защита на мъничките, които се събраха при Коледното дърво с украса и те самите украсени за да предоставят даровете си на Него.
Коледа - времето на церемонията по ритуала , който ние изпълняваме за помощ и мир, за взаимопомощ и сладко пробуждане на Любовта.
Украсяваме дома си в очакване на пристигането на знатен, почетен гост. Иисус, нашия Спасител. За Коледа не се използва за сцената злато, а поставяме знаците за балансиране на тройния пламък , пламъка на мъдростта , силата и любовта, която донесоха мъдрите мъже дошли от изток!

Изчистете домът му . Ежедневно кадете с Тамян Свещен и в молитва го Славете и неко всичко да се превърне в тор, и трудности и мрак и да се прочисти Пътя на зараждащата се Истина на Слънцето.

И когато украсявате Коледното Дърво , знайте , че това е истина, знайте , че трябва да се погрижим и да знаем ,че това дърво е символа на Небесата , символ на Небесата като вечно зелено дърво.
Блестящ символ във всяко сърце
за идването на Христос,
идва истината, и всецялото човечество
ще бъде обсипано с бръшлян и здравец,
имел и бор-
всички ще бъдете обсипани с
аромата на природата,
с аромата на Светия Дух.
Това са признаците на Душата

ИСТИНАТА чука на вратата.

Нека децата да се насладят на пристигането на дядо Коледа с торба с подаръци.
разкажете им историята за доброто , което е направил Св. Никола,разкажете им за идването на Христос в вашия дом като невидим гост.
Неко има стол за него, парче хляб , чаша вино- също е елемент на Свещенния Олтар.

Майки и бащи следвайки Божественото Учение давано хилядолетия наред, можете да научите децата си да общуват с Иисус, Мойсей, пророк Илия и Мохамед , Конфуций и Будда , Эл Мория , Санат Кумара , св. Михаил , майка Мария , Владичица Нада.
Ако искат да се докоснат до спасителя ,пророците и светиите , то този ритуал ще им достави радост, ще го почувстват много близо със сърцето си.

Нека да опознаем нашия Господ
във всичката му Слава !

Оставете децата да украсят дървото, оставете ги да напишат своите имена и имената на своите приятели и да ги прикачат към горната част на играчките, а след това почтително да висят знаейки , че ; Ето , АЗ СЪМ тук и АЗ СЪМ там!" И не зависимо от това къде е написано това , но изречено в Името на Бог , в Името на Архангелите, в Името на Възнесените Владици те ще поставят фокуса с Електронното си присъствие там където ги призовете.

Децата трябва да се справят с конкретни реалности, и с приказни приятели, пъртньори по игра и гноми и елементали , тотеми , знайте ,че много от тези мъничета разговарят със същества от други измерения , но се страхуват да говорят с техните родители.
Те се страхуват от освмиване на плътския ум, който е обвит в предрасъдъци и психология и почтеност . Но не смеят да ги насърчат , да им се усмихнат, да им намигнат , да им върнат по Коледа Небесната Светлина , откъдето те са пристигнали съвсем скоро, дошли са като облак на блаженството с Него от Октавите на Светлината .

Нека Коледа да бъде възраждане на старата игра на децата.
Нека Коледа е чудото - наречено раждането на Христос - бебето в люлката на твоето сърце . И нека отново да се представи Свещенната сцена на Бъдни вечер играейки ролята на Йосиф , Мария, овчари, трима мъдреци, бебето Иисус , крави , овце.
Предполагам ,че ще са костюми каквито изискват техните души , за да мигрират до мястото и във времето и пространството , когато Христос дойде на Земята със завета на Космическото съзнание, " Ето , АЗ ще изпълня Твоята Воля О, Боже !
/ Евреи 10:9 /
Нека малките деца да си представят ,че са художници , които са изиграли своята роля в тази драма, най- голямата драма представяна във времето и пространстото на Великия Драматург , Всемогъщия Бог - автор на този час , а не игра на думи и игра на егото и слабостите на традиционните празници, които чествате в деня на зимното слънцестоене .
И нека да разгледаме как децата на Светлината въплъщават в себе си съзнанието на тези, които преди тях са извършвали ритуала на Светото Семейство , ритуалното въплъщение на Словото. И нека гори бъдника на Светлината , който отново ще поддържа Пламъка на Живота , Пламъка за развитието на душите тук на тази планета наречена Земя .
Нека огънят да освети със запалването на свещта .
Нека огънят да се разпалва , този огън , който символизира тройния пламък на Иисус в сърцата на цялото човечество.

АЗ СЪМ Уриил , Архангел на Шестия Лъч на Христос.

Съществува древен обичай , който е дошъл при нас чрез Санат Кумара ,който всяка година слиза от Центъра на Свещенния огън във физическата октава.Стана традиция хората да идват на това място да вземат парче дърво и да го използват през следващите цикъл от дванадесет месеца. Така в центъра на неговия физически пламък осезаемо се проявява в домовете на хората , като им позволява да имат действителен физически контакт с акцента на Господаря на Мира.Часът на Милостта на Майка Мария


Скъпи приятели, напомняме ви за диспенсацията[1] „Часът на Милостта” на 8 декември всяка година от 12:00 до 13:00 часа, която даде възлюбената Майка Мария в 1947 година чрез сестра Пиерина в Италия. Подробно за тази диспенсация можете да прочетете в брой 2 на „Сириус” за декември 2009 година на адрес:http://www.sirius1-bg.net/sirius/buletini/2009/tm/br2_1209.htmlНа 8 декември 2007 година Майка Мария даде диктовка чрез Т.Н.Микушина, в която се потвърждава, че диспенсацията продължава да действа и се дават някои разяснения. Привеждаме по-долу тази диктовка.


Напомнете за тази Божествена Милост на своите приятели и познати!Аз дойдох днес за да ви напомня, че съм винаги до вас като любяща и грижовна майка


Майка Мария, 8 декември 2007 год


АЗ СЪМ Майка Мария, дошла при вас в този ден чрез Татяна.

Аз дойдох, за да напомня още веднъж за възможността, която ви се предоставя всяка година.

Повтарям ви, че всяка година на 8 декември от 12 до 13 часа местно време можете да посветите времето си за общуване с мен. Аз ще приема всяка ваша проява на Любов и благодарност. Ще пребъда с вас през цялото време в този Час на Милостта.

Вие можете да общувате с мен, можете да ме виждате.

Ще бъде така, като че ли се намирам редом до вас. Аз използвам даваната от вас енергия, за да проявя своето присъствие едновременно навсякъде по земята. И колкото по чист е вашият устрем, толкова по-голямо ще бъде моето присъствие до вас. По този начин ежегодно можем да повишаваме вибрациите на физическия план.

В замяна Бог ви дава възможност да ме помолите за изпълнение на желанията, ви отнасящи се до вас самите или до вашите близки.

Можете да молите за изпълнение на всички ваши желания, дори за тези, които ви се струва, че е невъзможно да се осъществят. Аз ще приема всички ваши желания в моето сърце и ще моля Бога за изпълнение на вашите молби.

За мен не е важно вашето вероизповедание и принадлежността ви към конкретна религия, за мен всички вие сте мои деца. И аз ще приема върху себе си грижата за вас и ще се постарая да удовлетворя нуждите и потребностите ви.

Необходимо е само да отделите един час в годината за мен...

Можете да слушате или да пеете песни, посветени на мен, можете да четете Розарии и молитви, посветени на мен...

Импулсът на вашите сърца насочен към мен ще ме подбуди да ви чуя, и аз ще приложа всички усилия, за да осъществя молбите ви. Даваната от вас енергия на молитвите и Любовта не винаги е достатъчна, за да изпълня това, за което се молите.

Затова ще ви бъда много признателна, ако можете по често да мислите за мен и да ми изпращате вашата енергия на Любовта и молитвената си енергия.

Щом възникне сложна ситуация в живота ви, това ще бъде сигнал за вас, че отдавна не сте се обръщали към мен и аз не съм успяла да регулирам възникналата ситуация и да насоча нейното развитие по най-лекия път.

Винаги помнете, че Бог не иска да ви наказва. Той иска да следвате Пътя на Любовта. И ако вие като малки деца допускате лоши постъпки, то не забравяйте искрено да се разкаяте за тях и да ме помолите допуснатите от вас грешки да не предизвикат твърде тежко въздаяние. Защото Законът изисква всички извършени от вас деяния, тяхната енергия, да ви бъдат върнати. Тогава ще можете да видите своите собствени грешки и да вземете мерки за поправянето им.

Няма значение колко пъти сте сгрешили, важен е вашият стремеж към праведност и поправяне на допуснатите грешки.

Вие, с вашето човешко съзнание не можете да оцените доколко това, което правите е лошо или добро в очите на Бога, затова по-често се обръщайте за помощ към Небесата. Молете за изкупуване на вашите грехове.

Понякога човек извършва дори твърде лоша, в очите на обществото, постъпка, но в очите на Бога тази постъпка не е грях, защото Бог използва човека като оръдие, за да може някой да изкупи своята карма.

Именно затова се казва да не съдите. Не съдете и няма да бъдете съдени.

Обаче никога не трябва да се проявява снизходителност към онези индивиди, които твърде много са се увлекли, заиграли са се и си позволяват твърде неблаговидни постъпки като разчитат на това, че Бог ще им прости всичко.

Бог е милостив и търпелив, но когато човек не иска да извлече уроци от своето поведение, тогава той сам се поставя в много трудна ситуация и по това доколко е способен да се смири с обстоятелствата, в които е попаднал, Бог съди за неговата чистосърдечност и разкаяние.

Помнете, че винаги когато срещате в живота си тежка и несправедлива според вас ситуация, в 100 процента от случаите вие сами сте били причина за създаването на тази ситуация благодарение на вашите неправилни избори и лоши постъпки.

Всичко в живота ви се определя от вашите минали избори и постъпки.

Но няма никаква предопределеност във вашата съдба, защото понякога един верен избор и праведна постъпка изкупуват кармата на много грехове в това число и най-ужасните грехове извършени в миналото от вас.

Аз дойдох днес за да ви напомня, че съм винаги до вас като любяща и грижовна майка.

Аз обичам всички вас, моите деца, и се грижа за вас.

Живейте в мир и Любов.

АЗ СЪМ Майка Мария.

По време на часа на Милостта или във вашата духовна работа през другите дни можете да използвате следните материали, поместени на сайта „Сириус”:

1) Филм-медитация с шести кратък Розарий на Майка Мария „Нека четенето на Розарии бъде най-важната задача във вашия живот” http://sirius-ru.net/media/films/films.htm

2) Подборка на най-добрите музикални произведения по текста на молитвата Ave Maria, създадени през последното хилядолетие http://org.sirius-ru.net/ave_maria.htm[1] Диспенсация – термин изпозлван в католическата и протестанската църки. В дадения случай означава Божествена Милост или опрощаване на греховете по милостта на Бога при определени условия.

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко mtv757@yandex.ru

Мир, Светлина и Любов

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------